[ε] Παιδαγωγικά Ι (καταργήθηκε)

1
Συνοπτική περιγραφή μαθήματος
Σύγχρονες θεωρίες της Αγωγής και Μοντέλα Εκπαίδευσης, Στοιχεία Γνωσιακής Επιστήμης, Ψυχολογικές θεωρίες Μάθησης και Νοητικής ανάπτυξης, Προσαρμοσμένη σχολική επιστήμη-Αναλυτικό πρόγραμμα, Αρχιτεκτονική της διδασκαλίας, Διδακτικές μεθοδολογίες, Διδακτικό υλικό για την υποστήριξη της διδασκαλίας (εγχειρίδια, συνοδευτικό εποπτικό υλικό - προδιαγραφές και κριτήρια αξιολόγησης), Αρχές επικοινωνίας διδασκόντων-διδασκόμενων.

Διδάσκοντες
Ε. Παυλάτου - email: pavlatou@chemeng.ntua.gr - προσωπική ιστοσελίδα

Οργάνωση διδασκαλίας
Θεωρία: 2 ώρες εβδομαδιαίως

Εξετάσεις - Βαθμολογία
Eίναι υποχρεωτική, η υποβολή εργασίας, και αποτελεί το 40% του συνολικού βαθμού του μαθήματος.
Ο βαθμός της εργασίας εξάγεται ως εξής: 80% γραπτή και 20% προφορική παρουσίαση.
Επίσης, λαμβάνει χώρα εξέταση (60% του συνολικού βαθμού του μαθήματος) με κλειστές (Α μέρος, 15 min) και ανοικτές (B μέρος, 90 min) τις σημειώσεις του μαθήματος.

Εξεταστέα ύλη
Η εξεταστέα ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει όλα τα κεφάλαια των Σημειώσεων «Παιδαγωγικής και Οργάνωσης της Διδασκαλίας», δηλαδή Κεφ. 1-6, καθώς και το περιεχόμενο των αναρτημένων διαφανειών στον ιστότοπο του μαθήματος.

Τελευταία ενημέρωση: 22/10/2012

Τελευταία επεξεργασία από το μέλος i griega την Τετ 18 Μαρ 2020, 11:29 am, έχει επεξεργασθεί 1 φορά συνολικά.

Υλικό

2

Αρχεία για τα οποία δεν δίνεται link υπάρχουν στο επόμενο post (scroll down a bit...).

Θεωρία
  • Σημειώσεις / Διαφάνειες διαλέξεων
    • Διαφάνειες Μαθήματος - Μέρος Α
    • Διαφάνειες Μαθήματος - Μέρος Β
    • Διαφάνειες Μαθήματος - Μέρος Γ
Εξετάσεις Ιστοσελίδες Σχετικά μαθήματα Στο forum...

Αρχεία

3
Τα παρακάτω αρχεία είχαν ανέβει στο παλιό σύστημα της "Βιβλιοθήκης" και έχουν ήδη αναφερθεί στο "Υλικό".
Δεν έχετε τα απαραίτητα δικαιώματα για να δείτε τα συνημμένα αρχεία σε αυτή τη δημοσίευση.