[Τ-Β] Σχεδιασμός Βιομηχανιών Τροφίμων - Διασφάλιση Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων

1
Το μάθημα Σχεδιασμός Βιομηχανιών Τροφίμων - Διασφάλιση Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων διδασκόταν έως το ακαδ. έτος 2018-19 στο 9ο εξάμηνο της κατεύθυνσης Τροφίμων-Βιοτεχνολογίας υπό τον τίτλο "Σχεδιασμός Τροφίμων - Επεξεργασία και Συντήρηση Τροφίμων".

Περιγραφή μαθήματος
Το μάθημα Σχεδιασμός Τροφίμων - Διασφάλιση Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις για το σχεδιασμό και τη λειτουργία των βιομηχανιών Τροφίμων, καθώς και για τον έλεγχο και τη διασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας των τροφίμων και αποτελεί τομέα αιχμής για το χημικό μηχανικό. Αντικείμενο του μαθήματος είναι η απόκτηση γνώσεων σε θέματα σχετικά με το σχεδιασμό του εργοστασίου τροφίμων, τη δομή/λειτουργία της βιομηχανίας τροφίμων, τις παραμέτρους ποιότητας και τους κινδύνους που σχετίζονται με την ασφάλεια των τροφίμων, καθώς και τη διασφάλιση της ποιότητας και ασφάλειας αυτών μέσω των συστημάτων (ISO 9001, HACCP). Η εξοικείωση με τα παραπάνω θέματα συμπληρώνεται μέσω κατάλληλα σχεδιασμένων εργαστηριακών ασκήσεων, θεμάτων και υπολογιστικών ασκήσεων.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Σχεδιασμός βιομηχανίας τροφίμων/Μελέτη σκοπιμότητας: θέση, χωροδιάταξη, κατασκευαστικές απαιτήσεις, βοηθητικές παροχές, εξοπλισμός, πρώτες ύλες, αποθήκευση, παραγωγική διαδικασία, σχεδιασμός διεργασιών τροφίμων, διαγράμματα ροής, τελικά προϊόντα, προδιαγραφές - Ποιότητα τροφίμων/χαρακτηριστικά/συντελεστές ποιότητας: θρεπτική αξία - φυσικοχημικές ιδιότητες, οργανοληπτική ποιότητα τροφίμων/οργανοληπτικός έλεγχος τροφίμων - Ασφάλεια και Υγιεινή τροφίμων: κίνδυνοι τροφίμων, Ανάλυση επικινδυνότητας στα κρίσιμα σημεία ελέγχου, Προαπαιτούμενα προγράμματα υγιεινής (HACCP - PRPs) - Έλεγχος ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων, Στατιστικός έλεγχος διεργασιών τροφίμων (SPC) - Βιομηχανία τροφίμων: δομή, τμήματα, βασικές λειτουργίες, διασφάλιση ποιότητας-ασφάλειας τροφίμων - ISO 9001, ISO 22000, σχεδιασμός νέων προϊόντων τροφίμων.

Διδάσκοντες
Κ. Τζιά - email: tzia@chemeng.ntua.gr

Εργαστήριο
Κ. Τζιά - email: tzia@chemeng.ntua.gr
Β. Ωραιοπούλου - email: vasor@chemeng.ntua.gr
Π. Ταούκης - email: taoukis@chemeng.ntua.gr
Β. Γιάννου
Ε. Δερμεσονλούογλου
Δ. Τσιμογιάννης

Οργάνωση Διδασκαλίας
Θεωρία: 3 ώρες εβδομαδιαίως
Εργαστήριο: 2 ώρες εβδομαδιαίως

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι εργαστηριακές ασκήσεις είναι υποχρεωτικές, με τους σπουδαστές να παραδίδουν έκθεση και να εξετάζονται προφορικά σε αυτές.

Εξετάσεις-Βαθμολογία
Η τελική εξέταση λαμβάνει χώρα με ανοιχτά βιβλία και χωρίζεται σε δύο διαδοχικά μέρη, για τις δύο ενότητες του μαθήματος. Ο τελικός βαθμός προκύπτει ως εξής:
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ = 0,5*(Γραπτή Εξέταση) + 0.50 (Μέσος Όρος Εργ Ασκ, Θεμάτων και Υπολογιστικών Ασκ)
Βιβλιογραφία Εξεταστέα ύλη
Για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 ήταν:
Spoiler: show
 • Από Ωραιοπούλου:
  Από το βιβλίο των τροφίμων του 6ου εξαμήνου Επιστήμη και Μηχανική Διεργασιών Τροφίμων (Ταούκης , Ωραιοπούλου):
  • Παστερίωση-Αποστείρωση (κ ζεμάτισμα)
  • Ψύξη (Κεφάλαιο συντήρησης σε χαμηλές θερμοκρασίες)
  • Ξήρανση
  • Εκχύλιση
  • Διαχωρισμοί (διήθηση, υπερδιήθηση, φυγοκέντρηση)
 • Από Τζιά:
  • ΟΛΟ το βιβλίο της
Τελευταία επεξεργασία από το μέλος La.D. την Τρί 21 Ιούλ 2020, 11:28 am, έχει επεξεργασθεί 18 φορές συνολικά.

Υλικό

2
Φύλλο Ταυτότητας Μαθήματος Θεωρία Εργαστήριο Εξετάσεις Software Ιστοσελίδες Σχετικά μαθήματα Τι γίνεται σε άλλες σχολές Στο forum...
Τελευταία επεξεργασία από το μέλος La.D. την Τρί 21 Ιούλ 2020, 11:26 am, έχει επεξεργασθεί 4 φορές συνολικά.