[Δ] Προχωρημένες Μέθοδοι Τεχνικοοικονομικού Σχεδιασμού

1
Συνοπτική περιγραφή μαθήματος (ανεπίσημη)
Στο μάθημα παρουσιάζεται η αριθμητική επίλυση εξισώσεων και η αριστοποίηση συναρτήσεων (οι οποίες μπορεί π.χ. να είναι συναρτήσεις κόστους), με έμφαση στις συναρτήσεις δυο ή περισσότερων μεταβλητών.

Διδάσκοντες
Χ. Κυρανούδης - email: kyr AT chemeng DOT ntua DOT gr

Εργαστήριο
Ν. Μανδέλλος - email: nmand AT central DOT ntua DOT gr

Οργάνωση Διδασκαλίας
Θεωρία: 2 ώρες εβδομαδιαίως
Εργαστήριο: 4 ώρες εβδομαδιαίως (στο μικρό pc-lab)

Στα πλαίσια του μαθήματος εκπονείται μια υπολογιστική εργασία σε τριμελείς ομάδες, η οποία προσμετράται κατά 50% στον τελικό βαθμό. Η εργασία έχει ως αντικείμενο τη δημιουργία κώδικα για την επίλυση ενός απλού προβλήματος χημικής μηχανικής με μία συγκεκριμένη μέθοδο (διαφορετική για κάθε ομάδα). Οι εργασίες παρουσιάζονται στο τέλος των μαθημάτων και η ομάδα με την καλύτερη εργασία παίρνει απαλλαγή από την τελική εξέταση.
Στο εργαστήριο παρουσιάζονται προβλήματα προχωρημένων μαθηματικών στο χώρο του μη γραμμικού προγραμματισμού. Η επίλυση των προβλημάτων αυτών γίνεται με μεθοδολογίες αριθμητικής ανάλυσης που απαιτούν την ανάπτυξη προγραμμάτων σε κάποια γλώσσα υπολογιστή. Ταυτόχρονα, παρουσιάζεται η γλώσσα προγραμματισμού Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) για τη δημιουργία μακροεντολών στο Excel. Οι κώδικες για την επίλυση των προβλημάτων ΔΕΝ απαιτείται να είναι γραμμένοι σε αυτή τη γλώσσα.

Εξετάσεις-Βαθμολογία
Ο τελικός βαθμός προκύπτει κατά 50% από το βαθμό της εργασίας και κατά 50% από το βαθμό της τελικής εξέτασης. Σε περίπτωση που δεν παραδοθεί εργασία ο τελικός βαθμός προκύπτει εξ' ολοκλήρου από την τελική εξέταση.

Βιβλιογραφία
Οι σημειώσεις έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του μαθήματος.

Εξεταστέα ύλη
Εξετάζονται οι μέθοδοι που αναλύθηκαν την ώρα του μαθήματος

Τελευταία ενημέρωση: 23/01/2016

Υλικό

2
Εξετάσεις
Θέματα Εξετάσεων Software Ιστοσελίδες Σχετικά μαθήματα Τι γίνεται σε άλλες σχολές Στο forum...
Τελευταία επεξεργασία από το μέλος jasonk813 την Πέμ 07 Φεβ 2019, 3:42 pm, έχει επεξεργασθεί 3 φορές συνολικά.