Στατιστική και Σχεδιασμός Πειραμάτων

1
Συνοπτική περιγραφή μαθήματος (από την ιστοσελίδα της σχολής)
Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των μηχανικών με τις βασικές έννοιες των πιθανοτήτων και της εφαρμοσμένης στατιστικής, διακρίνοντας έτσι δύο θεματικές ενότητες. Στόχος της πρώτης ενότητας είναι οι φοιτητές να γνωρίσουν τις βασικές έννοιες πιθανοθεωρίας, ώστε να διαμορφώσουν τη θεωρητική επάρκεια που θα τους επιτρέψει στη συνέχεια να αξιολογούν στην πράξη πειραματικά δεδομένα. Στόχος της δεύτερης ενότητας– που περιλαμβάνει πρακτική εφαρμογή τεχνικών στο εργαστήριο - είναι οι φοιτητές να γνωρίσουν τις βασικές στατιστικές τεχνικές που απαιτούνται για την ανάλυση δεδομένων, ώστε να είναι σε θέση να διεξάγουν ποσοτικές και ποιοτικές έρευνες, να αναλύουν και να επεξεργάζονται πειραματικά δεδομένα ή αποτελέσματα ερευνών πεδίου, με τη βοήθεια διάφορων εργαλείων σε Η/Υ.

Το μάθημα της Στατιστικής για Μηχανικούς μαζί με το μάθημα "Υπολογιστικές Mέθοδοι για Mηχανικούς" αποτελούσαν, μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, ενιαίο μάθημα υπό τον τίτλο "Μαθηματικά ΙV".

Διδάσκοντες
Χ.Κουκουβίνος - email: ckoukouv AT math DOT ntua DOT gr - προσωπική ιστοσελίδα
Α. Τσακανίκας - email: atsaka AT central DOT ntua DOT gr

Οργάνωση διδασκαλίας
Η πρώτη ενότητα του μαθήματος, αλλά και η εισαγωγή στη 2η ενότητα διεξάγεται στο Αμφιθέατρο για το σύνολο των φοιτητών. Στη συνέχεια το μάθημα μεταφέρεται στο Εργαστήριο (PC Lab) όπου οι φοιτητές χωρίζονται σε 2 τμήματα ώστε να είναι εφικτή η πρακτική παρακολούθηση στο PC. Οι φοιτητές εκπαιδεύονται σε εργαλεία στατιστικής επεξεργασίας ώστε στην πράξη και με τη βοήθεια διαθέσιμων δεδομένων (datasets) να εφαρμόσουν τις βασικές σχέσεις και τεχνικές που απαιτούνται για την πλήρη κατανόηση του μαθήματος.
Οι ασκήσεις επίδειξης που ξεκινούν στο Εργαστήριο, ολοκληρώνονται ως εργασία από τους φοιτητές και αποστέλλονται με mail στον διδάσκοντα. Εκτιμώνται 4 τουλάχιστον σειρές ασκήσεων. Ταυτόχρονα περίπου στον μέσον του εξαμήνου δίνεται προαιρετικά στους φοιτητές ένα σπονδυλωτό θέμα που απαιτεί διάφορα επίπεδα ανάλυσης και το οποίο παραδίδεται στο τέλος του εξαμήνου. Την παρακολούθηση της εξέλιξης αυτής της εργασίας καθώς και την επίλυση τυχόν προβλημάτων αναλαμβάνει το μέλος ΕΔΙΠ σε συνεννόηση με τους διδάσκοντες, σε ώρες εκτός μαθήματος.

Εξετάσεις - Βαθμολογία
Για όσους έχουν αναλάβει εργασία, αυτή συνεισφέρει με 30% στο τελικό βαθμό και 70% η βαθμολογία της εξέτασης. Διαφορετικά ο βαθμός προκύπτει εξ' ολοκλήρου από την τελική εξέταση.

Εξεταστέα ύλη
(Πριν το χωρισμό του μαθήματος)
Η ύλη βρίσκεται εδώ, περισσότερες πληροφορίες για την ύλη εδώ

(Μετά το χωρισμό του μαθήματος)
Δεν έχουν καταχωρηθεί ακόμη πληροφορίες

Βιβλιογραφία
Τα προτεινόμενα συγγράμματα που δίνονται μέσω του συστήματος Εύδοξος είναι τα εξής:
-Δ.Π. Μπερτσεκάς, Γ.Ν. Τσιτσικλής, Εισαγωγή στις πιθανότητες με στοιχεία στατιστικής, Εκδόσεις Τζιόλα
-Γεώργιος Χ. Ζιούτας, Πιθανότητες και Στοιχεία Στατιστικής για Μηχανικούς, εκδόσεις Ζήτη

Τελευταία ενημέρωση: 25/06/2015

Τελευταία επεξεργασία από το μέλος Antonyd την Παρ 02 Νοέμ 2018, 10:26 pm, έχει επεξεργασθεί 1 φορά συνολικά.

Υλικό

2
Θεωρία Ασκήσεις Εξετάσεις
Τελευταία επεξεργασία από το μέλος Μαριαν την Κυρ 15 Ιαν 2023, 3:51 pm, έχει επεξεργασθεί 14 φορές συνολικά.