[ε] Μαθηματική Θεμελίωση της Χημικής Θερμοδ. (καταργήθηκε)

1
Συνοπτική περιγραφή μαθήματος
Επιστημολογικά στάδια εξέλιξης της Θερμοδυναμικής (περιγραφικό, επαγωγικό, απαγωγικό, αξιωματικό). Φορμαλισμός θεμελίωσης της Θερμοδυναμικής: ταυτοποίησή του με κριτήρια μορφής και περιεχομένου του. Γένη και είδη Θερμοδυναμικής. «Σχολές» Θερμοδυναμικής. Η περίπτωση της Χημικής Θερμοδυναμικής.

Φιλοσοφία της Θερμοδυναμικής.
Η τριλογία των μεθόδων της συστηματικής παρουσίασης της Θερμοδυναμικής (ορισμός, ταξινόμηση, απόδειξη).
Ορισμός: γλωσσικά επίπεδα (γλώσσα, μέτα-γλωσσα, μέτα-μεταγλώσσα, κ.ο.κ.), Σημειωτική και Στρουκτουραλισμός, είδη ορισμών, το θέμα του «ορίζειν» στη Θερμοδυναμική.
Ταξινόμηση: ποιοτική θεώρηση της ταξινόμησης, αλγεβρική θεώρηση της ταξινόμησης, το θέμα του «ταξινομείν» στη Θερμοδυναμική.
Απόδειξη: επιστημονικές αποδείξεις και μαθηματικές αποδείξεις, ύφη και στυλ μαθηματικών αποδείξεων, το θέμα του «αποδεικνύειν» στη Θερμοδυναμική.

«Φιλοσοφία» της Θερμοδυναμικής.
Η ιδιοσυγκρασιακή μεθοδολογία της Θερμοδυναμικής ως θεωρίας και ως πράξης.
Πόσο λειτουργικές είναι οι θερμοδυναμικές εξισώσεις;
Ο ούτω καλούμενος «τρόπος της Θερμοδυναμικής».
Μηχανιστικές μέθοδοι παραγωγής χρηστικών θερμοδυναμικών εξισώσεων.
Ευρετική προσέγγιση του ζητήματος παραγωγής χρηστικών θερμοδυναμικών εξισώσεων.
Το πρόβλημα της εκμαθηματίκευσης των θερμοδυναμικών εννοιών.

Δείτε τα περιεχόμενα του βιβλίου του μαθήματος.

Διδάσκοντες
Κ. Μασαβέτας (Σ) - τηλ. γραφείου: 210 772 3084 - (στο μάθημα δίνεται και το τηλέφωνο οικίας)

Οργάνωση Διδασκαλίας
Θεωρία: 2 ώρες εβδομαδιαίως (ένα δίωρο)

Εξετάσεις-Βαθμολογία
Η τελική εξέταση γίνεται με κλειστά βιβλία.
Ο βαθμός του μαθήματος προκύπτει από την τελική εξέταση.

Βιβλιογραφία
Βιβλίο "εσωτερικών" εκδόσεων ΕΜΠ:
"Εισαγωγή στη Φιλοσοφία της Επιστήμης της Θερμοδυναμικής", Κ. Μασαβέτας, 2000

Εξεταστέα ύλη
Το παρεχόμενο βιβλίο του διδάσκοντα. Ακόμη εντός ύλης μπορούν να θεωρηθούν οι σημειώσεις των παραδόσεων που μοιράζονται με τη μορφή φωτοτυπιών σε κάθε μάθημα, οι οποίες περιέχονται, όμως, στο παραπάνω βιβλίο.

Τελευταία ενημέρωση: 9/5/2013

cron