[Σ] Διοίκηση Έργων

1
Το μάθημα της Διοίκησης Έργων διδασκόταν έως το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 ως μάθημα κορμού στο 9ο εξάμηνο, υπό τον τίτλο "Διοίκηση Έργων και Υποστήριξη Αποφάσεων".

Περιγραφή μαθήματος
Το μάθημα αποσκοπεί στην προσφορά γνώσεων και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων που απαιτούνται για την επιτυχή διαχείριση έργων και προγραμμάτων. Τα έργα και τα προγράμματα περιλαμβάνουν τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός συνόλου σύνθετων δραστηριοτήτων που καταναλώνουν πόρους, μέσα στο πλαίσιο ενός συμφωνημένου χρονοδιαγράμματος, ενός εκτιμώμενου και αποδεκτού προϋπολογισμού καθώς και των αναγκαίων τεχνικών προδιαγραφών και απαιτήσεων. Επιπροσθέτως, ο σχεδιασμός, η οργάνωση και διοίκηση έργων αποτελεί σήμερα μια βασική επαγγελματική ενασχόληση του σύγχρονου μηχανικού, οι οργανισμοί και οι επιχειρήσεις λειτουργούν όλο και περισσότερο με βάση έργα (projects) σε συνδυασμό με την ανάπτυξη δικτύων (που διευρύνουν τα όρια της λειτουργίας) τους. Τα έργα και τα δίκτυα συνυπάρχουν με τις συμβατικές οργανωτικές δομές/ λειτουργίες τους και το φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών που παράγουν και προσφέρουν.
Spoiler: show
Βασικές έννοιες- Οργανωτικές δομές- Κύκλος ζωής έργου
Προγραμματισμός-Δομική ανάλυση έργου
Χρονικός προγραμματισμός
Προγραμματισμός πόρων
Προϋπολογισμός έργου
Παρακολούθηση & έλεγχος έργου
Διαχείριση κινδύνου
Λήψη αποφάσεων σε συνθήκες αβεβαιότητας και ρίσκου - Δένδρα αποφάσεων
Λήψη αποφάσεων με πολλαπλά κριτήρια
Διδάσκοντες
Α. Τσακανίκας - email: atsaka@central.ntua.gr -προσωπική ιστοσελίδα

Οργάνωση διδασκαλίας
Θεωρία: 3 ώρες εβδομαδιαίως
Εργαστήριο: 1 ώρα εβδομαδιαίως (3 τμήματα, το κάθενα από 1 ώρα)

Εξετάσεις-Βαθμολογία
Under construction

Βιβλιογραφία Εξεταστέα ύλη
Η ύλη του μαθήματος καλύπτεται πλήρως από το βιβλίο που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του μαθήματος και τις διαφάνειες των διαλέξεων.
Τελευταία επεξεργασία από το μέλος La.D. την Τρί 21 Ιούλ 2020, 10:01 am, έχει επεξεργασθεί 14 φορές συνολικά.

Υλικό

2
Θεωρία ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ Εξετάσεις Software Ιστοσελίδες Σχετικά μαθήματα Τι γίνεται σε άλλες σχολές Στο forum...
Τελευταία επεξεργασία από το μέλος La.D. την Τρί 21 Ιούλ 2020, 10:21 am, έχει επεξεργασθεί 9 φορές συνολικά.

Αρχεία

3
Τα παρακάτω αρχεία είχαν ανέβει στο παλιό σύστημα της "Βιβλιοθήκης" και έχουν ήδη αναφερθεί στο "Υλικό".
Δεν έχετε τα απαραίτητα δικαιώματα για να δείτε τα συνημμένα αρχεία σε αυτή τη δημοσίευση.