Εισαγωγή στη Χημική Μηχανική

1
Συνοπτική περιγραφή μαθήματος
Ορισμός της Επιστήμης και περιγραφή των δραστηριοτήτων του Χημικού Μηχανικού. Θεμελιακές έννοιες, σκοπός και εφαρμογές της Χημικής Μηχανικής στην Χημική Βιομηχανία. Εισαγωγή στους Τεχνικούς Υπολογισμούς. Μονάδες και διαστάσεις, μέθοδοι επίλυσης προβλημάτων, χημικές εξισώσεις. Ισοζύγια Υλικών. Μεθοδολογία ανάλυσης προβλημάτων ισοζυγίων μάζας, διεργασίες με ανακύκλωση, παράκαμψη και απομάκρυνση υλικών. Στερεά, Υγρά, Ατμοί, Αέρια. Τάση ατμών, κορεσμός και υγρασία, ισοζύγια μάζας με συμπύκνωση και εξάτμιση. Ισοζύγια Ενέργειας. Έννοιες και μονάδες, υπολογισμός μεταβολών, ενθαλπίας χωρίς αλλαγή φάσης και με αλλαγές φάσεων, γενικό ισοζύγιο ενέργειας, θερμοτονισμός αντιδράσεων, ενθαλπίες διάλυσης και ανάμιξης. Συνδυασμός Ισοζυγίων Μάζας και Ενέργειας. Ταυτόχρονη χρήση ισοζυγίων μάζας και ενέργειας. Γραφικές μέθοδοι ανάλυσης και παρουσίασης δεδομένων-Προσεγγιστικές μέθοδοι ολοκλήρωσης και συσχέτισης δεδομένων. Εισαγωγή στις αριθμητικές μεθόδους επίλυσης μη-γραμμικών αλγεβρικών εξισώσεων. Επίλυση υπολογιστικών θεμάτων σε Η/Υ.

Διδάσκοντες
Ε. Παυλάτου -email: pavlatou AT chemeng DOT ntua DOT gr
Σ. Τσιβιλής -email: stsiv AT central DOT ntua DOT gr

Παλαιότεροι Διδάσκοντες
Χ. Κυρανούδης έως 2017-18
Γ. Μαυρωτάς έως 2013-14

Το μάθημα Εισαγωγή στη Χημική Μηχανική με βάση το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών που εφαρμόστηκε από το ακαδημαϊκό έτος 2017-18, αντιστοιχεί στο μάθημα της Ανάλυσης Συστημάτων Χημικής Μηχανικής 2ου εξαμήνου του Παλαιού Προγράμματος Σπουδών.

Οργάνωση διδασκαλίας
Θεωρία: 4 ώρες εβδομαδιαίως (δύο δίωρα)
Προαιρετικό εργαστήριο: 3 δίωρα σε όλο το εξάμηνο, περιλαμβάνει φροντιστηριακές ασκήσεις πάνω εφαρμογές σε excel, fortran, matlab. Για καθένα απο τα δίωρα θα δοθούν υπολογιστικά θέματα προς λύση τα οποία θα μετρήσουν θετικά στον τελικό βαθμό του μαθήματος. Επίσης δίνονται προαιρετικές σειρές ασκήσεων προς επίλυση.

Εξετάσεις - βαθμολογία
Η τελική εξέταση γίνεται με ανοιχτά βιβλία και σημειώσεις. (Μην ξοδεύετε άσκοπα χαρτί! Εάν θέλετε να τυπώσετε τις διαφάνειες, τυπώστε τις σε διπλής όψης με 6 διαφάνειες ανά όψη! Εάν δεν γνωρίζετε πώς, ρωτήστε στο forum.)
Χωρίς εργαστήριο και σειρές ασκήσεων: Ο βαθμός προκύπτει 100% απο το βαθμό του γραπτού στην τελική εξέταση.
Παραδίδοντας όλες τις σειρές ασκήσεων και τα υπολογιστικά θέματα: Ο βαθμός προκύπτει 50% απο το βαθμό του γραπτού στην τελική εξέταση και 50% (θετικά) απο τον μέσο όρο του βαθμού των 3 προαιρετικών θεμάτων του υπολογιστικού εργαστηρίου και των σειρών ασκήσεων. Περισσότερα εδώ.

Βιβλιογραφία
Μέσω του συστήματος "Εύδοξος" διανέμεται στους φοιτητές το Στην ιστοσελίδα του μαθήματος είναι αναρτημένες οι διαφάνειες του κ.Μαυρωτά.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία
(δεν έχουν καταχωρηθεί ακόμα πληροφορίες)

Ενδεικτική ύλη
Spoiler: show
Κεφάλαιο 1 : Εισαγωγή στους τεχνικούς υπολογισμούς
 • Μετατροπές μονάδων
 • Θερμοκρασία – Πίεση
 • Στοιχειομετρία
Κεφάλαιο 2 : Ισοζύγια μάζας
 • Εισαγωγή και απλά παραδείγματα
 • Μεθοδολογία ανάλυσης
 • Ανακύκλωση-Παράκαμψη-Απόρριψη
Κεφάλαιο 3 :
 • Αέρια, ατμοί, υγρά στερεά
 • Τέλεια αέρια – Μίγματα αερίων
 • Πραγματικά αέρια
 • Τάση ατμών - Κορεσμός
 • Μερικός κορεσμός – υγρασία
 • Συμπύκνωση – εξάτμιση
Κεφάλαιο 4 : Ισοζύγια Ενέργειας
 • Εννοιες – μονάδες
 • Ειδική θερμότητα
 • Μεταβολές ενθαλπίας
 • Αλλαγή φάσης
 • Γενικό ισοζύγιο ενέργειας
 • Θερμοτονισμός αντιδράσεων
Εξεταστέα ύλη
(δεν έχουν καταχωρηθεί ακόμα πληροφορίες)
Τελευταία επεξεργασία από το μέλος i griega την Τρί 30 Οκτ 2018, 10:37 pm, έχει επεξεργασθεί 11 φορές συνολικά.

Υλικό

2

Αρχεία για τα οποία δεν δίνεται link υπάρχουν στο επόμενο post (scroll down a bit...).

Εξετάσεις Ιστοσελίδες Σχετικά μαθήματα Τι γίνεται σε άλλες σχολές Στο forum...
Τελευταία επεξεργασία από το μέλος constanrine5d την Παρ 21 Φεβ 2020, 2:31 pm, έχει επεξεργασθεί 4 φορές συνολικά.

Αρχεία

3
Τα παρακάτω αρχεία είχαν ανέβει στο παλιό σύστημα της "Βιβλιοθήκης" και έχουν ήδη αναφερθεί στο "Υλικό".
Δεν έχετε τα απαραίτητα δικαιώματα για να δείτε τα συνημμένα αρχεία σε αυτή τη δημοσίευση.