[7ο] Mηχανική Χημικών Διεργασιών 2 (2020-2021)

1
Παραθέτω τις σημειώσεις μου πάνω στις φετινές διαφάνειες του Παπαγιαννάκου :)
Έχω λύσει τις ερωτήσεις του και διορθώσει κάποιες αστοχίες του.
Δεν έχετε τα απαραίτητα δικαιώματα για να δείτε τα συνημμένα αρχεία σε αυτή τη δημοσίευση.
cron