Λυμμένες Ασκήσεις

1
Παιδιά SOS. Γνωρίζετε που μπορώ να βρω λυμένες ασκήσεις σαν αυτές που πέφτουν; Αν έχει κάποιος θα βοηθούσε άπειρα, είμαι φοιτήτρια επί πτυχιώ. Ή έστω αν ξέρετε κάποιο βιβλίο από βιβλιοθήκη βοήθημα κλπ. Ευχαριστώ!