[ε] Φθορά και Προστασία Υλικών

1
Συνοπτική περιγραφή μαθήματος
Αντικείμενο / Σκοπός: Είναι η εμβάθυνση του πεδίου γνώσεων των σπουδαστών σε θέματα που αφορούν στη φθορά μεταλλικών και πορωδών υλικών. Ειδικότερα μελετώνται θέματα όπως:

Ι. ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Ορισμός της διάβρωσης. Οικονομικές επιπτώσεις. Χαρακτηριστικά στοιχεία του συστήματος διάβρωσης. Θερμοδυναμική και κινητική της διάβρωσης. Παθητικότητα των μετάλλων. Παράγοντες που επηρεάζουν την ταχύτητα διάβρωσης. Μορφές της διάβρωσης, χωρίς και με την επίδραση μηχανικών παραγόντων. Μεθοδολογία ελέγχου της διάβρωσης. Μέθοδοι προστασίας. Τεχνικές πρόβλεψης και μέτρησης της ταχύτητας διάβρωσης.

ΙΙ. ΦΘΟΡΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΡΩΔΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Ορισμός της φθοράς. Μελέτη των φαινόμενων της φθοράς. Τυπολογία της φθοράς. Μηχανισμοί της φθοράς. Φαινόμενα μεταφοράς μάζας και ενέργειας στα πορώδη μέσα - Ο ρόλος της μικροδομής. Θερμοδυναμική και κινητική της φθοράς. Τεχνικές προστασίας υλικών και συστημάτων. Μεθοδολογία, τεχνικές διάγνωσης και προληπτικής συντήρησης καθώς και αποτίμησης και αποτίμησης των υλικών και επεμβάσεων προστασίας. Χρήση ενόργανων και μη καταστρεπτικών μεθόδων στο εργαστήριο και επί τόπου.

Διδάσκοντες
A. Μοροπούλου - email: amoropul AT central DOT ntua DOT gr
Π. Βασιλείου - email: pvas AT chemeng DOT ntua DOT gr
A. Καραγιάννης - Μπακόλας - email: abakolas AT mail DOT ntua DOT gr

Οργάνωση διδασκαλίας
Θεωρία: 3 ώρες εβδομαδιαίως (Ένα 3ωρο)
Εργαστήριο: 3 ώρες εβδομαδιαίως.
Οι εργαστηριακές ασκήσεις του μαθήματος είναι οι παρακάτω (εντός spoiler):
Spoiler: show
 • Διάγνωση της φθοράς (Ποροσιμετρία – Στερεομικροσκόπιο)
 • Διάγνωση της φθοράς με FTIR
 • Προσδιορισμός της μορφής και της ταχύτητας διάβρωσης μετάλλων με τη
  μέθοδο ανάλυσης ηλεκτροχημικού θορύβου
 • Χαρτογράφηση και διαχείριση δεδομένων της φθοράς με Χωρικά Συστήματα
  Απεικόνισης(CAD) και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών(GIS)
 • Προσομοίωση της φθοράς σε θαλάμους επιταχυνόμενης γήρανσης
 • Επί τόπου εκτίμηση της διάβρωσης του οπλισμού και της ενανθράκωσης του
  σκυροδέματος. Μέτρηση της ειδικής αντίστασης του σκυροδέματος. Μέτρηση
 • Μελέτη της διάβρωσης επικαλλυμμένου χάλυβα με επιταχυνόμενες μεθόδους.
  Μέθοδος Tafel Ηλεκτροχημική φασματοσκοπία σύνθετης αντίστασης. Θάλαμος
  αλατονέφωσης.
 • Εισαγωγικά θέματα αμμοβολής, μέτρηση τραχύτητας της επιφάνειας
 • Μικροσκοπική μελέτη της δομής και της φθοράς μεταλλικών υλικών
Οι ομάδες είναι 4-5μελείς ενώ οι αναφορές που παραδίδονται είναι ατομικές.

Εξετάσεις-Βαθμολογία
Το μάθημα θεωρείται ως επιτυχώς περατωθέν, αν ο φοιτητής έχει προβιβάσιμο βαθμό, τόσο στην τελική εξέταση (σε ποσοστό 65%), όσο και στο εργαστήριο(35%).

Βιβλιογραφία
Δίνεται βιβλίο "εσωτερικών" εκδόσεων.

Τελευταία ενημέρωση: 14/10/2013

Τελευταία επεξεργασία από το μέλος i griega την Τετ 18 Μαρ 2020, 12:05 pm, έχει επεξεργασθεί 1 φορά συνολικά.

Υλικό

2
Ιστοσελίδες Εξετάσεις Σχετικά μαθήματα Στο forum...
Τελευταία επεξεργασία από το μέλος i griega την Τετ 18 Μαρ 2020, 12:04 pm, έχει επεξεργασθεί 2 φορές συνολικά.
cron