Τεχνικές Σχεδιάσεις

1
Συνοπτική περιγραφή μαθήματος
Εισαγωγή. Γραμμογραφία. Η τεχνική της σχεδίασης. Παρουσίαση των μηχανολογικών κατασκευών. Όψεις και κατάλληλη επιλογή όψεων. Κανονισμοί σχεδίασης. Εισαγωγή στη σχεδίαση δύο διαστάσεων σε Η/Υ - Εισαγωγή στο CAD/CAM. Σχεδίαση τομών. Κατάκλιση όψεων. Κανόνες τοποθέτησης διαστάσεων. Σπειρώματα. Σχεδίαση μηχανολογικών τεμαχίων σε Η/Υ. Εισαγωγή στη σχεδίαση τριών διαστάσεων (3D) σε Η/Υ. Ελατήρια. Μετάδοση κίνησης – οδοντωτοί τροχοί. Έδρανα κύλισης (ρουλμάν). Έδρανα ολίσθησης. Σύμβολα επιφανειών και κατεργασίας. Συγκολλήσεις. Ειδικά μηχανολογικά σχέδια. Σωληνώσεις. Διαγράμματα Ροής. Στοιχεία άλλων τύπων σχεδίου.
Διδάσκοντες
Α. Παπαθανασίου (Σ) - email: pathan@chemeng.ntua .gr

ΕΔΥΠ-ΕΤΕΠ
E. Τζιράκης Μέλος ΕΔΙΠ (εργαστηριακό μάθημα: υπεύθυνος 1ου τμήματος) e-mail: vtziraks@central.ntua.gr
Π. ΣχοινάςΜέλος ΕΔΙΠ (εργαστηριακό μάθημα: υπεύθυνος 2ου τμήματος) e-mail: pschinas@mail.ntua.gr
Ν. Καλογερόπουλος Μέλος ΕΔΙΠ (εργαστηριακό μάθημα) e-mail: nikalog@chemeng.ntua.gr
Κ. ΧατζηλυμπέρηςΜέλος ΕΔΙΠ (εργαστηριακό μάθημα) e-mail: ksh@chemeng.ntua.gr

Οργάνωση διδασκαλίας
Η διδασκαλία πραγματοποιείται καθ' όλη την διάρκεια του εξαμήνου, κάθε Πέμπτη 13:45-15:30 (1ο Τμήμα) και Παρασκευή 9:45-11:30 (2ο Τμήμα), στο Αμφιθέατρο 2 της Σχολής.
Η εργαστηριακή εξάσκηση (βλέπε ενότητες 8-10 στα περιεχόμενα) πραγματοποιείται στο χώρο του κεντρικού PC-Lab της Σχολής (Τρίτη 15:45-17:30), με αντικείμενο τη σχεδίαση με τη χρήση του Η/Υ (Autodesk AutoCAD & Inventor). Η εξάσκηση γίνεται σε 2 τμήματα των 100 φοιτητών και διαρκεί 6 2-ωρα για κάθε τμήμα. Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου (2 ώρες / 2 εβδομάδες / τμήμα) oι φοιτητές καλούνται να ασκηθούν σχεδιάζοντας τεχνικά σχέδια σε περιβάλλον Autodesk AutoCAD.
Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου εκπονείται ένα θέμα. Το θέμα παραδίδεται ηλεκτρονικά από το φοιτητή, διορθώνεται και βαθμολογείται εντός εβδομάδας. H επισήμανση των σημαντικότερων λαθών γίνεται στο εργαστήριο. Η εκπόνηση του θέματος είναι προαιρετική και προσμετρείται θετικά με βαρύτητα 10% επί του τελικού βαθμού, όμως είναι προϋπόθεση για τη συμμετοχή σε μια ενδιάμεση εξέταση (πρόοδο) που προσμετρείται θετικά με βαρύτητα 40% επί του τελικού βαθμού. Τόσο η τελική εξέταση, όσο και η ενδιάμεση εξέταση, καθώς και η εκπόνηση του θέματος είναι ηλεκτρονική.
Η τελική εξέταση γίνεται ηλεκτρονικά, στο τέλος του εξαμήνου, στο χώρο του κεντρικού PC-Lab της Σχολής.

Ενδεικτική ύλη
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Σκοπός και Διαίρεση των Μηχανολογικών Σχεδιάσεων. Οργάνωση ενός Σχεδιαστηρίου. Όργανα Σχεδίασης και Όργανα Μέτρησης μηκών και γωνιών. Μετατροπές διαστάσεων. Κατάστρωση του σχεδίου. Σκαρίφημα. Σχεδίαση με μολύβι, με μελάνι, με PC.
 • Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ. Είδη γραμμών. Είδη και τρόποι γραφής. Διαστάσεις και είδη χαρτιού σχεδίασης. Υπόμνημα, κλίμακες, γραμμογραφήματα. Χρήσιμες γεωμετρικές κατασκευές στο επίπεδο. Γεωμετρικές κατασκευές στο χώρο.
 • ΟΨΕΙΣ. Όψεις και κατάλληλη εκλογή όψεων. Κανονισμοί Σχεδίασης. Αξονομετρικά Τεμάχια.
 • ΤΟΜΕΣ. Πλήρεις Τομές, Ημιτομές – Ημιόψεις, Τοπικές Τομές και Ειδικές περιπτώσεις τομών. Κατάκλιση όψεων.
 • ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ. Ανάγκη αναγραφής διαστάσεων. Διαστάσεις σε διάφορα είδη ακμών.
 • ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ. Κανονισμοί καταχώρησης διαστάσεων.
 • ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ. Είδη σπειρωμάτων. Κύρια χαρακτηριστικά και τρόποι μέτρησης ενός σπειρώματος. Τρόποι μορφοποίησης σπειρωμάτων και σχετικές μηχανουργικές κατεργασίες. Εσωτερικά και εξωτερικά σπειρώματα. Συστήματα τυποποίησης σπειρωμάτων. Κοχλίες – Περικόχλια. Σχεδίαση σπειρωμάτων.
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ CAD/CAM. Ορισμοί, Χρήσεις, Εφαρμογές.
 • ΔΙΔΙΑΣΤΑΤΗ (2D) ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΣΕ Η/Υ. Autodesk AutoCAD: Βασικοί χειρισμοί προγράμματος (new, open, save, delete, zoom, erase, copy, move, change). Πάχη γραμμών. Κείμενο (text) – Γραμματοσειρές. Στρώματα σχεδίασης (layers). Σχεδιαστικές εντολές.
 • ΔΙΔΙΑΣΤΑΤΗ (2D) ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΣΕ Η/Υ. Autodesk AutoCAD: Σχεδίαση όψεων μηχανολογικών τεμαχίων. Σχεδίαση τομών. Εντολή γραμμοσκίασης (hatch).
 • ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ 2D ΣΧΕΔΙΟΥ σε Autodesk AutoCAD. ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ (3D) ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΣΕ Η/Υ. Autodesk Inventor: Επίδειξη ανάπτυξης στερεού μοντέλου, συναρμογής εξαρτημάτων, παρουσίασης (presentation) σε 3D συναρμογή και αυτόματης παραγωγής των 2D σχεδίων.
 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ - ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ. ΤΡΑΧΥΤΗΤΑ: τρόποι έκφρασης, μέτρηση, ορισμοί. Μηχανουργικές κατεργασίες επεξεργασίας επιφανειών. Ανοχές των κατασκευών και των συναρμογών. ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ. Είδη συγκολλήσεων. Τρόποι σχεδίασης. Σύμβολα συγκολλήσεων και ραφών.
 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΤΥΠΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ. Σχέδιο Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων και σχετικοί συμβολισμοί. Θεωρητικό ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό σχέδιο (γενικοί κανόνες και συμβολισμοί εξαρτημάτων). Δομικό σχέδιο (γενικοί κανόνες).
 • ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΡΟΗΣ. Συμβολισμοί. Είδη διαγραμμάτων ροής. Αρχές εκπόνησής των σε Η/Υ.
Αξιολόγηση-Βαθμολογία
 • Η συμμετοχή στην εκπόνηση του θέματος είναι προαιρετική, αλλά είναι προϋπόθεση για τη συμμετοχή στην ενδιάμεση εξέταση (πρόοδο).
 • O βαθμός του θέματος συνυπολογίζεται θετικά στον τελικό βαθμό με συντελεστή βαρύτητας 10%.
 • O βαθμός της ενδιάμεσης εξέτασης (πρόοδος) συνυπολογίζεται θετικά στον τελικό βαθμό με συντελεστή βαρύτητας 40%.
 • Η παράδοση του θέματος γίνεται σε σαφώς καθορισμένη ημερομηνία εντός του εξαμήνου.


Συγγράμματα από το σύστημα του Ευδόξου Ηλεκτρονική Φόρμα Υποβολής Εργασιών
Η ηλεκτρονική φόρμα υποβολής εργασιών βρίσκεται στο σύνδεσμο http://weblab.chemeng.ntua.gr/submission/ts.htm

Τελευταία ενημέρωση: 30/9/2016

Τελευταία επεξεργασία από το μέλος KiritoShu την Παρ 30 Σεπ 2016, 11:44 am, έχει επεξεργασθεί 7 φορές συνολικά.

Υλικό

2
Θεωρία
Ασκήσεις και Λύσεις ασκήσεων
Εξετάσεις
Software
Ιστοσελίδες
Τι γίνεται σε άλλες σχολές
Στο forum...