[ε] Στοιχεία Δικαίου και Τεχνικής Νομοθεσίας

1
Συνοπτική περιγραφή μαθήματος
Spoiler: show
1. Σκοπός του μαθήματος
Το μάθημα έχει διττό προορισμό.
 1. Πρώτον επιδιώκει να δώσει στοιχειώδεις γενικές γνώσεις σχετικές με την έννοια του δικαίου και των κανόνων του, τις βασικές νομικές έννοιες και την ερμηνεία τους, τον τρόπο λειτουργίας και απονομής της δικαιοσύνης και την έννοια του δικανικού συλλογισμού.
  Δεύτερον βοηθά τους μηχανικούς στην εξάσκηση του επαγγέλματός τους και στην επικοινωνία τους με τους θεράποντες της Θέμιδας.
2. Περιεχόμενο του μαθήματος
Επιχειρείται μία γενική θεώρηση του δικαίου, επεξηγούνται οι βασικές νομικές έννοιες και οι κυριότερες έννομες σχέσεις οι οποίες δημιουργούνται και περιλαμβάνονται στους ακόλουθους κλάδους του Δικαίου :
 1. Δημόσιο Δίκαιο (Συνταγματικό Δίκαιο, Διοικητικό Δίκαιο)
  Δίκαιο της ΕE (Φύση του Ευρωπαϊκού. Δικαίου, ΄Οργανα, Πράξεις, Κοινοτικές ελευθερίες)
  Ιδιωτικό Δίκαιο
  Αστικό Δίκαιο (Γενικές Αρχές, Ενοχικό Δίκαιο, Εμπράγματο Δίκαιο)
  Εμπορικό Δίκαιο (Δίκαιο των Εμπορικών Πράξεων, Δίκαιο των Εταιριών, Δίκαιο των Αξιόγραφων και Δίκαιο της βιομηχανικής ιδιοκτησίας)
  Εργατικό Δίκαιο (Εργατικά Ατυχήματα / Ευθύνη του μηχανικού).
3. Ειδικά Θέματα :
 1. Περιβαλλοντική Πολιτική (Εθνική και κοινοτική)
  Ανταγωνισμός
  Σηματοδότηση προϊόντων με το σήμα C.E.
  Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων στη βιομηχανία και τα τεχνικά έργα.
Διδάσκοντες
Α. Κουτούγκος - email: aristoph ΑΤ central DOT ntua DOT gr
Σ. Γερασίμου

Οργάνωση διδασκαλίας
Θεωρία: 2 ώρες εβδομαδιαίως

Εξετάσεις - Βαθμολογία

Τελευταία ενημέρωση: 23/10/2012