[ε] Σύγχρονες Τεχνικές Χημικής Ανάλυσης

1
Περιγραφή (Από την ιστοσελίδα της Σχολής)
Στόχος του μαθήματος είναι η απόκτηση αναλυτικής χημικής σκέψης για επίλυση αναλυτικών προβλημάτων που σχετίζονται με έλεγχο χημικών διεργασιών, το περιβάλλον, τις επιστήμες της ζωής και τη βιομηχανική παραγωγή. Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει: εισαγωγή, αισθητήρες ? βιοαισθητήρες, αυτοματοποιημένη χημική ανάλυση στον έλεγχο διεργασιών, χημειομετρία χρωματογραφικές μέθοδοι και συνδυασμένες τεχνικές στη βιομηχανική παραγωγή και τον έλεγχο ποιότητας, φασματομετρία raman και βιομηχανική εφαρμογή, διαλέξεις από ειδικούς της εργοστασιακής χημικής ανάλυσης ή ειδικών αναλυτικών εργαστηρίων.

Διδάσκοντες
Μ. Σταθερόπουλος -
Α. Μικέδη -

Οργάνωση διδασκαλίας

Βιβλιογραφία

Εξετάσεις-Βαθμολογία

Εξεταστέα ύλη

Ιστοσελίδα μαθήματος