[10o] Νανοϋλικά & Νανοτεχνολογία (2019-20)

1
Στο φάκελο των Εγγράφων έχουν αναρτηθεί τα προτεινόμενα θέματα Βιβλιογραφικών Εργασιών από τους διδάσκοντες του μαθήματος για το φετινό εξάμηνο. Η ανάληψη θέματος είναι προαιρετική, αλλά αρκετά βοηθητική στο βαθμό, ειδικότερα τώρα που η κατάσταση δεν επιτρέπει την εκτέλεση των προβλεπόμενων εργαστηρίων.
Έχουν αναρτηθεί 15 θέματα, επομένως μπορείτε να φτιάξετε ομάδες των 2 ατόμων.
Η συγγραφή των εργασιών είναι στα Αγγλικά (10-20 σελίδες) και θα υπάρχει καθοδήγηση από τους συμμετέχοντες στο μάθημα για τη δομή της εργασίας και αντίστοιχη βιβλιογραφία.
http://mycourses.ntua.gr/courses/CHEM10 ... 1_2020.pdf
Οι δηλώσεις των θεμάτων και των ομάδων είναι μέχρι την Τρίτη, 24/3 (Να αποσταλεί email στον υπεύθυνο καθηγητή ανά θέμα).

Επίσης παρακαλούνται όσοι δεν έχουν εγγραφεί στο MyCourses στο συγκεκριμένο μάθημα, να εγγραφούν άμεσα για να μπορούν να λαμβάνουν με email τις σχετικές ανακοινώσεις για τα μαθήματα εξ' αποστάσεως που θα ξεκινήσουν αυτή την εβδομάδα.
Τελευταία επεξεργασία από το μέλος i griega την Τρί 07 Απρ 2020, 12:53 pm, έχει επεξεργασθεί 1 φορά συνολικά.

Re: Νανοϋλικά & Νανοτεχνολογία

3
Κατά την ίδια λογική, η επόμενη Διάλεξη Εξ'Αποστάσεως θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 7/4/2020, στις 10.00-11.30 από την κα. Παυλάτου. Θα χρησιμοποιηθεί Webex, όπως και τις προηγούμενες φορές.
Σε περίπτωση που έχετε αποφασίσει να ασχοληθείτε με κάποιο προτεινόμενο βιβλιογραφικό θέμα, δηλώστε το στην κα. Παυλάτου κατά την ώρα της διάλεξης. Τα βιβλιογραφικά θέματα θα ενισχύσουν την τελική βαθμολογία λόγω της υπάρχουσας κατάστασης.

Re: [10o] Νανοϋλικά & Νανοτεχνολογία (2019-20)

4
Η καθιερωμένη διάλεξη μέσω Webex θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 14/4/2020 και ώρα 10.00-11.30, από την κα. Παυλάτου.
Όλες οι σημειώσεις του μαθήματος και από τους τρεις διδάσκοντες έχουν αναρτηθεί στο φάκελο των εγγράφων στο Mycourses.

Re: [10o] Νανοϋλικά & Νανοτεχνολογία (2019-20)

5
Από αύριο έως τις 19/05/2020 τις Τρίτες και Τετάρτες θα παραδίδεται η θεωρία των εργαστηριακών ασκήσεων μέσω της πλατφόρμας Webex.

Συγκεκριμένα, αύριο 6/5/2020 και ώρα 13:30 θα πραγματοποιηθεί η εξ' αποστάσεως διδασκαλία του θεωρητικού μέρους της Άσκησης 2β: Χαρακτηρισμός νανοσωματιδίων τιτανίας (Δυναμική σκέδαση φωτός - Φασματοσκοπία micro-Raman.

Την Τρίτη 12/5/2020 και ώρα 10:00 θα διδαχθεί εξ' αποστάσεως η Εργαστηριακή Άσκηση 2γ: Μελέτη φωτοεπαγώμενης κυτταροτοξικότητας νανοσωματιδίων ΤiO2.

Ειδικότερα όλοι φοιτητές των Ομάδων 2 και 3 παρακαλούνται να συνδεθούν και να παρακολουθήσουν τη διάλεξη, καθώς μόνο έτσι θεωρείται ολοκληρωμένη η παρακολούθηση του Εργαστηρίου (το πειραματικό μέρος θα εκτελεστεί μετά τις 25/05/2020, σύμφωνα με πρόγραμμα που θα αναρτηθεί τις προσεχείς ημέρες).
Κατά την έναρξη της διάλεξης θα λαμβάνονται κανονικά παρουσίες από τα άτομα των Ομάδων που οφείλουν να παρακολουθήσουν την έκαστη Εργαστηριακή Άσκηση.

Re: [10o] Νανοϋλικά & Νανοτεχνολογία (2019-20)

6
Τo draft πρόγραμμα για τη διδασκαλία εξ' αποστάσεως της θεωρίας των εργαστηρίων των Νανοϋλικών και Νανοτεχνολογίας (8ο και 10 εξάμηνο), καθώς και των εργαστηρίων που θα πραγματοποιηθούν με φυσική παρουσία, έχει αναρτηθεί στο φάκελο των Εγγράφων στο MyCourses.
http://mycourses.ntua.gr/courses/CHEM10 ... e_2020.pdf
Παρακαλούνται οι Ομάδες που έχουν έκαστη άσκηση με βάση το πρόγραμμα, να συνδεόνται για την παρακολούθηση της θεωρίας, καθώς λόγω περιορισμού του εργαστηριακού/πρακτικού χρόνου (max 1.5 ώρα για κάθε άσκηση/ 2-3 άτομα ανά ομάδα) για λόγους ασφαλείας, δεν θα είναι εύκολη η επανάληψη αυτής.
Έχουν προνοηθεί αναπληρώσεις για το θεωρητικό κομμάτι που τυχόν κάποιος δεν θα καταφέρει να παρακολουθήσει στις 20/05/2020.
Το πρόγραμμα είναι ενδεικτικό και ενδέχεται να υπάρξουν τροποποιήσεις στον προγραμματισμό των εργαστηρίων που απαιτείται φυσική παρουσία, ανάλογα με επίσημη απόφαση Σχολής/Συγκλήτου για την διεκπεραίωση των εργαστηρίων.

Re: [10o] Νανοϋλικά & Νανοτεχνολογία (2019-20)

7
Αποφασίστηκε ότι όλα τα εργαστήρια του μαθήματος θα γίνουν τελικά εξ' αποστάσεως.
Το νέο πρόγραμμα αναρτήθηκε στο φάκελο των Εγγράφων:
http://mycourses.ntua.gr/courses/CHEM10 ... Webex-.pdf
Δεσμεύονται οι Τρίτες και οι Τετάρτες από τις 12/05 έως τις 03/06.
Όλοι οι φοιτητές του τμήματος έχουν δικαίωμα να παρακολουθήσουν τις ασκήσεις, ανεξαρτήτως της ομάδας στην οποία ανήκουν, γι' αυτό και κάθε φορά θα πραγματοποιείται μία άσκηση, για να μην υπάρχουν αλληλεπικαλύψεις.

Οι παρουσιάσεις των βιβλιογραφικών εργασιών θα πραγματοποιηθούν επίσης μέσω Webex απ' όσα άτομα έχουν αναλάβει θέμα στις 30/06/2020 και ώρα 13:30-15:00. Κάθε ομάδα θα έχει χρόνο 15min να παρουσιάσει την εργασία που έχει αναλάβει.

Re: [10o] Νανοϋλικά & Νανοτεχνολογία (2019-20)

9
Η εξεταστέα ύλη για το μάθημα περιλαμβάνει:

1. Επίσημο Σύγγραμμα: Κ.Α. Χαριτίδης, Νανοδομές & Νανοϋλικά-Σύνθεση, Ιδιότητες & Εφαρμογές, Εκδόσεις ΕΜΠ, Αθήνα 2016: Τα κεφάλαια που αντιστοιχούν στις αναρτημένες διαφάνειες.

2. ΜyCourses (Έγγραφα): Αναρτημένες σημειώσεις διδασκόντων, Αναρτημένες παρουσιάσεις διαλέξεων στο φάκελο «Lectures 2020», Εργαστηριακοί οδηγοί στο φάκελο «Εργαστήρια»

Η εξέταση πραγματοποιείται με κλειστά βιβλία και περιλαμβάνει επιλογή θεμάτων ανάλογα με τα εργαστήρια που έχει παρακολουθήσει έκαστη ομάδα. Τα εργαστήρια δεν εξετάζονται ξεχωριστά. Σχετικές ερωτήσεις θα είναι ενσωματωμένες στα κυρίως θέματα.