[Π-Ε] Ορθολογική και Αειφορική Διαχείριση Ενεργειακών Συστημάτων

1
Το μάθημα της Ορθολογικής και Αειφορικής Διαχείρισης Ενεργειακών Συστημάτων διδασκόταν μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 στο 8ο εξάμηνο της κατεύθυνσης Μηχανικής Διεργασιών υπό τον τίτλο "Ορθολογική και Αειφορική Διαχείριση Ενέργειας".

Σημείωση: Το μάθημα αποτελεί μετεξέλιξη του "Ενεργειακή Ανάλυση Βιομηχανικών Συστημάτων". Ο τίτλος άλλαξε το ακαδ. έτος 2012-13, ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στην ύλη που διδάσκεται τα τελευταία χρόνια.

Περιγραφή μαθήματος
Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τις βασικές αρχές και τις γενικές μεθόδους εξοικονόμησης ενέργειας. Στόχοι του μαθήματος είναι: (α) η ανάπτυξη των βασικών εργαλείων ενεργειακής και εξεργειακής ανάλυση φυσικών και χημικών διεργασιών, η εφαρμογή τους στην παραγωγή ισχύος και τα σύστημα ατμού (παραγωγή, διανομή, χρήση, εξοικονόμηση, συμπαραγωγή), (β) η μελέτη βασικών συστημάτων συμπαραγωγής, (γ) η βιομηχανική ψύξη και κλιματισμός, (δ) η χρήση ανανεώσιμων μορφών ενέργειας στη βιομηχανία. Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει: Ενεργειακές ανάγκες στη βιομηχανία-Αρχές ενεργειακής βελτιστοποίησης / Ενέργεια και Θερμοδυναμική / Βασικά και πολύπλοκα κύκλα παραγωγής ισχύος / Ενεργειακή/εξεργειακή ανάλυση συστημάτων μεταφοράς θερμότητας / Συστήματα παραγωγής ατμού / Συμπαραγωγή / Ψυκτικά κύκλα.

Διδάσκοντες
E. Βουτσάς - email: evoutsas@chemeng.ntua.gr - προσωπική ιστοσελίδα

Εργαστηριακό προσωπικό
Β. Λούλη - email: svlouli@chemeng.ntua.gr - προσωπική ιστοσελίδα
Γ. Παππά - email: gepappa@central.ntua.gr - προσωπική ιστοσελίδα

Οργάνωση διδασκαλίας
Θεωρία
3 ώρες εβδομαδιαίως
Εργαστήριο
2 ώρες εβδομαδιαίως
Σημείωση: Στην ιστοσελίδα του μαθήματος αναρτάται πρόγραμμα διαλέξεων και εργαστηρίων.

Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος και η παρουσία σε αυτό είναι υποχρεωτική. Μετά από κάθε εργαστήριο δίνεται αντίστοιχη εργασία, η οποία εκπονείται σε ομάδες 3 ατόμων εντός 2 εβδομάδων. Συνολικά, πραγματοποιούνται 3-4 εργαστήρια και εργασίες.

Εξετάσεις-Βαθμολογία
Τελικός βαθμός = 50 % Βαθμός γραπτής εξέτασης + 50 % Βαθμός εργαστηρίου
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εξέταση περιλαμβάνει την επίλυση ασκήσεων, όπως έχουν διδαχθεί και συμπληρωματικές θεωρητικές ερωτήσεις, βάσει των περιεχομένων του βιβλίου και των slides του μαθήματος.

Βιβλιογραφία
5 ΒΙΒΛΙΑ: Εξεταστέα ύλη
Η εξεταστέα ύλη περιλαμβάνει όσα διδάσκονται στις διαλέξεις και βρίσκονται σε slides στην αντίστοιχη ιστοσελίδα, σε συνδυασμό με τα ανάλογα κεφάλαια από τα συγγράμματα του μαθήματος.
Τελευταία επεξεργασία από το μέλος La.D. την Δευ 20 Ιούλ 2020, 1:55 pm, έχει επεξεργασθεί 20 φορές συνολικά.

Υλικό

2
Θεωρία
ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ EXTRA ΥΛΙΚΟ
Under construction

Εξετάσεις Software Ιστοσελίδες Σχετικά μαθήματα Τι γίνεται σε άλλες σχολές Στο forum...
Τελευταία επεξεργασία από το μέλος La.D. την Δευ 20 Ιούλ 2020, 2:12 pm, έχει επεξεργασθεί 8 φορές συνολικά.