Ενεργειακές Τεχνολογίες

1
Το μάθημα αποτελεί μετονομασία του μαθήματος "Τεχνολογία Καυσίμων και Λιπαντικών".

Περιγραφή
Ενέργεια - Συμβατικά καύσιμα. Εισαγωγή, αποθέματα και χρήση καυσίμων. Υγρά καύσιμα, το πετρέλαιο και τα προϊόντα του. Αργό πετρέλαιο: παραγωγή, ιδιότητες, επεξεργασία, διεργασίες επεξεργασίας και μετατροπής. Καύσιμα μεταφορών - εξελίξεις στις προδιαγραφές. Βενζίνη: παραγωγή, ιδιότητες, χρήσεις. Βενζινοκινητήρας, λειτουργία, αριθμός οκτανίου, εκπομπές. Οξυγονούχα, και ανανεώσιμα συστατικά: βιοαιθανόλη και παράγωγά της. Ντήζελ: παραγωγή, ιδιότητες, χρήσεις. Ντηζελοκινητήρας, λειτουργία, αριθμός κετανίου, εκπομπές. Ανανεώσιμα υποκατάστατα - Βιοντήζελ: παραγωγή, ιδιότητες, πλεονεκτήματα και προβλήματα κατά τη χρήση. Καύσιμα Αεροπορίας: παραγωγή, ιδιότητες, χρήσεις. Μαζούτ: παραγωγή, ιδιότητες, χρήσεις, εκπομπές. Ναυτιλιακά Καύσιμα. Αέρια Καύσιμα: παραγωγή, ιδιότητες, χρήσεις, εκπομπές. Στερεά καύσιμα, δημιουργία άνθρακα. Ταξινόμηση, ιδιότητες, θερμογόνος δύναμη. Λιπαντικά: παραγωγή, ιδιότητες, κατάταξη, χρήσεις. Αναγέννηση χρησιμοποιημένων λιπαντικών. Λιπαντικά λίπη, Γράσα.

Διδάσκοντες
Δ. Καρώνης - email: dkaronis@central.ntua.gr

ΕΔΙΠ-ΕΤΕΠ
Γ. Αναστόπουλος, george.anastopoulos@gmail.com
Δ. Μάμμα, dmamma@chemeng.ntua.gr
Μ. Κομιώτου, komiotou@chemeng.ntua.gr
Δ. Κουλλάς, koullas@chemeng.ntua.gr
Π. Σχοινάς, pschinas@mail.ntua.gr
Υ. Ζαννίκου, ypaz@mail.ntua.gr

Οργάνωση διδασκαλίας
Θεωρία:
3 ώρες εβδομαδιαίως
Ασκήσεις
2 ώρες εβδομαδιαίως

Εξετάσεις-Βαθμολογία
Το μάθημα δεν περιλαμβάνει εργαστήριο και η τελική βαθμολογία προκύπτει αποκλειστικά από τον βαθμό του γραπτού.
Συγκεκριμένα, η εξέταση περιλαμβάνει 2 μέρη. Αρχικά, εξετάζεται η θεωρία με κλειστά βιβλία και σημειώσεις (περίπου 30 min) και στη συνέχεια λαμβάνει χώρα η επίλυση ασκήσεων με ανοιχτές σημειώσεις και βιβλία (περίπου 90 min).

Ύλη
Η ύλη είναι μεγάλη και περιλαμβάνει τα εξής:
  • Θεωρία από το ηλεκτρονικό βιβλίο που βρίσκεται στο site του μαθήματος στο MyCourses
  • Θεωρία και ασκήσεις που περιλαμβάνονται στα slides, τα οποία επίσης βρίσκονται στο site του μαθήματος
  • Κεφ.9 και 10 από το βιβλίο "Θερμοδυναμική για μηχανικούς" από όπου είναι και πολλές από τις ασκήσεις που λύνονται κατά τη διάρκεια των διαλέξεων
Συγγράμματα από το σύστημα του Ευδόξου
Τελευταία επεξεργασία από το μέλος La.D. την Κυρ 26 Σεπ 2021, 2:34 pm, έχει επεξεργασθεί 22 φορές συνολικά.

Υλικό

2
Θεωρία
Ιστοσελίδες Σχετικά μαθήματα Στο forum...