Σχεδιασμός ΙΙ

1
Περιγραφή μαθήματος
Στόχοι του μαθήματος είναι: Απόκτηση σχεδιαστικής γνώσης σε εξειδικευμένες περιοχές ολοκληρωμένου σχεδιασμού της χημικής βιομηχανικής μονάδας. Ανάπτυξη δεξιοτήτων στην επιλογή διαφορετικών τύπων χημικών αντιδραστήρων και διατάξεων διαχωρισμού. Ανάπτυξη δεξιοτήτων στον επανασχεδιασμό και στην επέκταση μιας υπάρχουσας μονάδας. Εξοικείωση με τεχνικές ολιστικής αξιολόγησης της μονάδας. Ανάπτυξη δεξιοτήτων. Εξέταση σεναρίων μετεξοπλισμού διαγράμματος ροής, διαχείρισης παραπροϊόντων, αποβλήτων και νερού χρήσης διεργασιών με στόχο την προϊοντική τους αναβάθμιση, δυνατότητας συμπαραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας. Εξεταση περιβαλλοντικών παραμέτρων και Ανάλυση Κύκλου Ζωής της προτεινόμενης σχεδιαστικής λύσης. Χρήση λογισμικού προσομοίωσης για την επίτευξη όλων των παρπάνω στόχων ώστε να επιτευχθούν συγκεκριμμένες προδιαγραφές σχεδιασμού κάθε φορά.
Σημείωση: Το μάθημα προβλέπει εκπόνηση ολοκληρωμένου θέματος σχεδιασμού (process design project).

Διδάσκοντες
A. Κοκόσης- email: akokossis@chemeng.ntua.gr
X. Κυρανούδης- email: kyr@chemeng.ntua.gr

ΕΔΙΠ-Βοηθητικό προσωπικό
A. Νικολακόπουλος - email: nikolako@mail.ntua.gr
Κ. Χατζηλυμπέρης - email: ksh@chemeng.ntua.gr
Π. Μιχαηλίδης -email: agmlth@hotmail.com

Οργάνωση διδασκαλίας
Θεωρία
3 ώρες εβδομαδιαία από τους διδάσκοντες του μαθήματος

Εργαστήριο
2 ώρες εβδομαδιαία από τον κ.Νικολακόπουλο
Στα πλαίσια του εργαστηρίου διδάσκεται το πρόγραμμα Gams και στη συνέχεια, πραγματοποιείται συνδυαστική χρήση των προγραμμάτων Matlab-Aspen και Matlab-Excel. Τέλος, με βάση την εκμάθηση των παραπάνω εκπονούνται 3 εργασίες προαιρετικές και απαλλακτικές (πέραν της βασικής εργασίας εξαμήνου που συνεχίζει από το μάθημα Σχεδιασμός Ι).

Εξετάσεις-Βαθμολογία
Τελικός βαθμός = 50 % Βαθμός γραπτής εξέτασης + 50 % Βαθμός ομαδικής εργασίας
Σημείωση: Στην περίπτωση των απαλλακτικών ασκήσεων, ο βαθμός τους αντικαθιστά το 50% του βαθμού του γραπτού.

Εξεταστέα ύλη
Under construction

Βιβλιογραφία
Τελευταία επεξεργασία από το μέλος La.D. την Δευ 20 Ιούλ 2020, 12:08 pm, έχει επεξεργασθεί 27 φορές συνολικά.

Υλικό

2
Θεωρία
ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΤΡΑ ΥΛΙΚΟ
Under construction

Εξετάσεις
Under construction

Ιστοσελίδες
https://courses.chemeng.ntua.gr/design_2/info

Στο forum...
Subforum μαθήματος
Τελευταία επεξεργασία από το μέλος La.D. την Δευ 20 Ιούλ 2020, 11:42 am, έχει επεξεργασθεί 6 φορές συνολικά.
cron