[Τ-Β] Βιομηχανική Βιοτεχνολογία

1
Το μάθημα της Βιομηχανικής Βιοτεχνολογίας διδασκόταν έως το ακαδ. έτος 2017-18 υπό τον τίτλο "Βιοτεχνολογία και Περιβάλλον".

Συνοπτική περιγραφή μαθήματος
Μελέτη βιοαντιδραστήρων αιωρούμενων και ακινητοποιημένων κυττάρων. Ζυμώσεις στερεάς κατάστασης. Φαινόμενα μεταφοράς σε βιοαντιδραστήρες.. Μεικτές καλλιέργειες. Αλληλεπιδράσεις σε μεικτές καλλιέργειες. Βιομηχανική αξιοποίηση μεικτών καλλιεργειών. Βιολογική επεξεργασία αποβλήτων. Προχωρημένα συστήματα επεξεργασίας αποβλήτων. Βιολογικά φίλτρα. Ανάπτυξη βιολογικών διεργασιών φιλικών στο περιβάλλον.
Βιολογική αξιοποίηση βιομάζας Συστατικά της βιομάζας. Ενζυμικά συστήματα υπεύθυνα για την αποικοδόμηση της βιομάζας. Διεργασίες παραγωγής βιοκαυσίμων (βιοαέριο, υδρογόνο, βιοαιθανόλη, βιο-ντίζελ).

Διδάσκοντες
Δ. Κέκος - email: kekos AT chemeng DOT ntua DOT gr
Ε. Τόπακας - email: vtopakas AT central DOT ntua DOT gr ή vtopakas ΑΤ chemeng DOT ntua DOT gr -προσωπική ιστοσελίδα
Γ. Λυμπεράτος - email: lyberatos AT chemeng DOT ntua DOT gr

Εργαστήριο
Δ. Κέκος - email: kekos AT chemeng DOT ntua DOT gr
Φ. Κολίσης - email: kolisis AT chemeng DOT ntua DOT gr
Γ. Λυμπεράτος - email: lyberatos AT chemeng DOT ntua DOT gr
Ε. Τόπακας - email: vtopakas AT central DOT ntua DOT gr ή vtopakas ΑΤ chemeng DOT ntua DOT gr -προσωπική ιστοσελίδα

Οργάνωση Διδασκαλίας
Θεωρία: 3 ώρες εβδομαδιαίως
Εργαστήριο: 3 ωρες εβδομαδιαιως

Οι εργαστηριακές ασκήσεις περιλαμβάνουν Ασκήσεις φωτομετρίας, υπολογισμού κινητικών σταθερών ενζυμικών δράσεων, ενζυμικής κατάλυσης σε μη συμβατικά μέσα, απομόνωσης και χαρακτηρισμού βακτηριακού DNA, διάρρηξης ενζύμων για την παραλαβή ενδοκυτταρικών ενζύμων, χρωματογραφικών τεχνικών απομόνωσης και καθαρισμού ενζύμων καθώς και υπολογισμού παραμέτρων ανάπτυξης σε βιοαντιδραστήρα.
Οι εργαστηριακές ασκήσεις είναι υποχρεωτικές, οι σπουδαστές παραδίδουν έκθεση και εξετάζονται στο τέλος σε μια συνολική γραπτή εξέταση. Οι εργαστηριακές ομάδες είναι διμελείς.

Εξετάσεις-Βαθμολογία
Ο τελικός βαθμός προκύπτει ως εξής:
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ = (0.4 x βαθμός εργαστηρίου) + (0.6 x βαθμός γραπτής εξέτασης)
Η γραπτή εξέταση αποτελείται από 4 μονάδες θεωρίας (το κομμάτι του κ. Τόπακα) και 6 μονάδες ασκήσεων (το κομμάτι του κ. Κέκου)

Βιβλιογραφία
Προτεινόμενη βιβλιογραφία υπάρχει διάθεσιμη στην ιστοσελίδα του μαθήματος στην αντίστοιχη κατηγορία.

Εξεταστέα ύλη
Σύμφωνα με αυτό το πόστ η εξεταστέα ύλη είναι:
Από Κέκο: Κεφάλαια 9 και 16 (μέχρι 16.6.2) (κίτρινο βιβλίο: «Μηχανική Βιοδιεργασιών» Πανεπιστημιακές εκδόσεις ΕΜΠ)
Από Τόπακα: ΟΛΟ το βιβλίο των Βιοκαυσίμων.
Τελευταία επεξεργασία από το μέλος i griega την Δευ 06 Απρ 2020, 10:29 am, έχει επεξεργασθεί 1 φορά συνολικά.

Υλικό

2
Θεωρία Ιστοσελίδες Σχετικά μαθήματα Τι γίνεται σε άλλες σχολές Στο forum...