Φαινόμενα Μεταφοράς ΙΙ

1
Πλήρης τίτλος: Φαινόμενα Μεταφοράς II - Μεταφορά Θερμότητας και Μάζας

Συνοπτική περιγραφή μαθήματος
Μεταφορά θερμότητας. Αγωγή μονοδιάστατη με σύγχρονη παραγωγή, δι- και τριδιάστατη, μη μόνιμη κατάσταση. Συναγωγή: αρχές ομοιότητας, αναλυτικές λύσεις, εξωτερική ροή, ροή σε αγωγούς, φυσική κυκλοφορία, συμπύκνωση και εξάτμιση. Μεταφορά μάζας. Μοριακή διάχυση (σε στερεό, σε διμερές μίγμα ρευστών, διάχυση με ομοιογενή και ετερογενή αντίδραση, μη μόνιμη κατάσταση). Συναγωγή (αναλογίες στη μεταφορά ορμής - θερμότητας - μάζας, μεταφορά μεταξύ φάσεων). Προβλήματα εφαρμογής.

Διδάσκοντες
Α. Παπαθανασίου (Σ) - email: pathan@chemeng.ntua .gr
Μ. Καβουσανάκης - email: mihkavus@chemeng.ntua .gr

Οργάνωση διδασκαλίας
Θεωρία:
Η θεωρία του μαθήματος διδάσκεται 4 ωρες εβδομαδιαίως

Ακσήσεις
Οι ασκήσεις επιλύονται κατά τη διάρκεια του μαθήματος

Εργαστήριο
2 προαιρετικά εργαστήρια MATLAB στο PCLAB με το Σπυρόπουλο, εκπόνηση προαιρετικής εργασίας (συνήθως 2D μεταφορά θερμότητας σε ΜΗ μόνιμες συνθήκες)

Εξετάσεις-Βαθμολογία
100% γραπτή εξέταση
ή 80% γραπτή εξέταση 20% εργασία MATLAB
Στο έτος 2019-20, δόθηκε μια προαιρετική μαθηματική απόδειξη στα πτερύγια: +0.5 στον τελικό βαθμό

Εξεταστέα Ύλη
 • Εισαγωγή. Μηχανισμοί μεταφοράς θερμότητας
 • Θερμοδυναμική. Μακροσκοπικά ισοζύγια
 • Μεταφορά με Aγωγή. Θερμική Aγωγιμότητα (στερεά, υγρά, αέρια). Νόμος Fourier. Εξίσωση θερμότητας. Συνοριακές, Aρχικές Συνθήκες.
 • Μονοδιάστατη Αγωγή σε Μόνιμη Κατάσταση. Η έννοια της Θερμικής Αντίστασης.
 • Ολοκληρωτική μορφή Εξίσωσης Θερμότητας. Σύνθετα Τοιχώματα (επίπεδα - κυλινδρικά - σφαιρικά)
 • Μονοδιάστατη Αγωγή και Παραγωγή Θερμότητας.
 • Μεταφορά Θερμότητας από εκτεινόμενες επιφάνειες. Πτερύγια. Απόδοση (Αποτελεσματικότητα (effectiveness) - Αποδοτικότητα (efficiency)).
 • Μεταφορά Θερμότητας με Αγωγή σε Μη-μόνιμη κατάσταση: Μοντέλο συγκεντρωμένης χωρητικότητας (lumped capacitance model), Ημιάπειρο στερεό.
 • Δι-διάστατη αγωγή σε μόνιμη κατάσταση.
 • Μεταφορά με συναγωγή – Οριακό στρώμα ταχύτητας – Θερμότητας - Μάζας.
 • Μεταφορά Μάζας. Μίγματα, ορισμοί. Νόμος Διάχυσης Fick.
 • Μεταφορά σε μακροσκοπικά κινούμενα και ακίνητα ρευστά (Διάχυση – Μεταγωγή (advection)). Εξίσωση Διάχυσης.
 • Διάχυση με Oμογενή, Eτερογενή Aντίδραση.


Συγγράμματα από το σύστημα του Ευδόξου Προτεινόμενη Βιβλιογραφία
 • F.P Incropera and D.P. DeWitt. “Fundamentals of Heat and Mass Transfer”. 6th edition, J. Willey, 2006
 • Y.A. Cengel. Heat Transfer, A practical approach. McGraw-Hill. International edition. 1998

Τελευταία ενημέρωση: 11/4/2018

Τελευταία επεξεργασία από το μέλος trenooo_00 την Κυρ 26 Ιαν 2020, 6:22 pm, έχει επεξεργασθεί 7 φορές συνολικά.

Υλικό

2

Αρχεία για τα οποία δεν δίνεται link υπάρχουν στο επόμενο post (scroll down a bit...).

Φύλλο ταυτότητας μαθήματος Θεωρία
Τελευταία επεξεργασία από το μέλος constanrine5d την Τετ 17 Νοέμ 2021, 6:51 pm, έχει επεξεργασθεί 17 φορές συνολικά.

Αρχεία

3
Τα παρακάτω αρχεία είχαν ανέβει στο παλιό σύστημα της "Βιβλιοθήκης" και έχουν ήδη αναφερθεί στο "Υλικό".
Δεν έχετε τα απαραίτητα δικαιώματα για να δείτε τα συνημμένα αρχεία σε αυτή τη δημοσίευση.