Φυσικοχημεία Ι (καταργήθηκε)

1
Περιγραφή
Θερμοδυναμικό σύστημα, περιβάλλον, όρια. Μηδενικός νόμος της θερμοδυναμικής, θερμοκρασία. Θερμότητα, έργο, αδιαβατικό έργο, ενέργεια, εσωτερική ενέργεια, πρώτος θερμοδυναμικός νόμος για κλειστά συστήματα. Ιδανικά αέρια. Ειδικές θερμότητες. Ενθαλπία. Θερμοχημικές μεταβολές. Αντιστρεπτότητα, εντροπία, δεύτερος θερμοδυναμικός νόμος για κλειστά συστήματα. Σύνδεση πρώτου-δεύτερου νόμου. Αναφορά σε στατιστικό ορισμό της εντροπίας. Θεμελιώδεις Εξισώσεις σε ενεργειακή και εντροπική απεικόνιση, καταστατικές εξισώσεις. Διαφορικό συνάρτησης, συναρτήσεις σημείου, συναρτήσεις δρόμου, εξισώσεις Maxwell. Λογισμός μερικών παραγώγων με έμφαση στην έκφασή τους συναρτήσει πειραματικά μετρούμενων μεγεθών. Ολοκλήρωση κατά Euler. Μετασχηματισμοί Legendre. Θερμοδυναμικά δυναμικά, εξισώσεις Gibbs-Duhem. Ισορροπία, νόμος φάσεων του Gibbs, σημασία των θερμοδυναμικών δυναμικών σε αυθόρμητες μεταβολλές καταστάσεων. Ισορροπία χημικής αντίδρασης, ελεύθερη ενέργεια Gibbs αντίδρασης.

Διδάσκοντες
Σ.Πολυμένης - polymenis ΑΤ chemeng DOT ntua DOT gr
Γ. Παπαδόπουλος -email: gkpap AT chemeng DOT ntua DOT gr

Παλαιότεροι διδάσκοντες
Κ. Μασαβέτας (έως 2014-15)

Οργάνωση διδασκαλίας
Θεωρία: 3 ώρες εβδομαδιαίως (ένα δίωρο και ένα μονόωρο)

Εξετάσεις - Βαθμολογία
Η τελική εξέταση γίνεται με κλειστά βιβλία.
Ο τελικός βαθμός του μαθήματος προκύπτει κατά 100% απο το βαθμό του γραπτού της τελικής εξέτασης.

Βιβλιογραφία
Από το σύστημα του Ευδόξου:
Φυσικοχημεία, P. Atkins, J. De Paula, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης

Επίσης ο διδάσκων διανέμει στους φοιτητές το συγγράμμά του:
"Φυσικοχημεία Ι", Σ.Α Πολυμένης (Εσωτερικές εκδόσεις ΕΜΠ)

Συνιστώμενη βιβλιογραφία
  • The Physical Basis of Thermodynamics - Richet P. - περισσότερα εδώ
  • Thermodynamics and Its Applications, J. W. Tester, M. Modell
  • Thermodynamics and an Introduction to Thermostatistics, H. B. Callen
  • Thermodynamics, G. N. Lewis, M. Randall
Εξεταστέα ύλη
Ακαδημαϊκό έτος 2015-16

Τελευταία ενημέρωση: 11/06/2016

Τελευταία επεξεργασία από το μέλος i griega την Τετ 18 Μαρ 2020, 11:35 am, έχει επεξεργασθεί 1 φορά συνολικά.

Υλικό

2
Θεωρία Εξετάσεις Ιστοσελίδες
Ιστοσελίδα μαθήματος

Σχετικά μαθήματα Τι γίνεται σε άλλες σχολές Στο forum...

Αρχεία

3
Τα παρακάτω αρχεία είχαν ανέβει στο παλιό σύστημα της "Βιβλιοθήκης" και έχουν ήδη αναφερθεί στο "Υλικό".
Δεν έχετε τα απαραίτητα δικαιώματα για να δείτε τα συνημμένα αρχεία σε αυτή τη δημοσίευση.