Ερωτηματολόγιο για τις μετακινήσεις στην Πολυτεχνειούπολη

1
Καλησπέρα,

Στο πλαίσιο έρευνας που διεξάγεται σε επίπεδο Διπλωματικής Εργασίας στον Τομέα Μεταφορών & Συγκοινωνιακής Υποδομής της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών Ε.Μ.Π. παρατίθεται προς συμπλήρωση το ακόλουθο ερωτηματολόγιο.

https://goo.gl/forms/ZhArDtK0g4FFloPE2

Το ερωτηματολόγιο αφορά στη διερεύνηση των προτιμήσεων των μετακινουμένων στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου με σκοπό τη μελλοντική διαμόρφωση ενός βιώσιμου πλάνου κινητικότητας. Απευθύνεται σε μέλη της Πολυτεχνειακής κοινότητας καθ’ οποιονδήποτε τρόπο, είναι ανώνυμο και θα πρέπει να αφιερώσετε για τη συμπλήρωσή του περίπου 5 λεπτά.

Σας ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων για τον χρόνο και τη συμβολή σας! :)