Χημική Κινητική και Ηλεκτροχημεία

1
Συνοπτική περιγραφή μαθήματος

Ηλεκτροχημεία
Spoiler: show
Ηλεκτρική αγωγιμότητα. Αριθμοί μεταφοράς. Ηλεκτρική διπλοστοιβάδα (δημιουργία, περιγραφή, εκτίμηση ηλεκτρικών ιδιοτήτων της, μοντέλα δομής της). Πολούμενα και μη πολούμενα ηλεκτρόδια. Γαλβανικά στοιχεία (διαμόρφωση, δράσεις, δυναμικό, είδη ηλεκτροδίων, είδη γαλβανικών στοιχείων). Ηλεκτροδιακή πόλωση. Υπέρταση μεταφοράς φορτίου, υπέρταση διάχυσης, χημική υπέρταση, υπέρταση φάσης. Ανοδική διάλυση μετάλλων. Υπέρταση υδρογόνου, υπέρταση οξυγόνου. Τεχνικές λήψης των καμπυλών πόλωσης. Μέθοδοι μελέτης των ηλεκτροχημικών συστημάτων.
Χημική Κινητική
Spoiler: show
Ρυθμός της αντίδρασης. Συντελεστής ρυθμού (σταθερά ταχύτητας). Τάξη αντίδρασης. Μοριακότητα. Θεωρίες Ρυθμού που βασίζονται στη Θερμοδυναμική. Θεωρίες Ρυθμού που βασίζονται στη Στατιστική Μηχανική. Κινητική Στοιχειωδών αντιδράσεων. Κινητική μη Στοιχειωδών αντιδράσεων. Μέθοδοι προσδιορισμού της τάξης της αντίδρασης, και του Συντελεστή του Ρυθμού. Επίδραση της θερμοκρασίας στο Ρυθμό της Αντίδρασης. Θεωρία Συγκρούσεων. Θεωρία των Απολύτων Ταχυτήτων. Μηχανισμοί Ομογενών Αντιδράσεων. Προσέγγιση της Μόνιμης Κατάστασης. Προσέγγιση της Ισορροπίας και. του Βραδύτερου Σταδίου. Ετερογενείς Αντιδράσεις. Ισόθερμοι Προσροφήσεως. Κινητική Ετερογενών Αντιδράσεων. Μηχανισμοί Ετερογενών Αντιδράσεων. Κατάλυση. Μηχανισμοί Καταλυτικών Αντιδράσεων. Κατηγορίες Καταλυτών. Τρόποι Παρασκευής Καταλυτών
Διδάσκοντες

Ηλεκτροχημεία
Α. Καραντώνης - email: antkar ΑΤ central DOT ntua DOT gr - Προσωπική ιστοσελίδα
Χ. Καραγιάννη - email: stefkara AT central DOT ntua DOT gr - Τηλέφωνο: 210 772 3280

Χημική Κινητική
Σ. Πολυμένης - email: polymenis AT chemeng DOT ntua DOT gr - Προσωπική ιστοσελίδα
Δ. Δημοτίκαλη - email: demot ΑΤ chemeng DOT ntua DOT gr


Οργάνωση διδασκαλίας
Θεωρία: 5 ώρες εβδομαδιαίως (2 ώρες Ηλεκτροχημεία + 2 ώρες Κινητική + 1 ώρα Φροντιστηριακές ασκήσεις εναλλάξ)
Εργαστήριο: 3 ώρες εβδομαδιαίως (ένα τρίωρο, εναλλάξ κάθε ομάδα, την μια εβδομάδα εργαστήριο Κινητικής, την αλλη εβδομάδα εργαστήριο Ηλεκτροχημείας)

Θεωρία
Για το κομμάτι της Ηλεκτροχημείας, η διδασκαλία γίνεται σε ένα ενιαίο τμήμα, κυρίως από τον κύριο Καραντώνη, ενώ διάσπαρτα μέσα στο εξάμηνο τη σκυτάλη της διδασκαλίας αναλαμβάνει η κα Καραγιάννη για να λύσει ορισμένες ασκήσεις.

Στο κομμάτι της Χημικής Κινητικής, υπάρχουν 2 διαφορερικά τμήματα. Στο πρώτο τμήμα διδάσκει η κα Δημοτίκαλη ενώ στο δεύτερο ο κος Πολυμένος. Όπως και στη Φυσικοχημεία ΙΙ τα δύο τμήματα δεν συμβαδίζουν. Η κα Δημοτίκαλη έχει ως βάση της διδασκαλίας της το βιβλίο "Στοιχεία-Αρχές Χημικής Κινητικής και Κατάλυσης-Ιαωάννης Δ. Χανδρινός, Αθήνα 1997" ενώ ο κος Πολυμένος το βασίζεται στο δικό του βιβλίο.

Εργαστήριο
Το εργαστήριο περιλαμβάνει δέκα (10) εργαστηριακές ασκήσεις. Στο εργαστήριο γίνεται κατανομή (κατ' επιλογήν των φοιτητών) σε τριμελείς έως τετραμελείς ομάδες. Κάθε ομάδα επιλέγει μια εργαστηριακή ημέρα εκ των Τετάρτη-Πέμπτη.

Τα πειράματα γίνονται ομαδικά (πολλές φορές συνεργάζονται δυο ομάδες σε ένα πείραμα) και κάθε ομάδα παραδίδει μια ομαδική αναφορά εντός προθεσμίας. Κατόπιν, σε συνεννόηση με τον υπεύθυνο κάθε άσκησης, πραγματοποιείται (ατομική, γραπτή ή προφορική) εξέταση των μελών της ομάδας. Στα εργαστήρια Ηλεκτροχημείας από το ακαδ. έτος 2012-2013 έχουν καθιερωθεί 2 ημερομηνίες εξετάσεων όπου οι φοιτητές εξετάζονται σε όλες τις ασκήσεις Ηλεκτρχημείας που έχουν κάνει μέχρι την εκάστοτε ημερομηνία, πλην της Η34/Η41 η οποία εξετάζεται ξεχωριστά μετά από συνεννόηση με τον υπεύθυνο.

Επίσης σε όλες τις εργαστηριακές ασκήσεις της Χημικής Κινητικής καθώς και στην Η34/Η41 κάθε εβδομάδα μοιράζονται ατομικά υπολογιστικά θέματα από το βιβλίο του κυρίου Πολυμένη. Κάτι αντίστοιχο όμως δεν ισχύει για τα υπόλοιπα 4 εργαστήρια της Ηλεκτροχημείας.

Το εργαστήριο Φυσικοχημείας βρίσκεται στο επίπεδο της γραμματείας και στην "πτέρυγα" απέναντι από αυτήν, καλύπτοντας χώρους της "παλιάς" και της "νέας φάσης" τους κτιρίου.Εξετάσεις - Βαθμολογία
Η τελική εξέταση του μαθήματος διαρκεί τρεις (3) ώρες (1,5 + 1,5 για κάθε κομμάτι).
Ο φοιτητής είναι υποχρεωμένος να λάβει προβιβάσιμο βαθμό τόσο στην ενότητα της Χημικής Κινητικής όσο και στην ενότητα της Ηλεκτροχημείας. Σε αντίθετη περίπτωση, ο προβιβάσιμος βαθμός της Χημικής Κινητικής ή της Ηλεκτροχημείας ισχύει μέχρι ο φοιτητής να λάβει προβιβάσιμο βαθμό και στην άλλη ενότητα.

Αλγόριθμος τελικής βαθμολογίας για κάθε κομμάτι του μαθήματος:
  • Γραπτή εξέταση 60%
  • Βαθμός Εργαστηρίου 40%
Ενώ ο βαθμός του μαθήματος:

Βαθμός Φυσικοχημείας ΙΙΙ = (Βαθμός Ηλεκτροχημείας x 0.5) + (Βαθμός Χημικής Κινητικής x 0.5)

Εξεταστέα ύλη

Ακαδ. έτος 2012-13

Ηλεκτροχημεία
Η εξεταστέα ύλη για το κομμάτι της ηλεκτροχημείας βρίσκεται παρακάτω .

Χημική Κινητική
Από το βιβλίο:
''Αρχές Χημικής Κινητικής'', Σ. Πολυμένης και Δ. Δημοτίκαλη, Εκδόσεις Ε.Μ.Π. (Αθήνα 2012)
εντός ύλης είναι:
Κεφ. 3 --> ΌΛΟ
Κεφ. 4 --> 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7
Κεφ. 5 --> 5.1, 5.4

Τελευταία ενημέρωση: 8/3/2014

Τελευταία επεξεργασία από το μέλος jasonk813 την Τετ 12 Ιουν 2019, 2:18 pm, έχει επεξεργασθεί 2 φορές συνολικά.

Υλικό

2
Θεωρία Εργαστήριο Αναφορές Εργαστηρίου Εξετάσεις Ιστοσελίδες Σχετικά μαθήματα Στο forum...
Τελευταία επεξεργασία από το μέλος Μαριαν την Παρ 25 Αύγ 2023, 3:56 pm, έχει επεξεργασθεί 12 φορές συνολικά.