[γ] Ξένες γλώσσες (4ου εξαμήνου)

1
Συνοπτική περιγραφή μαθήματος
Από τον [url=https://forum.chemeng.ntua.gr/viewtopic.php?f=31&t=499&start=0]εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του ΕΜΠ[/url] έγραψε:
2.7. Διδασκαλία Ξένων Γλωσσών
α) Το βασικό λειτούργημα των διδασκόντων τις Ξένες Γλώσσες είναι η κανονική διδασκαλία του μαθήματος της
ξένης γλώσσας στο πλαίσιο των προπτυχιακών σπουδών. Διδάσκονται η αγγλική, η γαλλική, η γερμανική και η ιταλική.

β) Το μάθημα της ξένης γλώσσας είναι υποχρεωτικό κατ’ επιλογήν και καλύπτεται από δύο διδακτικές ώρες την εβδομάδα. Ο συνολικός κύκλος σπουδών διαρκεί 4 εξάμηνα και αντιστοιχεί σε ένα υποχρεωτικό μάθημα του Προγράμματος Σπουδών όλων των Τμημάτων. Ο βαθμός του μαθήματος συνυπολογίζεται στο βαθμό διπλώματος.

γ) Όσοι από τους φοιτητές είναι κάτοχοι αναγνωρισμένων διπλωμάτων, τουλάχιστον Lower Cambridge για την αγγλική και αντίστοιχων διπλωμάτων για τις άλλες γλώσσες, απαλλάσσονται από τη φοίτηση στα τρία (3) πρώτα εξάμηνα του κύκλου σπουδών. Δεν απαλλάσσονται όμως από τη φοίτηση του 4ου εξάμηνου, κατά το οποίο διδάσκονται εξειδικευμένη τεχνική ορολογία. Στο τέλος του εξαμήνου αυτού οι φοιτητές εξετάζονται και ο βαθμός της εξέτασης αποτελεί και το βαθμό του μαθήματος.

δ) Οι φοιτητές που δεν έχουν κάποιο από τα παραπάνω διπλώματα παρακολουθούν τον πλήρη κύκλο σπουδών ξένης γλώσσας. Τα τρία πρώτα εξάμηνα του κύκλου αφιερώνονται στη διδασκαλία της γλώσσας. Οι φοιτητές αυτοί δίνουν εξετάσεις στο τέλος του 3ου και στο τέλος του 4ου εξαμήνου. Ο βαθμός του μαθήματος προκύπτει από το μέσο όρο των βαθμών των δυο αυτών εξετάσεων.

ε) Οι διδάσκοντες τις Ξένες Γλώσσες οργανώνουν σεμιναριακά τμήματα ξένων γλωσσών για τους εργαζόμενους στο Ε.Μ.Π. που επιθυμούν να ξεκινήσουν ή να προχωρήσουν στην εκμάθηση μίας ξένης γλώσσας. Προσφέρουν επίσης διδασκαλία της ελληνικής, ως ξένης γλώσσας, στους αλλοδαπούς φοιτητές που βρίσκονται στο Πολυτεχνείο και παρέχουν διάφορες υπηρεσίες μετάφρασης και διερμηνείας στη Διοίκηση του Πολυτεχνείου.
Διδάσκοντες
Αγγλική γλώσσα: Γ. Τόγια - email: gtogia AT central DOT ntua DOT gr
Γαλλική γλώσσα: Π. Γιακομόγλου - email: pyacom AT central DOT ntua DOT gr
Γερμανική γλώσσα: Λ. Τότση / Μ. Οξενκιουν - email: oxenki AT central DOT ntua DOT gr
Ιταλική γλώσσα: Μ. Ραπατσιουόλο - email: marapa AT central DOT ntua DOT gr


Οργάνωση διδασκαλίας
Επιλογή μιας ξένης γλώσσας εκ των παραπάνω από τον φοιτητή. Συνδιδασκαλία με τους φοιτητές των υπόλοιπων σχολών του ΕΜΠ που διδάσκονται την ίδια γλώσσα. Η διδασκαλία της πρώτης ενότητας του μαθήματος (βασική εκμάθηση της γλώσσας) καλύπτει το 1ο, 2ο και 3ο εξάμηνο σπουδών. Στο 4ο εξάμηνο διδάσκεται τεχνική ορολογία και δεν είναι δυνατή η απαλλαγή από το μάθημα.

Θεωρία: 2 ώρες εβδομαδιαίως

Εξετάσεις - Βαθμολογία
Η τελική εξέταση πραγματοποιείται με κλειστά βιβλία πάνω σε συγκεκριμένα θέματα τεχνικής ορολογίας σχετικά με την Χημική Μηχανική.
Υποχρεωτική είναι μια ηλεκτρονική εργασία η οποία μετράει 30%. Αν στο ηλεκτρονικό τεστ πάρεις πάνω απο 75% παίρνεις 3/3 μονάδες.
Για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 το σύστημα αξιολόγησης βρίσκεται εδώ

Εξεταστέα ύλη

Ακαδημαϊκό έτος 2013-14
ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ:
1-10
16-19
23-26
28,29
31-34

Τελευταία ενημέρωση: 19/9/2014

Υλικό

2
Θεωρία Εξετάσεις Ιστοσελίδες Σχετικά μαθήματα Τι γίνεται σε άλλες σχολές Στο forum...