[Π-Ε] Διασπορά Ρύπων

1
Περιγραφή μαθήματος
Ανάλυση του περιβάλλοντος ως αποδέκτη της ρύπανσης. Μηχανισμοί και Διεργασίες στη Φύση. Διασπορά ρύπων στην ατμόσφαιρα. Υπολογισμοί Μεταφοράς ρύπων στον αέρα από διάφορες κατηγορίες πηγών. Υπολογιστικά μοντέλα διασποράς στον αέρα. Εφαρμογές λογισμικού μοντέλων διασποράς στην ατμόσφαιρα. Διασπορά ρύπων στα νερά και στο έδαφος. Μεταφορά ρύπων στο νερό: Συστήματα πλήρως αναμεμειγμένα. Συστήματα μη πλήρως αναμεμειγμένα. Συμβατικοί ρύποι, διαλυμένο οξυγόνο, παθογόνα, τοξικές ενώσεις. Μεταφορά ρύπων στο νερό: Ποτάμια. Μοντέλα Streeter-Phelps. Μεταφορά ρύπων στο νερό: Λίμνες. Ευτροφισμός. Μεταφορά ρύπων στο έδαφος:Υπόγεια νερά. Ρύπανση και μεταφορά διαλυμένων ρύπων. Ακόρεστη ζώνη.

Διδάσκοντες
E. Γρηγοροπούλου - email: lenag@chemeng.ntua.gr - προσωπική ιστοσελίδα
Α. Βλυσίδης - email: vlysides@central.ntua.gr
Μ. Καβουσανάκης - email: mihkavus@chemeng.ntua.gr - προσωπική ιστοσελίδα

Οργάνωση διδασκαλίας
Under construction

Εξετάσεις-Βαθμολογία
Under construction

Βιβλιογραφία
Under construction

Εξεταστέα ύλη
Under construction
Τελευταία επεξεργασία από το μέλος La.D. την Τρί 21 Ιούλ 2020, 11:07 am, έχει επεξεργασθεί 6 φορές συνολικά.