[Υ] Νανοϋλικά και Νανοτεχνολογία

1
Το μάθημα Νανοϋλικά και Νανοτεχνολογία διδασκόταν έως το ακαδ. έτος 2018-19 ως μάθημα επιλογής 7ου εξαμήνου υπό τον τίτλο "Νανοδομές & Νανοϋλικά".

Περιγραφή μαθήματος
Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τον φοιτητή στις βασικές έννοιες και φαινόμενα που διέπουν τη νανοκλίμακα. Έμφαση δίνεται στην κατηγοριοποίηση των υλικών, με βάση τις ιδιότητές τους, καθώς και στον χαρακτηρισμό αυτών με προηγμένες τεχνικές. Το μάθημα έχει έντονο εργαστηριακό χαρακτήρα και επικεντρώνεται σε μεθόδους σύνθεσης νανοϋλικών, λαμβάνοντας υπόψη σύγχρονες εφαρμογές και κοινωνικές προεκτάσεις.
Έμφαση δίνεται στη χρήση των νανουλικών σχεδόν σε κάθε κατηγορία προϊόντων. Μερικοί από τους τομείς που βρίσκουν εφαρμογές τα νανουλικά είναι οι εξής: Αισθητήρες, Βιοτεχνολογία, Μικροηλεκτρονική, Επιφανειακή κατεργασία-προστασία υλικών, Χημικώς ενεργά υλικά (καταλυτικές επικαλύψεις, corrosion resistant coatings, κτλ.), Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, Τηλεπικοινωνίες, Οπτοηλεκτρονική, Οπτική (ανακλαστικές, αντι-ανακλαστικές επικαλύψεις, απορροφητικές επικαλύψεις, κτλ), Εφαρμογές μεγάλης κλίμακας [συσκευασία, εύκαμπτες ηλεκτρονικές διατάξεις (επίπεδες οθόνες απεικόνισης, φωτοβολταϊκά στοιχεία), Glass buildings, Διακοσμητική κτλ.

Διδάσκοντες
Κ. Χαριτίδης - email: charitidis@chemeng.ntua.gr
Ε.Παυλάτου - email: pavlatou@chemeng.ntua.gr

Οργάνωση διδασκαλίας
Θεωρία: 3 ώρες εβδομαδιαίως
Εργαστήριο: 2 ώρες εβδομαδιαίως

Εξετάσεις - Βαθμολογία
Η εξέταση πραγματοποιείται με κλειστά βιβλία και περιλαμβάνει επιλογή θεμάτων ανάλογα με τα εργαστήρια που έχει παρακολουθήσει έκαστη ομάδα.
Tελικός βαθμός = 60% βαθμός γραπτού + 40% βαθμός εργαστηρίου
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υπάρχει δυνατότητα εκπόνησης προαιρετικής βιβλιογραφικής εργασίας στα πλαίσια του μαθήματος, η οποία μετράει σε ποσοστό 10% επί του βαθμού εργαστηρίου.

Βιβλιογραφία
Νανοδομές & Νανοϋλικά, Κωνσταντίνος Α. Χαριτίδης

Εξεταστέα Ύλη
Η εξεταστέα ύλη για το μάθημα περιλαμβάνει:
  • Επίσημο Σύγγραμμα: Κ.Α. Χαριτίδης, Νανοδομές & Νανοϋλικά-Σύνθεση, Ιδιότητες & Εφαρμογές, Εκδόσεις ΕΜΠ, Αθήνα 2016: Τα κεφάλαια που αντιστοιχούν στις αναρτημένες διαφάνειες.
  • ΜyCourses (Έγγραφα): Αναρτημένες σημειώσεις διδασκόντων, Αναρτημένες παρουσιάσεις διαλέξεων στο φάκελο «Lectures 2020», Εργαστηριακοί οδηγοί στο φάκελο «Εργαστήρια»
Τελευταία επεξεργασία από το μέλος La.D. την Τρί 21 Ιούλ 2020, 12:09 pm, έχει επεξεργασθεί 18 φορές συνολικά.

Υλικό

2
Θεωρία
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ: Εξετάσεις Ιστοσελίδες Σημειώσεις φοιτητών Στο forum
Τελευταία επεξεργασία από το μέλος La.D. την Τρί 21 Ιούλ 2020, 12:42 pm, έχει επεξεργασθεί 5 φορές συνολικά.