Σελίδα 1 από 1

[Π-Ε] Ορθολογική και Αειφορική Διαχείριση Ενεργειακών Συστημάτων

Δημοσιεύτηκε: Σάβ 12 Οκτ 2013, 2:06 pm
από Μαριονέτα
Το μάθημα της Ορθολογικής και Αειφορικής Διαχείρισης Ενεργειακών Συστημάτων διδασκόταν μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 στο 8ο εξάμηνο της κατεύθυνσης Μηχανικής Διεργασιών υπό τον τίτλο "Ορθολογική και Αειφορική Διαχείριση Ενέργειας".

Σημείωση: Το μάθημα αποτελεί μετεξέλιξη του "Ενεργειακή Ανάλυση Βιομηχανικών Συστημάτων". Ο τίτλος άλλαξε το ακαδ. έτος 2012-13, ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στην ύλη που διδάσκεται τα τελευταία χρόνια.

Περιγραφή μαθήματος
Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τις βασικές αρχές και τις γενικές μεθόδους εξοικονόμησης ενέργειας. Στόχοι του μαθήματος είναι: (α) η ανάπτυξη των βασικών εργαλείων ενεργειακής και εξεργειακής ανάλυση φυσικών και χημικών διεργασιών, η εφαρμογή τους στην παραγωγή ισχύος και τα σύστημα ατμού (παραγωγή, διανομή, χρήση, εξοικονόμηση, συμπαραγωγή), (β) η μελέτη βασικών συστημάτων συμπαραγωγής, (γ) η βιομηχανική ψύξη και κλιματισμός, (δ) η χρήση ανανεώσιμων μορφών ενέργειας στη βιομηχανία. Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει: Ενεργειακές ανάγκες στη βιομηχανία-Αρχές ενεργειακής βελτιστοποίησης / Ενέργεια και Θερμοδυναμική / Βασικά και πολύπλοκα κύκλα παραγωγής ισχύος / Ενεργειακή/εξεργειακή ανάλυση συστημάτων μεταφοράς θερμότητας / Συστήματα παραγωγής ατμού / Συμπαραγωγή / Ψυκτικά κύκλα.

Διδάσκοντες
E. Βουτσάς - email: evoutsas@chemeng.ntua.gr - προσωπική ιστοσελίδα

Εργαστηριακό προσωπικό
Β. Λούλη - email: svlouli@chemeng.ntua.gr - προσωπική ιστοσελίδα
Γ. Παππά - email: gepappa@central.ntua.gr - προσωπική ιστοσελίδα

Οργάνωση διδασκαλίας
Θεωρία
3 ώρες εβδομαδιαίως
Εργαστήριο
2 ώρες εβδομαδιαίως
Σημείωση: Στην ιστοσελίδα του μαθήματος αναρτάται πρόγραμμα διαλέξεων και εργαστηρίων.

Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος και η παρουσία σε αυτό είναι υποχρεωτική. Μετά από κάθε εργαστήριο δίνεται αντίστοιχη εργασία, η οποία εκπονείται σε ομάδες 3 ατόμων εντός 2 εβδομάδων. Συνολικά, πραγματοποιούνται 3-4 εργαστήρια και εργασίες.

Εξετάσεις-Βαθμολογία
Τελικός βαθμός = 50 % Βαθμός γραπτής εξέτασης + 50 % Βαθμός εργαστηρίου
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εξέταση περιλαμβάνει την επίλυση ασκήσεων, όπως έχουν διδαχθεί και συμπληρωματικές θεωρητικές ερωτήσεις, βάσει των περιεχομένων του βιβλίου και των slides του μαθήματος.

Βιβλιογραφία
5 ΒΙΒΛΙΑ: Εξεταστέα ύλη
Η εξεταστέα ύλη περιλαμβάνει όσα διδάσκονται στις διαλέξεις και βρίσκονται σε slides στην αντίστοιχη ιστοσελίδα, σε συνδυασμό με τα ανάλογα κεφάλαια από τα συγγράμματα του μαθήματος.

Υλικό

Δημοσιεύτηκε: Σάβ 12 Οκτ 2013, 2:10 pm
από Μαριονέτα