[Π-Ε] Υγρά καύσιμα

1
Περιγραφή μαθήματος
Καύσιμα Μεταφορών. Bενζίνη: αντικροτικότητα, αριθμός οκτανίου, πτητικότητα, σύσταση. Ανάμιξη συστατικών, υπολογισμοί μη γραμμικών ιδιοτήτων. Ντήζελ: αντικροτικότητα, αριθμός κετανίου, ψυχρές ιδιότητες, λιπαντική ικανότητα. Μη γραμμικές ιδιότητες ανάμιξης. Βιοκαύσιμα. Βιοαιθανόλη: Χαρακτηρισμός, ιδιότητες. Ιδιότητες μιγμάτων βιοαιθανόλης – βενζίνης. Βιοντήζελ: Χαρακτηρισμός, ιδιότητες. Μικροβιακή επιμόλυνση, οξειδωτική σταθερότητα. Καύσιμα από υδρογονοκατεργασία φυτικών ελαίων (HVO). Διεργασίες παραγωγής, ιδιότητες / Καύσιμα Αεροπορίας. Αεροπορικές βενζίνες: ιδιότητες, αντικροτικότητα, πτητικότητα. Αεροπορικές κηροζίνες: Πτητικότητα, αγωγιμότητα, σημείο πήξης / Υπολειμματικά Καύσιμα – Καύσιμα Ναυτιλίας: Ιξώδες, υπολογισμοί αναμίξεων, συμβατότητα συστατικών. Ποιότητα ανάφλεξης, ιδιότητες καύσης, περιεκτικότητα σε ετεροάτομα. Καύσιμα χαμηλού θείου. Λιπαντικά: Ιδιότητες λιπαντικών. Κατηγοριοποίηση, κατάταξη λιπαντικών. Ιξώδες, δείκτης ιξώδους. Πρόσθετα. Αναγέννηση λιπαντικών. Γράσα: παραγωγή ιδιότητες, παχυντές. Σημείο διείσδυσης, σημείο στάξης. Βιολιπαντικά.

Διδάσκοντες
Δ.Καρώνης - email: dkaronis@central.ntua.gr
Φ. Ζαννίκος - email: fzanntua@central.ntua.gr

ΕΔΙΠ-Βοηθητικό προσωπικό
Γ. Αναστόπουλος - email: george.anastopoulos@gmail.com
M. Κομιώτου - email: markom9496@gmail.com
Δ. Κουλλάς - email: koullas@chemeng.ntua.gr
Π. Σχοινάς - email: pschinas@mail.ntua.gr
Υ. Ζαννίκου - email: ypaz@mail.ntua.gr
Ε. Συντυχάκη - email: e.syntyhaki@gmail.com
Θ. Τυροβολά - email: theodoratirovola@yahoo.com
Δ. Λαβούτα - email: lavouta.d@gmail.com 9
Π. Κυριακός -email: kyriakosperikles@gmail.com

Οργάνωση διδασκαλίας
Θεωρία
3 ώρες εβδομαδιαία από τους διδάσκοντες του μαθήματος

Εργαστήριο
3 ώρες εβδομαδιαία στο Eργαστήριο Τεχνολογίας Καυσίμων και Λιπαντικών στο 2ο επίπεδο (απέναντι από το Αμφ.2)
Eργαστηριακές Ασκήσεις:
1. Κινηματικό ιξώδες λιπαντικών. Υπολογισμός δείκτη ιξώσους
2. Προσδιορισμός θείου σε προϊόντα πετρελαίου
3. Μέτρηση τάσης ατμών σε δείγματα βενζινών
4. Ιδιότητες ψυχρής ροής προϊόντων πετρελαίου
5. Προσδιορισμός νερού σε βαριά προϊόντα πετρελαίου με απόσταξη
6. Προσδιορισμός σημείου ανάφλεξης πετρελαίου
7. Λιπαντική ικανότητα προϊόντων πετρελαίου
8. Προσδιορισμός ιχνηθετών σε καύσιμα
9. Απόσταξη μέσων κλασμάτων πετρελαίου. Υπολογισμός δείκτη κετανίου

Εξετάσεις-Βαθμολογία
Τελικός βαθμός = 70 % Βαθμός γραπτής εξέτασης + 30 % Βαθμός εργαστηρίου
Η εξέταση χωρίζεται σε 2 μέρη: αρχικά, 30 min εξεταση θεωρίας (πολλαπλής) με κλειστές σημειώσεις και στη συνέχεια 1 h 30 min εξέταση σε ασκήσεις με ανοιχτές σημειώσεις και βιβλία.

Εξεταστέα ύλη
Η ύλη περιλαμβάνει όλα όσα βρίσκονται στο βιβλίο του μαθήματος (Εκδόσεις ΕΜΠ) και στα αντίστοιχες διαφάνειες που ανεβαίνουν στο site.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται κατά τις διαλέξεις των καθηγητών, καθώς δίνονται extra χρήσιμες πληροφορίες και υλικό, ενώ επιλύονται και οι ασκήσεις (φροντιστηριακά μαθήματα ασκήσεων στο τέλος του εξαμήνου) βάσει των οποίων γίνεται η γραπτή εξέταση.

Βιβλιογραφία
Στο συγκεκριμένο μάθημα δεν διατίθεται σύγγραμμα από τον Εύδοξο, παρά μόνο από τις Εκδόσεις ΕΜΠ και αποκλειστικά σε έντυπη μορφή.
Τελευταία επεξεργασία από το μέλος La.D. την Δευ 20 Ιούλ 2020, 1:37 pm, έχει επεξεργασθεί 23 φορές συνολικά.

Υλικό

2
Θεωρία
ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΤΡΑ ΥΛΙΚΟ
Υγροί υδρογονάνθρακες

Εξετάσεις
Under construction

Ιστοσελίδες
https://courses.chemeng.ntua.gr/liquid_fuels/main

Στο forum...
Subforum μαθήματος
Τελευταία επεξεργασία από το μέλος La.D. την Δευ 20 Ιούλ 2020, 1:29 pm, έχει επεξεργασθεί 7 φορές συνολικά.