[ε] Έλεγχος Ποιότητας Διεργασιών και Προϊόντων

1
Συνοπτική περιγραφή μαθήματος
Το μάθημα καλύπτει το αντικείμενο της ποιότητας προϊόντων και διεργασιών εστιάζοντας στις τεχνικές απαιτήσεις και εκτείνεται από τις βασικές έννοιες της ποιότητας στη μέτρηση, τον έλεγχο με χρήση εφαρμοσμένης στατιστικής έως και τη διασφάλιση της ποιότητας με την εφαρμογή των συστημάτων ποιότητας.
Η ύλη του μαθήματος είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες του Χημικού Μηχανικού που θα απασχοληθεί επαγγελματικά είτε σε βιομηχανία, είτε σε εταιρεία συμβούλων, σε χημικό εργαστήριο, σε φορέα επιθεώρησης κ.ά.

Διδάσκοντες
Δ. Χατζηαβραμίδης (Σ) - email: dhatz AT chemeng DOT ntua DOT gr - προσωπική ιστοσελίδα

Οργάνωση διδασκαλίας
Θεωρία: 2 ώρες εβδομαδιαίως (ένα δίωρο)
Εργαστήριο: (εκκρεμούν πληροφορίες)

Εξετάσεις-Βαθμολογία
Στα πλαίσια του μαθήματος μπορεί (προαιρετικά) να εκπονηθεί εργασία, η οποία απαλάσσει από την τελική εξέταση.

Βιβλιογραφία
(δεν έχουν καταχωρηθεί ακόμα πληροφορίες)

Εξεταστέα ύλη
(δεν έχουν καταχωρηθεί ακόμα πληροφορίες)

Τελευταία ενημέρωση: 9/5/2013

Υλικό

2

Αρχεία για τα οποία δεν δίνεται link υπάρχουν στο επόμενο post (scroll down a bit...).

Φύλλο ταυτότητας μαθήματος
  • Φύλλο ταυτότητας μαθήματος
Ιστοσελίδες Σχετικά μαθήματα Στο forum...

Αρχεία

3
Τα παρακάτω αρχεία είχαν ανέβει στο παλιό σύστημα της "Βιβλιοθήκης" και έχουν ήδη αναφερθεί στο "Υλικό".
Δεν έχετε τα απαραίτητα δικαιώματα για να δείτε τα συνημμένα αρχεία σε αυτή τη δημοσίευση.