[ε] Διδακτική Φυσικών Επιστημών και Τεχνολογίας

1
Συνοπτική περιγραφή μαθήματος
Εισαγωγή των σπουδαστών στις βασικές αρχές της διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Τεχνολογιών και της αξιοποίησης των σύγχρονων υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών στο σχεδιασμό και την διαχείριση πολυμεσικού εκπαιδευτικού υλικού.

Ειδικώτερα, το μάθημα καλύπτει τις παρακάτω ενότητες:
Εισαγωγή στη Διδασκαλία Φυσικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Θεωρητικό Πλαίσιο της Διδασκαλίας, Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, Διδακτικοί Στόχοι και Σχεδιασμός, Διδακτικά Μοντέλα, Ειδική Διδακτική Μεθοδολογία Φυσικών Επιστημών, Αξιοποίηση στη Διδασκαλία, Περιβάλλοντα μάθησης υποστηριζόμενα από υπολογιστή, Κατηγορίες εκπαιδευτικού λογισμικού, Συνεργατικές δραστηριότητες μαθητών μέσω διαδικτύου.

Διδάσκοντες
Θεωρία
Ε. Παυλάτου - email: pavlatou@chemeng.ntua.gr - προσωπική ιστοσελίδα

Εργαστήριο
Ι. Τζιγκουνάκης - email: jtzig@chemeng.ntua.gr
Ν. Καλογερόπουλος - email: nikalog@chemeng.ntua .gr

Οργάνωση διδασκαλίας
Θεωρία / εργαστήριο: 2 ώρες εβδομαδιαίως

Το μάθημα χωρίζεται σε θεωρητικό και εργαστηριακό κομμάτι.
Αρχικά διδάσκεται το θεωρητικό κομμάτι στην αίθουσα και, από τη μέση του εξαμήνου και έπειτα, διδάσκεται το εργαστηριακό κομμάτι του μαθήματος, στο pc lab της σχολής. Στο τέλος του εξαμήνου εκπονείται υποχρεωτικά μια εργασία σε υπολογιστή.

Εξετάσεις - Βαθμολογία
Είναι υποχρεωτική η εκπόνηση μιας εργασίας, η οποία συνεισφέρει κατά 40% στον τελικό βαθμό του μαθήματος.
Το υπόλοιπο 60% προκύπτει από την τελική γραπτή εξέταση.

Βιβλιογραφία
 1. Σύγγραμμα εμπορίου
  "Θέματα Διδακτικής για τα μαθήματα Φυσικών Επιστημών" - Ζησιμόπουλος Γ. κ.α.
 2. "Χρησιμοποιώντας το Moodle" (εσωτερικές εκδόσεις ΕΜΠ)
Συνιστώμενη βιβλιογραφία
(δεν έχουν καταχωρηθεί ακόμα πληροφορίες)

Ενδεικτική ύλη
 • Εισαγωγή στη διδασκαλία φυσικών επιστημών και τεχνολογίας
 • Θεωρητικό πλαίσιο της διδασκαλίας
 • Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών
 • Διδακτικοί στόχοι και σχεδιασμός
 • Διδακτικά μοντέλα
 • Ειδική διδακτική μεθοδολογία φυσικών επιστημών και τεχνολογίας
 • Αξιολόγηση στη διδασκαλία
 • Αξιοποίηση υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών στο σχεδιασμό μαθημάτων: Περιβάλλοντα μάθησης υποστηριζόμενα από υπολογιστή - Κατηγορίες εκπαιδευτικού λογισμικού - Συνεργατικές δραστηριότητες μαθητών μέσω διαδικτύου.
Εξεταστέα ύλη
(δεν έχουν καταχωρηθεί ακόμα πληροφορίες)

Τελευταία ενημέρωση: 15/10/2012

Υλικό

2

Αρχεία για τα οποία δεν δίνεται link υπάρχουν στο επόμενο post (scroll down a bit...).

Εργαστήριο
 • Προτεινόμενα θέματα εργασιών (2010-11)
Software Σχετικά μαθήματα Ιστοσελίδες Στο forum...

Αρχεία

3
Τα παρακάτω αρχεία είχαν ανέβει στο παλιό σύστημα της "Βιβλιοθήκης" και έχουν ήδη αναφερθεί στο "Υλικό".
Δεν έχετε τα απαραίτητα δικαιώματα για να δείτε τα συνημμένα αρχεία σε αυτή τη δημοσίευση.