Επιστήμη και Τεχνολογία Περιβάλλοντος

1
Το μάθημα της Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος διδασκόταν έως το ακαδ. έτος 2018-19 στο 6ο εξάμηνο υπό τον τίτλο Περιβαλλοντική Επιστήμη

Συνοπτική περιγραφή μαθήματος
Spoiler: show
Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική Επιστήμη: Πολυεπιστημονική διάσταση της περιβαλλοντικής επιστήμης, φύση περιβαλλοντικών προβλημάτων, στοιχεία οικολογίας, τοξικολογίας και οικοτοξικολογίας. Οικοσυστήματα και ροή ενέργειας και ύλης, κύκλοι στοιχείων στο περιβάλλον, ανθρωπογενείς διαταραχές του περιβάλλοντος.
Ατμόσφαιρα και ατμοσφαιρική ρύπανση: δομή και σύσταση της ατμόσφαιρας, σχέσεις ήλιου-γης, ατμοσφαιρικοί ρύποι, πηγές και επιπτώσεις ατμοσφαιρικής ρύπανσης, είδη ατμοσφαιρικής ρύπανσης, επίδραση μετεωρολογικών συνθηκών στην ατμοσφαιρική ρύπανση, διασπορά ρύπων στην ατμόσφαιρα πλανητικής έκτασης ατμοσφαιρικές διαταραχές (μείωση στρατοσφαιρικού όζοντος, φαινόμενο θερμοκηπίου, όξινη βροχή, κλιματικές αλλαγές).
Υδατικό Περιβάλλον και Ρύπανση υδάτων: Χαρακτηρισμός υδάτων, κύκλος νερού, υδατικά οικοσυστήματα, ποιότητα και χρήσεις νερού, πηγές ρύπανσης (αστικά λύματα, βιομηχανικά υγρά απόβλητα), ρύπανση επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, ρύπανση ωκεανών, ρυπαντικές παράμετροι (οργανοληπτικές, φυσικοχημικές, ανεπιθύμητες ουσίες, τοξικές, μικροβιολογικές), ευτροφισμός.
Γεώσφαιρα και Έδαφος: Πετρώματα, ορυκτά, χημικές διεργασίες, χαρακτηριστικά, οργανική ύλη εδάφους, πηγές ρύπανσης εδαφών και αποκατάστασή τους.
Στερεά απόβλητα και ρύπανση Περιβάλλοντος: κατηγορίες, πηγές, επιπτώσεις στο περιβάλλον, ρυπαντικές παράμετροι αποβλήτων, διαχείριση.
Περιβαλλοντική πολιτική και Νομοθεσία – Περιβάλλον και βιώσιμη ανάπτυξη (αειφορία): Νομοθετικό πλαίσιο και πολιτικές για την αντιμετώπιση της ρύπανσης του περιβάλλοντος, πρότυπα ποιότητα περιβάλλοντος, οικονομικές συνιστώσες, ενημέρωση και συμμετοχή πολιτών.
Διδάσκοντες
Αικ. Χαραλάμπους - email: harjo@chemeng.ntua.gr
Κ. Κόλλια - email: dinak@chemeng.ntua.gr

Παλαιότεροι Διδάσκοντες
Μ. Όξενκιουν-Πετροπούλου
Φ. Ρήγας
Ι. Ζιώμας
Μ. Λοϊζίδου

Οργάνωση διδασκαλίας
Θεωρία: 3 ώρες εβδομαδιαίως (2+1)
Η θεωρία είναι χωρισμένη σε ενότητες και κάθε διδάσκων διδάσκει από μια ενότητα. Οι ενότητες διδάσκονται σειριακά. Δεν γίνεται χωρισμός τμημάτων.

Εξετάσεις - Βαθμολογία
Η βαθμολογία προκύπτει από την τελική εξέταση (κατά 70%) και από μια βιβλιογραφική εξαμηνιαία εργασία με προφορική παρουσίαση/εξέταση (30%). Γίνεται προφορική παρουσίαση και εξέταση των εργασίων ανά ενότητα σε ημερομηνία που καθορίζεται από τον υπεύθυνο διδάσκοντα. Σε περίπτωση που δεν προσέλθει μια ομάδα για την προφορική εξέταση ο βαθμός εργασίας μειώνεται κατά 50%. Ο βαθμός της εργασίας κρατιέται για 2 χρόνια, μετά ακυρώνεται, οπότε και είναι υποχρεωτική η υποβολή νέας εργασίας, καθώς είναι υποχρεωτική για να περαστεί το μάθημα, σύμφωνα με αυτό.

Βιβλιογραφία Ευδόξου και συμπληρωματικό υλικό καθηγητών (slides) Εξεταστέα ύλη
Ακαδ. έτος 2012-13
Spoiler: show
Εξεταστέα Ύλη για το μάθημα «Περιβαλλοντική Επιστήμη» του 6ου Εξαμήνου της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Διδακτικές σημειώσεις κ. Φ. Ρήγα: ‘Περιβαλλοντική Μικροβιολογία και Επιδημιολογία’ και ‘Στοιχεία Οικοτοξικολογίας’ (σελ. 27 - 109).

AΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ

Βιβλίο κ. Μ. Όξενκιουν - Πετροπούλου: “ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ”, Νέα Έκδοση 2010 (όλο το βιβλίο, σελ. 1 - 217) εκτός από τις σελίδες 185 - 217

Και

Σημειώσεις κ. Ι. Ζιώμα: “ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ - ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ”

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Διδακτικές Σημειώσεις κ. Μ. Λοϊζίδου: «Στερεά Απόβλητα»:
Κεφάλαιο 1 και 2, σελίδες 1 - 31
Κεφάλαιο 3, 4 και 5, σελίδες 38 - 115

ΥΔΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διδακτικές σημειώσεις κ. Αικ. Ι. Χαραλάμπους: «Υδατικό Περιβάλλον»:
Κεφάλαιο 1, σελίδες 1 - 26
Κεφάλαιο 2, σελίδες 31 - 103
Τελευταία επεξεργασία από το μέλος i griega την Πέμ 19 Μαρ 2020, 1:09 pm, έχει επεξεργασθεί 8 φορές συνολικά.

Re: Περιβαλλοντική επιστήμη

2

Αρχεία για τα οποία δεν δίνεται link υπάρχουν στο επόμενο post (scroll down a bit...).

Φύλλο ταυτότητας μαθήματος
  • Φύλλο ταυτότητας μαθήματος
Θεωρία Εξετάσεις Software Ιστοσελίδες Σχετικά μαθήματα Τι γίνεται σε άλλες σχολές Στο forum...
Τελευταία επεξεργασία από το μέλος Μαριαν την Παρ 25 Αύγ 2023, 4:03 pm, έχει επεξεργασθεί 6 φορές συνολικά.

Αρχεία

3
Τα παρακάτω αρχεία είχαν ανέβει στο παλιό σύστημα της "Βιβλιοθήκης" και έχουν ήδη αναφερθεί στο "Υλικό".
Δεν έχετε τα απαραίτητα δικαιώματα για να δείτε τα συνημμένα αρχεία σε αυτή τη δημοσίευση.