Βιοχημική Μηχανική

1
Το μάθημα της Βιοχημικής Μηχανικής διδασκόταν έως το ακαδ. έτος 2018-19 μόνο ως μάθημα εμβάθυνσης.

Περιγραφή
Η εκπαίδευση στα αντικείμενα της ανάλυσης, του σχεδιασμού, του ελέγχου και της βελτιστοποίησης βιοδιεργασιών. Στο μάθημα χρησιμοποιούνται τα βασικά εργαλεία της χημικής μηχανικής στο σχεδιασμό και στη λειτουργία βιοαντιδραστήρων κυττάρων και ενζύμων.

Περιεχόμενα Μαθήματος
 • Κινητική ενζυμικών δράσεων. Σύνθετες ενζυμικές δράσεις. Επίδραση περιβαλλοντικών παραγόντων στην κινητική των ενζυμικών δράσεων. Συστήματα ακινητοποιημένων ενζύμων.
 • Κινητικά μοντέλα κυτταρικής ανάπτυξης. Κινητική παραγωγής μεταβολικών προϊόντων. Ισοζύγια μάζας σε βιοαντιδραστήρες κυττάρων. Επίδραση περιβαλλοντικών παραγόντων στην κινητική της κυτταρικής ανάπτυξης.
 • Συστήματα βιοαντιδραστήρων. Βιοαντιδραστήρες διαλείποντος, συνεχούς και ημιδιαλείποντος έργου. Βιοαντιδραστήρες εμβολικής ροής
 • Μεταφορά Ο2 σε Καλλιέργειες Κυττάρων. Διαλυτότητα του Ο2. Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Μεταφορά Ο2 σε Ζυμωτήρες. Απαίτηση των Κυττάρων σε Ο2. Προσδιορισμός kLα
 • Διατάξεις Μηχανικής Ανάδευσης. Πρότυπα και Μηχανισμοί Ανάμειξης. Προσδιορισμός Αποτελεσματικότητας της Ανάμειξης. Ενεργειακές Απαιτήσεις της Ανάδευσης
 • Θερμική Καταστροφή Μικροοργανισμών. Αποστείρωση Διαλείποντος και Συνεχούς έργου. Αποστείρωση με Διήθηση. Αποστείρωση Αέριων Ρευμάτων
 • Ετερογενείς Αντιδράσεις και Βιοτεχνολογικές Διεργασίες. Στερεοί Βιοκαταλύτες. Περιοριστικά Φαινόμενα στην Κύρια Φάση του Ρευστού. Ακινητοποιημένα Ένζυμα. Αντίδραση στο Εσωτερικό Στερεού Βιοκαταλύτη. Άμβλυνση Περιορισμών λόγω Μεταφοράς Μάζας

Διδάσκοντες
Δ. Μαμμά - email: dmamma@chemeng.ntua.gr (από το έτος 2020-21 αντικατέστησε τον κ. Κέκο)
Γ. Λυμπεράτος - email: lyberatos@chemeng.ntua.gr

ΕΔΙΠ-ΕΤΕΠ
Κ. Παπαδοπούλου email: kpapado@chemeng.ntua.gr

Οργάνωση Διδασκαλίας
Θεωρία
5ώρες εβδομαδιαίως
Το μάθημα διδάσκεται παράλληλα και από τους δύο διδάσκοντες. Η κ. Μαμμά διδάσκει το κομμάτι των ενζυμικών αντιδραστήρων, ενώ ο κ. Λυμπεράτος το κομμάτι των μικροβιακών.

Ασκήσεις
Οι φροντιστηριακές ασκήσεις στο κομμάτι των μικροβιακών αντιδράσεων γίνονται πρακτικά κατά τη διάρκεια της ροής της θεωρίας, από την κ. Παπαδοπούλου.

Εργαστήριο
Το μάθημα δεν περιέχει εργαστηριακές ασκήσεις

Εξετάσεις-Βαθμολογία
Ο βαθμός προκύπτει την τελική εξέταση, ενώ οι 2 προαιρετικές σειρές ασκήσεων (ανάλογα την επίδοση του φοιτητή σε αυτές) μπορεί να αυξήσει το βαθμό έως και 20%.
Η εξέταση γίνεται με ανοιχτά βιβλία, αλλά όχι με προσωπικές σημειώσεις. (πριν την πανδημία)

Εξεταστέα ύλη

(1) Γ. Λυμπεράτος: Μικρόβια
 • Ισοζύγια μάζας και στοιχειομετρία
 • Προσδιορισμός στοιχειομετρίας μικροβιακής αντίδρασης
 • Κινητική ανάπτυξης μικροβίων και μικροβιακών προϊόντων
 • Σχεδιασμός βιοαντιδραστήρων
 • Αερισμός, pH, θερμοκρασία και ανάδευση
ΥΛΙΚΟ: Από τις διαφάνειες των παραδόσεων που βρίσκονται στο site του μαθήματος ή από το βιβλίο του κ. Λυμπεράτου "Εισαγωγή στη Βιοχημική Μηχανική".

(2) Δ. Μαμμά: Ένζυμα
 • Κινητική ενζυμικών δράσεων
 • Αντιδραστήρες
 • Ετερογενής Βιοκατάλυση
 • Ακινητοποιημένα ένζυμα
ΥΛΙΚΟ: Από τις σημειώσεις που μοιράζονται (μπεζ βιβλίο εκδόσεων ΕΜΠ) ή/και το βιβλίο: "Μηχανική Βιοδιεργασιών", Michael L. Shule, Fikret Kargi

Συγγράμματα από το σύστημα του Ευδόξου
Τελευταία επεξεργασία από το μέλος La.D. την Κυρ 26 Σεπ 2021, 2:34 pm, έχει επεξεργασθεί 15 φορές συνολικά.

Υλικό

2
Θεωρία Ασκήσεις Εξετάσεις Ιστοσελίδες
Τελευταία επεξεργασία από το μέλος trenooo_00 την Πέμ 28 Ιαν 2021, 11:56 am, έχει επεξεργασθεί 7 φορές συνολικά.