[Π-Ε] Διαχείριση Βιομηχανικών Αποβλήτων

1
Περιγραφή μαθήματος
Κατηγορίες - Γενικά χαρακτηριστικά στερεών αποβλήτων ? Κωδικοί κατάταξης. Επικίνδυνα απόβλητα: Χαρακτηρισμός (τοξικότητα, διαβρωτικότητα, ευφλεκτότητα, κλπ.). Αποθήκευση και μεταφορά επικινδύνων. Φυσικοχημικές, βιολογικές και θερμικές μέθοδοι επεξεργασίας και εξουδετέρωσης επικινδύνων αποβλήτων. Εκτίμηση επικινδυνότητας. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Στερεά απόβλητα ειδικής φύσης: Οχήματα στο Τέλος Κύκλου Ζωής (OTKZ), χρησιμοποιημένα ελαστικά, Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), Απόβλητα ειδών Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ), απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, γεωργικά και κτηνοτροφικά απόβλητα, νοσοκομειακά απόβλητα.

Διδάσκοντες
A. Χαραλάμπους- email: harjo@chemeng.ntua.gr
Α. Βλυσίδης- email: vlysides@central.ntua.gr

ΕΔΙΠ-Βοηθητικό προσωπικό
Μ. Μπουρουσιάν
Λ. Καραογλάνογλου
Δ. Κουλλάς
Σ. Μάη
Δ.Κ. Μαλαμής
Κ. Μουστάκας
Ε. Μπαραμπούτη
Κ. Παπαδοπούλου

Οργάνωση διδασκαλίας
Θεωρία
4 ώρες εβδομαδιαία από τους διδάσκοντες του μαθήματος

Εργαστήριο
2 ώρες εβδομαδιαία
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στα πλαίσια του εργαστηρίου διδάσκεται το πρόγραμμα Aquasim.

Εξετάσεις-Βαθμολογία
Τελικός βαθμός = 60% Βαθμός Τελικού Διαγωνίσματος + 20% Βαθμός Εργασίας + 20% Εργαστηριακές ασκήσεις
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στα πλαίσια του μαθήματος εκπονούνται 2 εργασίες: 1 σχετικά με την ύλη του κ. Βλυδίση που αφορά την Ανεκτικότητα των ποταμών στην βιομηχανική ρύπανση και άλλη 1 εργασία που διακρίνεται σε 2 μέρη και είναι σχετική με την ύλη της κ.Χαραλάμπους και αφορά την διαχείριση αποβλήτων για έναν συγκεκριμένο βιομηχανικό κλάδο (κάθε ομάδα αναλαμβάνει και επεξεργάζεται μια συγκεκριμένη κατηγορία βιομηχανίας).

Εξεταστέα ύλη
1.Κατηγορίες - Γενικά χαρακτηριστικά στερεών αποβλήτων – Κωδικοί κατάταξης. Επικίνδυνα απόβλητα: Χαρακτηρισμός (τοξικότητα, διαβρωτικότητα, ευφλεκτότητα, κλπ.). Αποθήκευση και μεταφορά επικινδύνων.
2.Φυσικοχημικές, βιολογικές και θερμικές μέθοδοι επεξεργασίας και εξουδετέρωσης επικινδύνων αποβλήτων. Εκτίμηση επικινδυνότητας. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
3.Στερεά απόβλητα ειδικής φύσης: Οχήματα στο Τέλος Κύκλου Ζωής (OTKZ), χρησιμοποιημένα ελαστικά, Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), Απόβλητα ειδών Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ), απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, γεωργικά και κτηνοτροφικά απόβλητα, νοσοκομειακά απόβλητα.
4.Στερεά απόβλητα ειδικής φύσης: Οχήματα στο Τέλος Κύκλου Ζωής (OTKZ), χρησιμοποιημένα ελαστικά, Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), Απόβλητα ειδών Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ), απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, γεωργικά και κτηνοτροφικά απόβλητα, νοσοκομειακά απόβλητα.
5.Διαχείριση – Επεξεργασία στερεών αποβλήτων και ανάκτηση υλικών.
6.Διαχείριση – Επεξεργασία στερεών αποβλήτων και ανάκτηση υλικών.
7.Εξοικονόμηση πόρων. Κυκλική Οικονομία. Ανάλυση Κύκλου Ζωής.Καλές Πρακτικές.
8.Εξοικονόμηση πόρων. Κυκλική Οικονομία. Ανάλυση Κύκλου Ζωής.Καλές Πρακτικές.

Βιβλιογραφία
Τελευταία επεξεργασία από το μέλος La.D. την Δευ 20 Ιούλ 2020, 12:25 pm, έχει επεξεργασθεί 22 φορές συνολικά.

Υλικό

2
Θεωρία
ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΤΡΑ ΥΛΙΚΟ
Aquasim (Manual_Tutorial_Άσκηση)

Εξετάσεις
Under construction

Ιστοσελίδες
https://www.chemeng.ntua.gr/the_course/Industrial_Waste_Management

Στο forum...
Subforum μαθήματος

Θέματα εξετάσεων
Θέματα εξετάσεων 2022-23
Τελευταία επεξεργασία από το μέλος Μαριαν την Παρ 25 Αύγ 2023, 4:00 pm, έχει επεξεργασθεί 17 φορές συνολικά.