Μαθητής?

1
Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

(SOS: Δεν απαιτείται Θετική Κατεύθυνση!)
Εικόνα
Όταν λες ότι θέλεις να περάσεις στους Χημικούς Μηχανικούς, όλοι συγχαίρουν στο "μηχανικούς" αλλά ελάχιστοι καταλαβαίνουν το "χημικούς"! Εδώ θα μιλήσουμε για τη Σχολή Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, στην Αθήνα. Υπάρχουν ακόμα δυο "αδελφές" σχολές, στη Θεσσαλονίκη και στην Πάτρα.

Τι σπουδάζει ένας ΧΜ
Ο Χημικός Μηχανικός θα λέγαμε ότι "συνδέει" τους υπόλοιπους μηχανικούς με τον μικροσκοπικό κόσμο των μορίων και των ατόμων. "Παντρεύει" σχολές όπως οι Μηχανολόγοι μηχανικοί, οι Χημικοί, οι Βιολόγοι, οι Φυσικοί. Αγαπημένα πεδία απασχόλησης: χημική βιομηχανία, βιομηχανία τροφίμων, φαρμακοβιομηχανία, περιβαλλοντικές και ενεργειακές τεχνολογίες και φυσικά πολύ έντονη ερευνητική δραστηριότητα. Στη σχολή του ΕΜΠ μπορεί κανείς να παρακολουθήσει και πολλά οικονομικά-διοικητικά μαθήματα. Όπως μπορείτε να φανταστείτε, αυτό έχει οδηγήσει και σε πιο ισορροπημένη κατανομή φοιτητών/φοιτητριών, που κυμαίνεται με αρκετή ακρίβεια στο 50%/50%.

Θα μάθετε Χημεία, σύμφωνοι, αν θέλετε μπορείτε να γίνεται "ειδικοί" σε αυτήν. Αν δεν έχετε τις βάσεις, ενισχυτική διδασκαλία θα σας καλύψει κάποια κενά, αν και θα τη μάθετε από την αρχή έτσι κι αλλιώς. Γρήγορα όμως θα συνειδητοποιήσετε ότι η Χημεία είναι ένα πολύ μικρό κομμάτι, ίσως μάλιστα και να το "μισήσετε", χωρίς να έχετε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα! Θα μάθετε ακόμα, ενδεικτικά:
Spoiler: show
 • Φυσικοχημεία, Θερμοδυναμική: Ξέρω, ακούγεται περίεργο, όμως είναι "Physical Chemistry" και έχει επικρατήσει αυτός ο όρος. Κάποια πράγματα τα έχετε ξαναδεί στη Χημεία κατεύθυνσης της β' λυκείου. Πόση είναι η ενέργεια (υπό διάφορες μορφές) που παράγει μια αντίδραση; Είναι εφικτή; Τι σημαίνει "καταστατική εξίσωση"; Υπάρχουν και μη-ιδανικά αέρια; Με τα διαλύματα τι γίνεται; Τι μορφές ενέργειας συναντάει κανείς κατά τη λειτουργία π.χ. ενός κινητήρα ή ενός λέβητα; Πώς καθορίζεται η ισορροπία μεταξύ διαφορετικών φάσεων;
 • Φαινόμενα Μεταφοράς: Τι συμβαίνει στο εσωτερικό ενός σωλήνα όταν ρέει ένα υγρό; Με τι ρυθμό μεταφέρεται θερμότητα ανάμεσα σε δυο σώματα διαφορετικής θερμοκρασίας; Ποια η συγκέντρωση ενός συστατικού που διαχέεται μέσα στους πόρους ενός στερεού κάποια χρονική στιγμή;
 • Χημική Κινητική και Χημικές Διεργασίες: πώς γίνονται χημικές αντιδράσεις στη βιομηχανία; Τι γίνεται μέσα σε έναν αντιδραστήρα; Με τι ρυθμό παράγεται το επιθυμητό προϊόν; Πώς μπορούμε να αυξήσουμε το ρυθμό παραγωγής ή την καθαρότητα του προϊόντος; Τι γεωμετρικά χαρακτηριστικά πρέπει να έχει ένας αντιδραστήρας; Σε τι συνθήκες να λειτουργεί; Όπου "αντιδραστήρας" μπορεί να είναι ένα απλό δοχείο, ένας φούρνος, μια ολόκληρη στήλη ή κύτταρα.
 • Φυσικές διεργασίες-διαχωρισμοί: Άντε και φτιάξαμε ένα προϊόν. Πώς το απομονώνουμε; Μπορούμε να του κάνουμε απόσταξη, εκχύλιση, απορρόφηση, υπερκρίσιμη εκχύλιση,... Πόσο ψηλή πρέπει να είναι μια αποστακτική στήλη; Πόσους και τι δίσκους να έχει; Τι προϊόντα θα δίνει;
 • Υλικά: Τι είδη υλικών υπάρχουν; Τι ιδιότητες έχουν; Με τι μηχανισμό διαβρώνονται; Πώς παράγονται;
 • Τρόφιμα: Από τι συστατικά αποτελούνται τα τρόφιμα; Με ποιο μηχανισμό "χαλάνε"; Πώς διατηρούνται παραπάνω; Σε τι συνθήκες πρέπει να γίνεται η αποστείρωση, η θέρμανση, η ψύξη;
 • Βιοτεχνολογία: Πώς λειτουργούν οι μικροοργανισμοί; Πώς τους εκμεταλλευόμαστε για να παράξουμε προϊόντα; Πώς λειτουργεί ένας βιοαντιδραστήρας;
 • Καύσιμα: Πώς παράγονται; Τι διαφορετικά είδη υπάρχουν; Τι ιδιότητες έχουν και πώς τις μετράμε; Τι επιπτώσεις έχουν στους κινητήρες; Πώς "οργανώνει" ένα διϋλιστήριο τι θα παράγει;
 • Περιβάλλον: Πώς λειτουργούν οι βιολογικοί καθαρισμοί υγρών αποβλήτων; Οι ΧΥΤΑ; Τα φίλτρα αερίων; Οι καμινάδες; Πώς καθορίζουμε τις διαστάσεις και τις συνθήκες λειτουργίας αυτών των εγκαταστάσεων;
 • Ενέργεια: Πώς λειτουργεί ένας ατμολέβητας; Ένα σύστημα ψύξης; Ένα φωτοβολταϊκό κελί; Μια ανεμογεννήτρια; Τι σημαίνει συμπαραγωγή; Τι απώλειες ενέργειας έχουμε από ένα σύστημα; Πώς κάνουμε εξοικονόμηση ενέργειας;
 • Στοιχεία Μηχανολογικού Εξοπλισμού: Πώς μετατρέπεται στην πράξη η ενέργεια; Τι γίνεται με το έργο που παρέχει μια αντλία; Τι αγωγοί απαιτούνται σε κάθε περίπτωση; Ποιοι οι χρόνοι λειτουργίας ενός κινητήρα;
 • Αυτόματη Ρύθμιση-Έλεγχος Διεργασιών: Εντάξει, τη σχεδιάσαμε τη μονάδα, τη στήσαμε, λειτουργεί. Πώς όμως διασφαλίζουμε ότι μικρές αλλαγές στις συνθήκες δεν θα οδηγήσουν σε πρόβλημα όπως χαμηλότερη καθαρότητα προϊόντος ή ακόμα και έκρηξη;
 • Προγραμματισμός και υπολογιστική μηχανική: Πώς μπορούμε να κάνουμε προσομοιώσεις φυσικών συστημάτων μέσω Η/Υ; Πώς μπορούν αυτές να γίνουν γρήγορα; Πώς μπορούμε να προσομοιώσουμε μακροσκοπικά υλικά με βάση τις διαμοριακές τους αλληλεπιδράσεις; Πώς μπορούμε να προσομοιώσουμε ολόκληρα εργοστάσια; Φυσικά όλα, ακόμα και ο απλός προγραμματισμός, διδάσκονται από το μηδέν.
 • Οικονομικά: Πώς λειτουργεί μια επιχείρηση; Πώς οργανώνεται ένα έργο; Πώς λειτουργεί η "Αγορά";
Περισσότερα στον ηλεκτρονικό οδηγό σπουδών της Σχολής.

Κάτι που μάλλον έχετε αρχίσει να καταλαβαίνετε: Άλλο Χημικός Μηχανικός, άλλο Χημικός. Πολλές φορές συνεργάζονται και υπάρχουν πολλά πράγματα που κάνουν και οι δυο. Όμως, γενικώς, ο Χημικός Μηχανικός δεν έχει (συνήθως) τόσο βαθιές γνώσεις Χημείας όσο ένας Χημικός, ενώ ένας Χημικός δεν μπορεί τόσο εύκολα να περάσει από την κλίμακα του εργαστηρίου στην κλίμακα του εργοστασίου γιατί δεν έχει το ίδιο εύρος γνώσεων διαφορετικών αντικειμένων. Ειδικότερα, ο Χημικός θα μελετήσει π.χ. με ποιον ακριβώς τρόπο γίνεται μια χημική αντίδραση (μηχανισμός). Ο ΧΜ θα πάρει τα αποτελέσματα του Χημικού, θα είναι σε θέση να τα κατανοήσει και θα τα εφαρμόσει για να φτιάξει π.χ. έναν βιομηχανικό αντιδραστήρα. Μην ανησυχείς, υπάρχει περιθώριο να καθορίσεις πάρα πολλά πράγματα. Κατά τα άλλα, και οι δυο μπορούν να κάνουν π.χ. χημικές αναλύσεις, είτε κλασσικές (πχ τιτλοδότηση) είτε φασματομετρικές κ.α. (με ειδικά όργανα). Επίσης, εύκολα μπορεί ένας ΧΜ να γίνει τελικά Χημικός και το ανάποδο. Όμως keep in mind: ο Χημικός Μηχανικός μαθαίνει τόσα πολλά που τελικά είναι ένα καλό "μπαλαντέρ" για κάποιον που δεν είναι σίγουρος τι ακριβώς θέλει.

Τι θα κάνω στη Σχολή ΧΜ ΕΜΠ;
Εκτός από μαθήματα, στη σχολή μας θα συμμετάσχεις σε πολλά υποχρεωτικά ή μη εργαστήρια. Δεν είναι κάτι δύσκολο, απλώς θέλει να αφιερώσεις κάποιον χρόνο. Ωστόσο, από τα εργαστήρια θα μάθεις πολλά, θα δεις πολλά και σίγουρα κάτι θα σου κεντρίσει το ενδιαφέρον και θα σου αλλάξει τον τρόπο σκέψης. Στο πρώτο έτος θα κάνεις μεταξύ άλλων εργαστήρια Χημείας όπου θα "λερώσεις τα χέρια σου" στους εργαστηριακούς πάγκους μαθαίνοντας τα βασικά. Στα επόμενα έτη θα συμμετάσχεις σε εργαστήρια όπου θα κάνεις από πειράματα σε πάγκο μέχρι πειράματα σε πιλοτικής κλίμακας διατάξεις. Ειδικά στα τελευταία έτη, θα χρησιμοποιήσεις πολλά προγράμματα Η/Υ (που θα μάθεις εκεί) για να κάνεις προσομοιώσεις ακόμα και ολόκληρων εργοστασίων. Εργαζόμενος σε πραγματικά προβλήματα θα μάθεις να παίρνεις δικές σου, γρήγορες αποφάσεις και εργαζόμενος σε ομάδες θα (πρέπει να) μάθεις να κατανείμεις τη δουλειά και να συνεργάζεσαι όπου χρειάζεται.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών σου θα κάνεις πρακτική άσκηση και διπλωματική εργασία, ενώ επίσης στο 7ο (από τα 10) εξάμηνο σπουδών σου θα διαλέξεις μια "κατεύθυνση" με μαθήματα που εμβαθύνουν σε κάποια θέματα. (περί εμβαθύνσεων) Πιθανότατα, κάποιες στιγμές κατά τη διάρκεια των σπουδών σου θα μπορέσεις να συμμετάσχεις και σε εκδρομές που οργανώνονται στα πλαίσια κάποιων μαθημάτων ή για όλο το έτος.

Μπορείς επίσης πάντα να παρακολουθήσεις ένα μέρος των μαθημάτων ή ακόμα και να εκπονήσεις τη διπλωματική σου σε κάποιο πανεπιστήμιο του εξωτερικού μέσω Erasmus. Αν ενδιαφέρεσαι και για κάποιο μεταπτυχιακό-διδακτορικό σε κάποιο ξένο πανεπιστήμιο, υπάρχουν αρκετές διασυνδέσεις με Ευρώπη, Αμερική, Qatar, Ιαπωνία κ.α., ενώ συχνά προσκαλούνται ομιλητές από το εξωτερικό με στόχο την παρουσίαση της έρευνάς τους αλλά και την παρουσίαση τέτοιων ευκαιριών. Αλλά ακόμα και αν μείνεις εδώ μετά τη σχολή, να ξέρεις ότι πολλά εργαστήρια της σχολής μας συχνά συμμετέχουν σε ευρωπαϊκά ή διεθνή ερευνητικά προγράμματα.

Είναι δύσκολη σχολή;
Λίγα είναι τα μαθήματα που "είναι δύσκολα" και συνήθως είναι πολύ σημαντικά. Ωστόσο χρειάζεται αρκετό τρέξιμο για τις εργασίες. Σχεδόν κάθε εβδομάδα θα πρέπει να κάνεις ατομικές ή ομαδικές αναφορές πάνω στις εργαστηριακές ασκήσεις που πραγματοποίησες. Αυτό ωστόσο είναι καλό διότι δεν σε αφήνει να "αφήσεις" τη σχολή. Ακόμα και ο πιο "περαστικός", κάτι θα μάθει.

Με το τρέχον πρόγραμμα σπουδών, σε κάθε εξάμηνο παρακολουθεί κανείς συνήθως 6 μαθήματα, από τα οποία το ένα είναι μάθημα επιλογής. Ένας μέσος όρος 25-30 ωρών μαθημάτων-εργαστηρίων εβδομαδιαίως είναι τυπικός.

Από πλευράς εξετάσεων, υπάρχει κανονική εξεταστική στο τέλος κάθε εξαμήνου και επαναληπτική τον Σεπτέμβρη. Στην επαναληπτική εξεταστική μπορείς, εκτός από τα μαθήματα που χρωστάς, να δώσεις μαθήματα που πέρασες στην κανονική, με στόχο να βελτιώσεις τον βαθμό σου σε αυτά (μετράει ο μεγαλύτερος βαθμός, όπως σε όλο το ΕΜΠ).

Υποδομές
Η Σχολή ΧΜ ΕΜΠ στεγάζεται σε δικό της, αρκετά ευρύχωρο, κτήριο στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου. (πώς θα έρθω;) Όλα τα μαθήματα γίνονται στα 2 αμφιθέατρα και τις 13 εν χρήσει αίθουσες διδασκαλίας του κτηρίου. Το κτήριο στεγάζει πάρα πολλά ερευνητικά και εκπαιδευτικά εργαστήρια. Ως προς τον εξοπλισμό, τα εκπαιδευτικά εργαστήρια είναι γενικώς άρτια εξοπλισμένα, άλλοτε με σύγχρονα και άλλοτε με παλιότερα μηχανήματα. Παράλληλα, υπάρχει το ημι-βιομηχανικό ή "βαρύ" εργαστήριο στο οποίο βρίσκονται εγκατεστημένες μεγάλες διατάξεις (πιλοτικής κλίμακας) και το "οριζόντιο" εργαστήριο το οποίο έχει συγκεντρωμένα τα πλέον ακριβά και σύγχρονα όργανα στη Σχολή, για χρήση από όλα τα άλλα εργαστήρια. Πρόβλημα υποδομών και εξοπλισμού δεν υπάρχει, πέρα από κάποια γυαλικά και άλλα αναλώσιμα στα εκπαιδευτικά εργαστήρια Χημείας του πρώτου έτους που δεν υπάρχουν πάντα σε αφθονία. Η ουσία είναι ότι αυτά που θα μάθετε μπορείτε να τα δείτε και στην πράξη, και όχι μόνο σε "βίντεο".

Κατά τα άλλα, η σχολή μας διαθέτει δικό της αναγνωστήριο-βιβλιοθήκη, δυο πλήρως εξοπλισμένα "pc lab" (60+20 υπολογιστές, οι 60 ελεύθερα προσβάσιμοι και εκτός μαθημάτων), αρκετούς υπερσύγχρονους υπερυπολογιστές (συστοιχίες υπολογιστών), δικές της αίθουσες εκδηλώσεων και ίσως το καλύτερο (αυτή τη στιγμή τουλάχιστον) κυλικείο του ΕΜΠ. Ευρύτερα, το ΕΜΠ διαθέτει μια πολύ μεγάλη Κεντρική Βιβλιοθήκη, ένα σύγχρονο και μεγάλο Αθλητικό Κέντρο, μέχρι και στούντιο μουσικής για πρόβες. Μέσα στην πολυτεχνειούπολη υπάρχουν επίσης δυο εστιατόρια, φωτοτυπάδικα και άλλα καταστήματα.

Διδάσκοντες
Κάθε χρόνο αποχωρούν παλαιότεροι καθηγητές και τη θέση τους παίρνουν νεότεροι. Μέσα στα πλαίσια της "ρύθμισης" του πλήθους μελών ΔΕΠ σε όλες τις σχολές, μπορούμε να πούμε ότι η Σχολή διαθέτει ικανοποιητικά πολλά μέλη ΔΕΠ. Επιπρόσθετα, κάποια γενικά μαθήματα διδάσκονται από μέλη ΔΕΠ άλλων σχολών (Μαθηματικά, Φυσική, κτλ). Αν μπορούσαμε να τους αξιολογήσουμε, θα συναντούσαμε κάποιους έως αρκετούς "πολύ καλούς έως άριστους", πολλούς "όχι κακούς" και λίγους "προβληματικούς". Αυτό φυσικά αποτελεί προσωπική άποψη. Γενικώς όμως, υπάρχει ένα σημαντικό δυναμικό που μπορεί να κρατάει τη Σχολή ψηλά, τόσο από εκπαιδευτική όσο και από ερευνητική σκοπιά. Μάλιστα, γενικώς απουσιάζει η εικόνα της "γραβάτας" από το ντύσιμο των καθηγητών μας. Γενικώς δηλαδή είναι προσιτοί, θέλουν να βοηθήσουν και μπορείς να τους βρεις να τους μιλήσεις. Φυσικά, για βοήθεια μπορείς να βασίζεσαι πάντα και στους συμφοιτητές σου. Το κλίμα εδώ δεν είναι τόσο (άσχημα) "ανταγωνιστικό".

Συγγράμματα
Όπως σε όλες τις σχολές, συγγράμματα εμπορίου παίρνουμε μέσω του συστήματος "Εύδοξος". Παράλληλα, το ΕΜΠ διαθέτει δικό του εκδοτικό οίκο και τυπογραφείο, και έτσι παίρνουμε σε πολλά μαθήματα τυπωμένες τις σημειώσεις-βιβλία των καθηγητών. Τα περισσότερα συγγράμματα προέρχονται από καθηγητές του ΕΜΠ, ενώ δεν λείπουν ακόμα και μεταφρασμένα συγγράμματα από καθηγητές ξένων πανεπιστημίων. Γενικώς κρίνονται επαρκή για τις εξεταστικές και όχι μόνο ανάγκες των μαθημάτων. Κατά τα άλλα, σπάνια δεν θα βρει κανείς το βιβλίο που χρειάζεται στην Κεντρική Βιβλιοθήκη.

Άλλες δραστηριότητες
Στο χέρι σας είναι να μην βαρεθείτε ποτέ στη σχολή μας. Ενδεικτικές δραστηριότητες: Επίσης, χωρίς να γνωρίζω αν αυτό σας χαροποιεί ή σας δυσαρεστεί, στη σχολή μας μπορείτε να ασχοληθείτε και με τον πολιτικό στίβο, καθώς δραστηριοποιούνται σε αυτήν όλες οι συνήθεις παρατάξεις, ενώ η συχνότητα διεξαγωγής γενικών συνελεύσεων είναι η τυπική για το πολυτεχνείο. Τα πράγματα δεν είναι τόσο πολωμένα όσο σε σχολές του κέντρου της Αθήνας. Πέρα από τις πολιτικές αντιπαραθέσεις, όλοι είναι φίλοι με όλους. Τέλος, στο ΕΜΠ δραστηριοποιούνται κάποια παραρτήματα διεθνών φοιτητικών οργανώσεων.

Χρήσιμες πληροφορίες
Στην ιστοσελίδα της Σχολής και στην ιστοσελίδα του ΕΜΠ: Στο forum φοιτητών της Σχολής:

Re: Μαθητής?

3
MakisH μάλλον θα πρέπει να κάνεις ένα edit όσον αφορά το ποσοστό και επίπεδο χρήσης Η/Υ στη σχολή μας. Πρόλαβα και μίλησα με μια κοπέλα που ενδιαφέρεται για τη σχολή μας, και από τον οδηγό σπουδών την τρόμαξαν τα μαθήματα με υπολογιστές.

Γενικά, οι μαθητές της θετικής κατεύθυνσης φαίνονται να φοβούνται τον προγραμματισμό και τους Η/Υ, γιατί δεν είναι εξοικειωμένοι. Πρέπει να τους δώσουμε να καταλάβουν, ότι ακόμα κι αν δεν ξέρουν κάτι, θα το μάθουν κατευθείαν μπάινοντας στη σχολή και ότι κανένας δεν έχει απαιτήσεις ως προς τις γνώσεις τους. Όλα εξαρτώνται από τη δικιά τους θέληση και όρεξη για μάθηση και δουλειά.
Spoiler: show
Και στην τελική, εμείς που δε μάθαμε προγραμματισμό δεν πάθαμε τίποτα :P
9 για το carefree και το κοινωνικό μήνυμα

Re: Μαθητής?

4
Όσον αφορά στον Προγραμματισμό το μάθημα γίνεται hands-on, το επίπεδο ξεκινάει από το μηδέν κυριολεκτικά και δεν έχει σημασία η κατεύθυνση. Ίσως οι μαθητές που προέρχονται από Τεχνολογική να έχουν ένα πλεονέκτημα στην κατανόηση κάποιων εννοιών αλλά το μάθημα είναι στημένο με τρόπο ώστε να μπορεί οποιοσδήποτε να παρακολουθήσει, οι ρυθμοί θα έλεγα μάλλον αργοί και η βοήθεια που παρέχεται επί τόπου από προπτυχιακούς φοιτητές-βοηθούς αρκετή ώστε κάποιος που ενδιαφέρεται να μη μένει πίσω. ^^
Κατά τα λοιπά, στην πορεία, σε μαθήματα όπου υπάρχει απαίτηση για υπολογιστικές εργασίες (στα πλαίσια συνήθως προαιρετικών εργαστηρίων) στα πρώτα εξάμηνα (τουλάχιστον μέχρι το 6ο που γνωρίζω), πάντα υπάρχουν κατατοπιστικότατες υποδείξεις στη διάρκεια hands-on εισαγωγικού μαθήματος στο αντικείμενο και οι εργασίες δεν είναι γενικά πολυ απαιτητικού επιπέδου. Αρκεί να ασχοληθεί κανείς σοβαρά. Το μόνο που δε διδάσκεται αλλά χρειάζεται είναι μια στοιχειώδης ικανότητα επεξεργασίας πειραματικών δεδομένων σε Excell ή όποιο υπολογιστικό φύλλο στα πλαίσια εκπόνησης των εργασιών για τα εργαστήρια Φυσικής Ι και ΙΙ (για να μην καταφεύγουν σε πρωτόγονες μεθόδους..ΣΤΟ ΧΕΡΙ) αλλά πραγματικά με ένα δίωρο μαθαίνεις τα πολύ βασικά για το Excell μόνος σου. Ίσως λέω και πολύ... :)
Γιαυτό ψυχραιμία.. :T:
Einmal ist keinmal

Re: Μαθητής?

5
Φυσικά υπάρχουν και τα σεμινάρια χρήσης Η/Υ, για να καλύψουν ακριβώς αυτό το κενό. :)

Συνεπώς, είτε από Θετική είτε από Τεχνολογική είναι κανείς, τελικά θα έχει όλη την απαραίτητη βοήθεια ώστε να συμβαδίσει με τους υπόλοιπους, τόσο στη Χημεία όσο και στον Προγραμματισμό.

Re: Μαθητής?

6
Με την αναφορά της Τεχνολογικής Κατεύθυνσης, δράττομαι της ευκαιρίας για να καθησυχάσω όσους έρχονται από αυτή την κατεύθυνση και κωλύονται στο θέμα της Χημείας.
Η υποφαινόμενη, ήταν στην Τεχνολογική στην 3η Λυκείου και είχε ξεχάσει πολλά από όσα είχε μάθει στη Χημεία :shock: . Ωστόσο στη σχολή γίνονται μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας, όπως είπε και ο MakisH, στα οποία αρχικά διδάσκονται βασικές και θεμελιώδεις έννοιες (ώστε να συμβαδίσουν οι φοιτητές "της Τεχνολογικής" με τους φοιτητές "της Θετικής") και στη συνέχεια όλη η ύλη του μαθήματος.
Τα μαθήματα είναι κατατοπιστικότατα και επειδή είναι σχετικά λίγα τα άτομα που παρακολουθούν, το μάθημα είναι φροντιστηριακού τύπου. Σχετικά γρήγορα καλύπτεται τόσο η ύλη του Λυκείου όσο και η ύλη του 1ου εξαμήνου. (Για όσους παρακολουθούσαν και τις διαλέξεις του κανονικού μαθήματος δε χρειάστηκε να διαβάσουν και υπερβολικά για τις εξετάσεις.)
Τα μαθήματα της ενισχυτικής συνεχίζονται και στο 2ο εξάμηνο παρ' όλο που δεν είναι τόσο αναγκαίο.
Και για τις αποφάσεις,/ σ' εκείνες τις στιγμές της ανυπολόγιστης δύναμης μας,/ κανείς δεν πήρε την ευθύνη ύστερα από την ήττα.
Κι όχι γιατί δεν μετρήσαμε κόστη, συνέπειες ή απώλειες,/ αλλά ήτανε τέτοιες οι επιθυμίες/ που όλα τα δικαιολογήσαμε.

Συμβουλές;

8
Γεια σας,
Είμαι μαθητής 3ης Λυκείου και μόλις έδωσα Πανελλήνιες. Από ότι φαίνεται συγκεντρώνω αρκετά μόρια ώστε να μπορώ να εισαχθώ στη σχολή χημικών μηχανικών του ΕΜΠ. Είδα το πρόγραμμα σπουδών και μου φάνηκε αρκετά ενδιαφέρον, μιας και μου αρέσουν ιδιαίτερα οι συγκεκριμένοι τομείς μαθημάτων. Ωστόσο άκουσα ότι δεν υπάρχουν προοπτικές για επαγγελματική αποκατάσταση στην Ελλάδα. Πώς εξελίσσονται οι απόφοιτοι της σχολής, τι ευκαιρίες παρουσιάζονται στην Ελλάδα και ενδεχομένως και στο εξωτερικό;

Σας ευχαριστώ προκαταβολικά

Re: Συμβουλές;

9
gianniskar έγραψε:Γεια σας,
Είμαι μαθητής 3ης Λυκείου και μόλις έδωσα Πανελλήνιες. Από ότι φαίνεται συγκεντρώνω αρκετά μόρια ώστε να μπορώ να εισαχθώ στη σχολή χημικών μηχανικών του ΕΜΠ. Είδα το πρόγραμμα σπουδών και μου φάνηκε αρκετά ενδιαφέρον, μιας και μου αρέσουν ιδιαίτερα οι συγκεκριμένοι τομείς μαθημάτων. Ωστόσο άκουσα ότι δεν υπάρχουν προοπτικές για επαγγελματική αποκατάσταση στην Ελλάδα. Πώς εξελίσσονται οι απόφοιτοι της σχολής, τι ευκαιρίες παρουσιάζονται στην Ελλάδα και ενδεχομένως και στο εξωτερικό;

Σας ευχαριστώ προκαταβολικά
Γεια σου Γιάννη! Συγχαρητήρια για την επιτυχία σου στις εξετάσεις! :T:

Θα σου γράψω 3 πράγματα:

1. Οι επαγγελματικές ευκαιρίες είναι κάτι τελείως ''σχετικό''. Δεν ξέρω από που το άκουσες οτι η επαγγελματική αποκατάσταση είναι χαμηλή, αλλά μάλλον όποιος στο είπε αναφέρθηκε στο σήμερα και σε αποπλάνησε. Η αγορά εργασίας είναι μια δυναμική κατάσταση που αλλάζει συνεχώς. Δες ας πούμε τους πολιτικούς μηχανικούς και τις ευκαιρίες που έχουν σήμερα και συνέκρινε με την πρωτη 10ετία του 2000! Εσύ αν με το καλό μπείς στην σχολή (στο εύχομαι) θα ασχοληθείς με την εύρεση εργασίας ως χημικός μηχανικός το λιγότερο σε 7-8 χρόνια (παραδοχές: 5 χρόνια πτυχίο, αντέ πες και κάνα μεταπτυχιακό + στρατό).

2. Η αγορά εργασίας είναι ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ και όποιος κοιτάει αποκλειστικά το Ελλαδιστάν για εργασία, έχει λανθασμένη οπτικη της κατάστασης. :sleep: Η τεχνολογία σήμερα σου ανοίγει τέτοιους ορίζοντες που μπορείς ως Χημικός Μηχανικός να μένεις μόνιμα στην Ελλάδα και να δουλεύεις για μια εταιρία σε άλλη χώρα, π.χ στην Γερμανία, μέσω υπολογιστή. Ναι γίνεται! :)

3. Δυστυχώς, το να διαλέξεις σχολή με βάση επαγγελματικά κριτήρια είναι ότι χειρότερο μπορείς να κάνεις στον εαυτό σου. Σπουδάζουμε για ''γνωστικά πεδία'', όχι για πτυχίο για δουλειά, η οποία όπως είπα και στο (1) δεν εξασφαλίζεται ούτως ή αλλιώς ότι και να διαλέξεις, εκτός αν πας για μόνιμος (λέγε με στρατό).

Αν σου αρέσει η Χημεία συνδυαστικά με τα Μαθηματικά και την Φυσική (+πληροφορική χωρίς να είναι 100% απαραίτητη), είσαι στο κατάλληλο μέρος :bigbeer:

Ένας ''ολοκληρωμένος'' χημικός μηχανικός μπορεί να δουλέψει πραγματικά παντού. Έρευνα, Βιομχανία, Εργαστήρια, Δημόσιο, Εκπαίδευση, Οικονομία.

Πάντως προειδοποιώ για την σχολή: Η σχολή ΔΕΝ είναι δύσκολη., τουλάχιστον όσον αφορά τα μαθήματα, τα οποία είναι μέτριας δυσκολίας σε σχέση με άλλες σχολές του Πολυτεχνείου, με εξαίρεση κάποια δύσκολα μαθήματα. ΩΣΤΟΣΟ, η σχολή είναι δύσκολη με την έννοια ότι απαιτεί πολλές ώρες από τον χρόνο σου καθημερινά, λόγω του υψηλού φόρτου από τα υποχρεωτικά εργαστήρια της σχολής + σειρές ασκήσεων + προόδους, ανάλογα φυσικά με το εξάμηνο.

Ό,τι απορίες εχεις στέλνε να σε κατοτοπισουμε είναι κρίσιμη απόφαση το μηχανογραφικό.

Υ.Γ
Και πάλι συγχαρητηρια :bigbeer:
ΚΩ.ΜΗΤ.Η.Σ και στους Χημικους Μηχανικους!

Δύο Φράσεις Προκαλούν Αληθινό Τρόμο: ''Κάναμε ό,τι μπορούσαμε..'' και ''ο Βύντρα Σεντράρει! :o ''

Re: Μαθητής?

10
Κάτι επίκαιρο που μου ήρθε στο μυαλό περί απασχόλησης...

Στην κοινοπραξία για τον αγωγό φυσικού αερίου TAP άκουσα ότι συμμετέχει και η Νορβηγική Statoil.
Η Statoil έχει αρκετά στενές σχέσεις με το εργαστήριο Θερμοδυναμικής και γενικότερα με τη Σχολή.
Ο αγωγός θα περάσει από την Ελλάδα και λογικά, εκτός από εργάτες, θα χρειαστούν και κάποιοι επιστήμονες ίσως από την Ελλάδα.
Χμμμμ.... :hm:


Βρε λες;

ΥΓ: Και μην ξεχνάμε... έχουμε και τα τεράστια ελληνικά αποθέματα πετρελαίου! :P Να κι εκεί απασχόληση αν ποτέ γίνει κάτι!