[Ο] Επιστήμη και Τεχνολογία Πολυμερών II

1
Συνοπτική περιγραφή μαθήματος
Στο πρώτο μέρος γίνεται παρουσίαση των βασικών αρχών της ρεολογίας/ρεομετρίας τηγμάτων πολυμερών. Ακολουθούν οι βασικές διεργασίες ανάμειξης πολυμερικών συστημάτων και στη συνέχεια εξετάζονται οι διάφορες κατηγορίες προσθέτων, η δράση τους, η συμβατότητά τους με τα διάφορα πολυμερή. Επίσης γίνεται αναφορά στο σχεδιασμό και στις ιδιότητες των ενισχυμένων πολυμερών. Ακολουθεί παρουσίαση των διεργασιών μορφοποίησης, με έμφαση στις λειτουργικές συνθήκες που πρέπει να ακολουθούνται για την επεξεργασία διαφόρων πολυμερών.

Με δεδομένη τη γνώση της συσχέτισης δομής και ιδιοτήτων από το μάθημα της “Επιστήμης και Τεχνολογίας Πολυμερών Ι” και λαμβάνοντας υπόψη τις μεταβολές των ιδιοτήτων κατά τη φάση της επεξεργασίας, γίνεται προσέγγιση του σχεδιασμού τελικών προϊόντων από πολυμερή για διάφορες εφαρμογές.

Τα περιεχόμενα του μαθήματος συνοψίζονται εντός του spoiler:
Spoiler: show
 • Τεχνικές ανάμιξης πολυμερικών συστημάτων.
 • Εισαγωγή στην τροποποίηση πολυμερών. Ευρείας κατανάλωσης και Μηχανολογικά πολυμερή. Πρόσθετα. Αποικοδόμηση και σταθεροποίηση πολυμερών. Λίπανση - Πλαστικοποίηση - Ενίσχυση - Διόγκωση Πολυμερών.
 • Μαθηματική ανάλυση απλών ροών τηγμάτων πολυμερών. Ρεομετρία. Διόγκωση εκβαλλόμενου τήγματος και αστάθειες ροής.
 • Τεχνικές μορφοποίησης πολυμερικών αντικειμένων με εκβολή: φιλμ, συνθετικές ίνες, σωλήνες, προφίλ. Συνεκβολή.
 • Μορφοποίηση πολυμερών με εφαρμογή εμφύσησης: εκβολή και εμφύσηση, έγχυση και εμφύσηση, έγχυση έκταση και εμφύσηση.
 • Θερμομόρφωση - Κυλίνδρωση - Χύτευση - Συμπίεση.
 • Σχεδιασμός πολυμερικών προϊόντων. Νομοθεσία σχετικά με τη χρήση και ανακύκλωση των πλαστικών.
Διδάσκοντες
Π. Ταραντίλη - email: taran AT chemeng DOT ntua DOT gr
Α. Ανδρεόπουλος - email: andreo AT chemeng DOT ntua DOT gr, andrea AT central DOT ntua DOT gr

Εργαστήριο
Κ. Παπασπυρίδης - email: kp AT softlab DOT ece DOT ntua DOT gr
Σ. Βουγιούκα - email: mvuyiuka AT central DOT ntua DOT gr
Π. Ταραντίλη - email: taran AT chemeng DOT ntua DOT gr
Α. Ανδρεόπουλος - email: andreo AT chemeng DOT ntua DOT gr, andrea AT central DOT ntua DOT gr

Οργάνωση Διδασκαλίας
Θεωρία: 3 ώρες εβδομαδιαίως (ένα τρίωρο)
Εργαστήριο: 3 ώρες (θεωρητικά)/εβδομάδα

Πολλές πληροφορίες σχετικά με το μάθημα υπάρχουν στην ιστοσελίδα του μαθήματος. Μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι θεωρείται απαραίτητη η προετοιμασία των σπουδαστών για την κάθε εργαστηριακή άσκηση, καθώς και η ενεργή συμμετοχή τους στην εκτέλεσή της. Επίσης, πάλι όσον αφορά τα εργαστήρια, η κάθε ομάδα μετά τη διεξαγωγή της άσκησης την οποία εκτελεί, συντάσσει εκτενή (κλασσική) έκθεση.

Η αξιολόγηση των φοιτητών κάθε ομάδας γίνεται:
 • i. με βάση την προετοιμασία και τη συμμετοχή στην εκτέλεση της κάθε εργαστηριακής άσκησης
  ii. την ποιότητα της τελικής έκθεσης της ομάδας,
  iii. την προφορική εξέταση
Εξετάσεις-Βαθμολογία
Η εξέταση του μαθήματος πραγματοποιείται στο τέλος του εξαμήνου με γραπτές προαγωγικές εξετάσεις (στα πλαίσια της εξεταστικής περιόδου) και με ελεύθερη χρήση οποιουδήποτε συγγράμματος ή σημειώσεων. Η επιτυχία στις τελικές γραπτές εξετάσεις προϋποθέτει την επαρκή ανάπτυξη των θεωρητικών και πρακτικών θεμάτων που εντάσσονται αποκλειστικά στην ύλη του μαθήματος.
Για τη συμμετοχή στις τελικές εξετάσεις είναι απαραίτητη η επιτυχής παρακολούθηση του προγράμματος των Εργαστηριακών Ασκήσεων του μαθήματος κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.

Η τελική βαθμολογία του μαθήματος προκύπτει από τη βαθμολογία που συγκέντρωσε ο κάθε σπουδαστής τόσο από την τελική γραπτή εξέταση του μαθήματος όσο και από το βαθμό του στις εργαστηριακές ασκήσεις. Επομένως ο τελικός βαθμός προκύπτει ως εξής:
ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ = (Βαθμός Τελικού Γραπτού) x 0,7 + (Βαθμός Εργαστηριακών Ασκήσεων) x 0,3
Βιβλιογραφία
Στην ιστοσελίδα του μαθήματος στην κατηγορία Βιβλιογραφία υπάρχει όλο το διαθέσιμο υλικό.

Εξεταστέα ύλη
Ακαδ. έτος 2012-13
Όλες οι ενότητες που περιγράφονται στα περιεχόμενα του μαθήματος, παραπάνω.

Τελευταία ενημέρωση: 28/10/2013

Υλικό

2
Θεωρία Εργαστήριο Εξετάσεις

Software Ιστοσελίδες Σχετικά μαθήματα Τι γίνεται σε άλλες σχολές Στο forum...