Προβλημα με Internet Explorer

1
Αδυναμία του Internet Explorer

Η γερμανική ομοσπονδιακή υπηρεσία για την ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων προειδοποίησε τους χρήστες του διαδικτύου για μια αδυναμία του Internet Explorer.

Το πρόβλημα εμφανίζεται στις εκδόσεις 7 και 8 όταν χρησιμοποιούνται με Windows XP και στις εκδόσεις 8 και 9 όταν χρησιμοποιούνται με Windows 7.
Σύμφωνα με την υπηρεσία οι χρήστες του διαδικτύου οδηγούνται σε μια παραποιημένη ιστοσελίδα, η οποία μόλις ανοίξει δίνει τη δυνατότητα στους χάκερ να χειριστούν τον συγκεκριμένο υπολογιστή απ' οπουδήποτε.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι χρήστες θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν προσωρινά κάποιον εναλλακτικό πρόγραμμα μέχρι να επιδιορθωθεί το πρόβλημα από τον Internet Explorer.
ΣΚΑΙ.gr
"I went numb when I learned to see..."