[Τ-Β] Μηχανική Τροφίμων

1
Το μάθημα της Μηχανικής Τροφίμων, αποτελούσε, έως το ακαδ. έτος 2017-18 μέρος του μαθήματος "Σχεδιασμός Τροφίμων - Επεξεργασία και Συντήρηση Τροφίμων", του 9ου εξαμήνου, της κατεύθυνσης "Τρόφιμα-Βιοτεχνολογία".

Περιγραφή (από την ιστοσελίδα της Σχολής)
Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση γνώσεων σε θέματα σχετικά με τις διεργασίες επεξεργασίας και συντήρησης τροφίμων, τη συσκευασία τροφίμων, τις τεχνολογίες των κυριοτέρων κατηγοριών τροφίμων και το σχεδιασμό στις βιομηχανίες τροφίμων. Επίσης η εξοικείωση με τα θέματα αυτά στο εργαστήριο, η εμπέδωσή τους μέσω θεμάτων και η προσέγγιση της σχετικής βιβλιογραφίας και των μεθόδων επεξεργασίας δεδομένων μέσω χρήσης Η/Υ.