Αναζήτηση βιβλιογραφίας κατέυθυνσης Οργανικών

1
Ένας φίλος μου αναζητά βιβλιογραφία πάνω στους βιολογικούς καθαρισμούς, τα απόβλητα, ΧΥΤΑ κοκ. Νομίζω πώς στους φοιτητές με αυτή την κατεύθυνση έχουν δοθεί τα απαραίτητα συγγράμματα σχετικά με όλα τα παραπάνω...Αν μπορεί και θέλει κάποιος να μοιραστεί τις γνώσεις του και την βιβλιογραφία του ας μου στείλει ένα PM παρακαλώ.
この危うげな世界さえ
越えてゆけると 信じるだけ
あなたと
cron