Ασφάλεια Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων

1
Περιγραφή μαθήματος
Περιγραφή, μαθηματική αποτύπωση και προσομοίωση των βασικών φαινομένων που λαμβάνουν χώρα κατά τις διάφορες φάσεις ατυχημάτων σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις που παράγουν, αποθηκεύουν ή/και διακινούν τοξικές ή/και εύφλεκτες ουσίες. Βιομηχανικά Ατυχήματα Μεγάλης Έκτασης (ΒΑΜΕ). Εθνικό και Κοινοτικό θεσμικό πλαίσιο, σχεδιασμός έκτακτης ανάγκης, μεθοδολογίες εκτίμησης επικινδυνότητας των ΒΑΜΕ, πολλαπλασιαστικά φαινόμενα, μελέτες ασφάλειας.

Μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 το μάθημα διδασκόταν από τον κ. Ρήγα υπό τον τίτλο Υγιεινή και Ασφάλεια Εγκαταστάσεων.

Διδάσκοντες
Μ. Κροκίδα -email: mkrok@chemeng.ntua.gr - προσωπική ιστοσελίδα

Εργαστηριακό προσωπικό
Οργάνωση διδασκαλίας
Θεωρία: 2 ώρες εβδομαδιαίως
Εργαστήριο: 1 ώρα εβδομαδιαίως

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στα πλαίσια του μαθήματος, πραγματοποιείται μία ώρα υπολογιστικό εργαστήριο (στο Υπολογιστικό Κέντρο της Σχολής Χημικών Μηχανικών). Σε αυτό γίνεται η παρουσίαση υπολογιστικών εργαλείων (Aloha) με τη βοήθεια των οποίων μπορούν να προσδιορισθούν οι πιθανές επιπτώσεις Βιομηχανικών Ατυχημάτων.
Το εργαστήριο λογίζεται ως μη υποχρεωτικό και ελεύθερο επίλυσης και παρουσίασης θεμάτων-ασκήσεων.

Εξετάσεις-Βαθμολογία
Οι γραπτές εξετάσεις γίνονται με ανοιχτά βιβλία. Η βαθμολόγηση του μαθήματος γίνεται στη βάση του βαθμού της τελικής εξέτασης με βαρύτητα 100% ή σε περίπτωση που οι φοιτητές συμμετέχουν στην εξέταση του υπολογιστικού εργαστηρίου, η τελική βαθμολογία διαμορφώνεται κατά 70% από την τελική εξέταση και 30% από το βαθμό του εργαστηρίου (προσμετράται μόνο θετικά).

Βιβλιογραφία
Ι. Ζιώμας, Μ. Κροκίδα, "Ασφάλεια Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων", Σημειώσεις μαθήματος 2014

Πριν το 2015
  • "Στάθμιση διακινδύνευσης και διαχείριση ασφάλειας στις βιομηχανίες διεργασιών" - Φ. Ρήγας
  • "Υγιεινή και Ασφάλεια Εγκαταστάσεων: Σημειώσεις παραδόσεων" - Α. Χαλουλάκου-Χριστοδουλάκη
  • "Στάθμιση διακινδύνευσης από χημικούς παράγοντες: Βασικές αρχές μεθοδολογίας - Παραδείγματα" - Α. Χαλουλάκου-Χριστοδουλάκη

Εξεταστέα Ύλη
Η ύλη καλύπτεται από το βιβλίο "Ασφάλεια Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων" των Ζιώμα και Κροκίδα, καθώς και από τις αντίστοιχες διαφάνειες των διαλέξεων.
Τελευταία επεξεργασία από το μέλος La.D. την Τετ 03 Μαρ 2021, 1:17 pm, έχει επεξεργασθεί 18 φορές συνολικά.

Υλικό

2
Θεωρία
Εξετάσεις
Ιστοσελίδες
Σχετικά μαθήματα
Τι γίνεται σε άλλες σχολές
Στο forum...
Τελευταία επεξεργασία από το μέλος La.D. την Τετ 03 Μαρ 2021, 1:17 pm, έχει επεξεργασθεί 19 φορές συνολικά.

Αρχεία

3
Τα παρακάτω αρχεία είχαν ανέβει στο παλιό σύστημα της "Βιβλιοθήκης" και έχουν ήδη αναφερθεί στο "Υλικό".
Δεν έχετε τα απαραίτητα δικαιώματα για να δείτε τα συνημμένα αρχεία σε αυτή τη δημοσίευση.