[Π-Ε] Αέρια και Στερεά Καύσιμα

1
Περιγραφή μαθήματος
Σκοπός του μαθήματος είναι η εκμάθηση βασικών ιδιοτήτων και χαρακτηριστικών αερίων και στερεών καυσίμων, της μετατροπής και της αναβάθμισης στερών καυσίμων και βιομάζας. Περιεχόμενα: ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ. Παραγωγή φυσικού αερίου, επεξεργασία φυσικού αερίου, μεταφορά, αποθήκευση και διανομή φυσικού αερίου, υγροποιημένο φυσικό αέριο. ΥΓΡΑΕΡΙΑ.Παραγωγή, ιδιότητες και χρήσεις υγραερίων, Υγραεριοκίνηση. ΒΙΟΑΡΙΟ. Παραγωγή και συλλογή βιοαερίου, ιδιότητες και χρήσεις βιοαερίου. ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ. Σύσταση, κατάταξη στερεών καυσίμων, παραγωγή, καύση στερεών καυσίμων. ΒΙΟΜΑΖΑ: Χαρακτηριστικά βιομάζας, παραγωγή ενέργειας από βιομάζα.. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Πυρόλυση, αεριοποίηση στερεών καυσίμων και βιομάζας, παραγωγή αερίου σύνθεσης, σύνθεση Fischer-Tropsch.

Διδάσκοντες
Δ. Καρώνης - email: dkaronis@central.ntua.gr

ΕΔΙΠ-ΕΤΕΠ
Γ. Αναστόπουλος, george.anastopoulos@gmail.com
Μ. Κομιώτου, komiotou@chemeng.ntua.gr
Π. Σχοινάς, pschinas@mail.ntua.gr
Υ. Ζαννίκου, ypaz@mail.ntua.gr
Δ. Λαβούτα, lavouta.d@gmail.com

Οργάνωση διδασκαλίας
Θεωρία:
3 ώρες εβδομαδιαίως
Εργαστήριο
2 ώρες εβδομαδιαίως (συνολικά 6 εργαστηριακές ασκήσεις)

Εξετάσεις-Βαθμολογία
Η τελική βαθμολογία προκύπτει:
Βαθμός γραπτού + Βαθμός εργαστηρίου
ή
50% Βαθμός (γραπτού + εργαστηρίου) + 50% Βαθμού 2 υπολογιστικών θεμάτων (προαιρετικά)

H γραπτή εξέταση περιλαμβάνει 2 μέρη. Αρχικά, εξετάζεται η θεωρία με κλειστά βιβλία και σημειώσεις (περίπου 30 min) και στη συνέχεια λαμβάνει χώρα η επίλυση ασκήσεων με ανοιχτές σημειώσεις και βιβλία.

Ύλη
Η ύλη περιλαμβάνει τα εξής:
  • Θεωρία από το ηλεκτρονικό βιβλίο που βρίσκεται στο site του μαθήματος στο MyCourses
  • Θεωρία και ασκήσεις που περιλαμβάνονται στα slides, τα οποία επίσης βρίσκονται στο site του μαθήματος

Συγγράμματα
Στο μάθημα δεν αντιστοιχεί κάποιο σύγγραμμα από το σύστημα του Ευδόξου, ούτε δίνεται κάποιο βιβλίο σημειώσεων από τις Εκδόσεις ΕΜΠ.
Τελευταία επεξεργασία από το μέλος La.D. την Τετ 03 Μαρ 2021, 1:34 pm, έχει επεξεργασθεί 14 φορές συνολικά.