[Τ-Β] Περιβαλλοντική Βιοτεχνολογία

1
Περιγραφή μαθήματος
Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τις βιοδιεργασίες που στοχεύουν τόσο στην περιβαλλοντική προστασία των οικοσυστημάτων από την ρύπανση όσο και στην αξιοποίηση των υγρών αερίων και στερεών αποβλήτων στην παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας καθώς επίσης και στον σχεδιασμό και στην αριστοποίηση των βιολογικών αυτών συστημάτων. Το περιεχόμενο του μαθήματος αφορά την περιγραφή των οικοσυστημάτων, τη βιολογική σταθεροποίηση οργανικών υποστρωμάτων, τους βιοαντιδραστήρες σταθεροποίησης οργανικών υγρών αποβλήτων, τα φυσικά οικοσυστήματα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, τη βιολογική απομάκρυνση αζώτου και τη μικροβιακή παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας από απόβλητα.

Διδάσκοντες
Α. Βλυσίδης - email: vlysides@central.ntua.gr

Εργαστηριακό προσωπικό
Α. Βλυσίδης - email: vlysides@central.ntua.gr
Δ. Κουλλάς - email: koullas@chemeng.ntua.gr
Κ. Παπαδοπούλου - email: kpapado@chemeng.ntua.gr
Λ. Καραογλάνογλου - email: lkaraog@chemeng.ntua.gr

Οργάνωση διδασκαλίας
Θεωρία
3 ώρες εβδομαδιαίως
Εργαστήριο
2 ώρες εβδομαδιαίως

Εξετάσεις-Βαθμολογία
Τελικός βαθμός = 50 % Βαθμός γραπτής εξέτασης + 50 % Βαθμός εργαστηρίου
Βιβλιογραφία
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ, Απόστολος Βλυσίδης

Εξεταστέα ύλη
Under construction
Τελευταία επεξεργασία από το μέλος La.D. την Τρί 21 Ιούλ 2020, 11:36 am, έχει επεξεργασθεί 6 φορές συνολικά.