[Υ] Σύνθετα Υλικά

1
Το μάθημα "Σύνθετα Υλικά" διδασκόταν έως το ακαδ. έτος 2017-18 υπό τον τίτλο "Πολυμερή και Σύνθετα Υλικά" στο 8ο εξάμηνο της κατεύθυνσης των Υλικών.

Συνοπτική περιγραφή μαθήματος
Πολυμερή υλικά: Γενική επισκόπηση οργανικών και ανόργανων πολυμερών υλικών. Δομή και ιδιότητες πολυμερών υλικών. Πολυμερή υψηλού μέτρου ελαστικότητας / αντοχής. Πολυμερή με ειδικές ηλεκτρικές ιδιότητες - Ημιαγώγιμα / αγώγιμα οργανικά πολυμερή. Μεταλλικά, κεραμικά, πολυμερικά βιοϋλικά - Βιοϊατρική μηχανική - Από την βιολογία στα υλικά.
Σύνθετα υλικά: Γενική επισκόπηση συνθέτων υλικών. Μέσα ενισχύσεως. Πολυμερική, κεραμική, μεταλλική μήτρα. Κατασκευαστικές μέθοδοι συνθέτου υλικού πολυμερικής μήτρας.

Διδάσκοντες
Λ. Ζουμπουλάκης

Οργάνωση Διδασκαλίας
Θεωρία: 3 ώρες εβδομαδιαίως (3ωρο)
Εργαστήριο: 3 ώρες κάθε βδομάδα. Οι εργαστηριακές ασκήσεις που πρέπει να γίνουν για να έχει ο φοιτητής δικαίωμα να εξεταστεί στο μάθημα είναι 8 και οι ομάδες που προκύπτουν είναι 4-5μελείς (Ο αριθμός των ατόμων σε κάθε ομάδα διαφέρει απο χρονιά σε χρονιά καθώς εξαρτάται και απο τον αριθμό των φοιτητών που επιλέγουν την κατεύθυνση).

Εξετάσεις-Βαθμολογία
Οι εξετάσεις γίνονται με ανοικτά βιβλία στο κομμάτι της εξέτασης της ύλης των διαλέξεων και με κλειστά βιβλία για την εξέταση του κομματιού των εργαστηριακών ασκήσεων.

Ο τελικός βαθμός προκύπτει κατα 60% απο το βαθμό του γραπτού και 40% απο το βαθμό των εργαστηριακών ασκήσεων.

Βιβλιογραφία
Δίνεται βιβλίο "εσωτερικών" εκδόσεων.

Εξεταστέα ύλη
Όλο το βιβλίο καθώς και όλες οι εργαστηριακές ασκήσεις του εργαστηριακού οδηγού.
Τελευταία επεξεργασία από το μέλος i griega την Δευ 06 Απρ 2020, 11:09 am, έχει επεξεργασθεί 2 φορές συνολικά.