Φυσική Ι

1
Συνοπτική περιγραφή μαθήματος (από την ιστοσελίδα του μαθήματος)
Διανυσματική διατύπωση των φυσικών νόμων. Νόμοι του Νεύτωνα. Δυνάμεις: βαρυτικές, ηλεκτρικές, μαγνητικές. Εξίσωση κίνησης. Μελέτη της κίνησης σε 1 και 3 διαστάσεις. Συστήματα αναφοράς. Διατήρηση της ορμής. Κρούσεις. Συστήματα με μεταβλητή μάζα. Έργο. Κινητική ενέργεια. Διατηρητικές δυνάμεις. Δυναμική ενέργεια. Διατήρηση της ενέργειας. Κίνηση συστημάτων σωματιδίων. Ροπή δύναμης. Στροφορμή. Ροπή αδράνειας. Διατήρηση της στροφορμής. Μελέτη της κίνησης του στερεού σώματος. Ταλαντώσεις. Αρμονικός ταλαντωτής. Αρμονικός ταλαντωτής με απόσβεση. Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις. Συζευγμένες ταλαντώσεις δύο και πολλών βαθμών ελευθερίας. Κυματική εξίσωση. Κυματική κίνηση σε μηχανικά συστήματα.

Διδάσκοντες
Α. Γεωργακίλας - email: alexg@mail.ntua.gr - προσωπική ιστοσελίδα
Β. Γιαννόπαπας -email: vyannop@central.ntua.gr

ΕΔΥΠ-ΕΤΕΠ-Υποψήφιοι Διδάκτορες
Δ. Καραουλάνης, dkaraoul@gmail.com
Ι. Τσίλικας, tsilikasgiannis@hotmail.com
Α. Δαζέασ, adazeas@yahoo.gr
Δ. Μουρμούρας, dimour@mail.ntua.gr
Γ. Πατελλής, gregopatellis@yahoo.gr
Η. Καρκάνης, karkan@central.ntua.gr
Γ. Πασπαλάκη, paspalaki@inp.demokritos.gr
Παλαιότεροι διδάσκοντες
 • Κ. Χριστοδουλίδης (έως 2011-12)
 • Α. Κυρίτσης (έως 2013-14)
Οργάνωση διδασκαλίας
Θεωρία: 5 ώρες εβδομαδιαίως (2+2+1)(Κατά την περίοδο που γίνονται τα εργαστήρια, η 5η ώρα, συνήθως, δεν πραγματοποιείται, εκτός αν υπάρχει ανάγκη αναπλήρωσης της ύλης)
Εργαστήριο: 2 ώρες ανά δυο βδομάδες (4 φορές το εξάμηνο συνολικά)

Αλφαβητική κατανομή σε 2 παράλληλα τμήματα. Στο πρώτο τμήμα διδάσκει ο κ. Γεωργακίλας και στο δεύτερο τμήμα ο κ. Γιαννόπαπας. Στα εργαστήρια γίνεται επιλογή ημέρας και διαχωρισμός σε πολυμελείς ομάδες (η παράδοση των αναφορών γίνεται ατομικά, χωρίς εξέταση).
Το εργαστήριο Φυσικής βρίσκεται στο κτίριο Φυσικής (ΣΕΜΦΕ). Η είσοδός του βρίσκεται απέναντι από το κτίριο διοίκησης.

Ύλη
 • 1. Εισαγωγή στις βασικές θεωρίες των επόμενων κεφαλαίων και τις διαφορές από το Λύκειο.
 • 2. Κινηματική: Διανύσματα, πράξεις στα διανύσματα και εφαρμογές στην κίνηση με εξισώσεις κίνησης.
 • 3. Δυναμική: Νόμοι Νεύτωνα. Δυνάμεις. Έμφαση στις κεντρικές δυνάμεις. Επίλυση βασικών εξισώσεων και εφαρμογές με διατήρηση ορμής.
 • 4. Ενέργεια: Διατήρηση ενέργειας και εφαρμογές όπως ταχύτητα διαφυγής ενός σώματος από τη γή. Σκέδαση Rutherford σε ηλεκτρομαγνητικό πεδίο. Ενεργειακά διαγράμματα.
 • 5. Ορμή και Στροφορμή: Περιγραφή σχέση ορμής και στροφορμής με μάζα και ροπή αδράνειας. Εύρεση κέντρου μάζας και ροπής αδράνειας σε συστήματα μαζών και μεταβλητής μάζας. Κρούσεις-συσσωματώματα.
 • 6. Στερεό σώμα: Περιγραφή περιστροφικής κίνησης και των αντίστοιχων εξισώσεων κίνησης στην περίπτωση στερεού σώματος. Ευρεση ροπής αδράνειας για διάφορα σώματα όπως κύλινδρος, σφαίρα κτλ. Ανάλυση εξισώσεων σε περίπτωση ενός σώματος που εκτελεί περιστροφική και μεταφορική κίνηση. Ευρεση κινητικής ενέργειας και εφαρμογή διατήρηση ενέργειας και ενοποίηση όλων των μέχρι τώρα γνώσεων.
Αξιολόγηση - Βαθμολογία
1. Εργαστήριο (με ατομική παράδοση εργασιών, χωρίς εξέταση) - συνεισφορά 20% στον τελικό βαθμό (Σε περίπτωση που δεν παραδοθεί εργασία, αλλά ο φοιτήτης είχε φυσική παρουσία σε συγκεκριμένη άσκηση, η άσκηση αυτή βαθμολογείται με 3/10, ενώ σε περίπτωση που δεν υπάρξει καν παρουσία του του φοιτητή στην εργαστηριακή άσκηση, η άσκηση αυτή βαθμολογείται με 0/10). Το εργαστήριο είναι υποχρεωτικό και ο βαθμός κρατιέται για 5 χρόνια.
2. Τελική εξέταση με συνεισφορά 80% στον τελικό βαθμό. Η εξέταση γίνεται με κλειστά βιβλία. Δε δίνεται τυπολόγιο

Συγγράμματα από το σύστημα του Ευδόξου
 1. Μηχανική, C. Kittel, W. D. Knight, M. A. Ruderman, A. C. Helmholz, B. J. Moyer
 2. Θεμελειώδης πανεπιστημιακή φυσική, Λ. Κ. ΡΕΣΒΑΝΗΣ, Α. ΦΙΛΙΠΠΑΣ
 3. Πανεπιστημιακή φυσική με σύγχρονη φυσική, Young H., Freedman R.
 4. Φυσική για Επιστήμονες και Μηχανικούς, Giancoli
 5. Φυσική για επιστήμονες και μηχανικούς :Τόμος ΙΒ - ΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΚΥΜΑΤΑ, ΟΠΤΙΚΗ, Knight Randall D.
Ηλεκτρονική Φόρμα Υποβολής Εργασιών
Δε διατίθεται ηλεκτρονική φόρμα υποβολής εργασιών. Οι ασκήσεις παραδίδονται είτε τις ημέρες των εργαστηρίων αυτοπροσώπως στους εκάστοτε υπευθύνους, είτε στις θυρίδες τους στο κτίριο φυσικής. Προειδοποίηση: Αρκετοί από τους υπευθύνους απαιτούν είτε ολόκληρες οι εργασίες, ή τουλάχιστον τα διαγράμματα να είναι χειρόγραφα!!!

Τελευταία ενημέρωση: 30/10/2016

Τελευταία επεξεργασία από το μέλος KiritoShu την Παρ 30 Σεπ 2016, 3:10 pm, έχει επεξεργασθεί 2 φορές συνολικά.

Υλικό

2

Αρχεία για τα οποία δεν δίνεται link υπάρχουν στο επόμενο post (scroll down a bit...).

Θεωρία
Ασκήσεις
 • Εκφωνήσεις ασκήσεων
  • Ασκήσεις Φυσικής Ι (2008-09)

Εργαστήριο
 • Ανάλυση και παρουσίαση πειραματικών αποτελεσμάτων (Χριστοδουλίδης)

Εξετάσεις
Software
Ιστοσελίδες
Σχετικά μαθήματα
Τι γίνεται σε άλλες σχολές
Στο forum...
Τελευταία επεξεργασία από το μέλος MakisH την Τρί 15 Σεπ 2020, 11:05 am, έχει επεξεργασθεί 5 φορές συνολικά.

Re: Φυσική Ι

3
Τα παρακάτω αρχεία είχαν ανέβει στο παλιό σύστημα της "Βιβλιοθήκης" και έχουν ήδη αναφερθεί στο "Υλικό".
Δεν έχετε τα απαραίτητα δικαιώματα για να δείτε τα συνημμένα αρχεία σε αυτή τη δημοσίευση.