Διαδικασία λήψης διπλώματος: διπλωματική, χαρτιά κ.α.

1
Γράφω όπως θυμάμαι τη διαδικασία που έκανα εγώ τον Φεβρουάριο του 2014, αφού παρουσίασα διπλωματική στον Τομέα ΙΙ. Υπάρχει σημαντική πιθανότητα να έχω ξεχάσει κάτι, οπότε συμπληρώστε ώστε να υπάρχει ένας μπούσουλας για τους επόμενους.

Ανάθεση, παρουσίαση και κατάθεση διπλωματικής εργασίας
Θέμα διπλωματικής εργασίας μπορείτε να πάρετε σε οποιονδήποτε τομέα, ανεξαρτήτως της εμβάθυνσης που ακολουθήσατε, σε συνεννόηση με τον αντίστοιχο επιβλέποντα καθηγητή.
Κάποια στιγμή θα χρειαστεί να δηλώσετε στη γραμματεία του αντίστοιχου τομέα ότι εκπονείτε διπλωματική εργασία υπό την επίβλεψη του τάδε καθηγητή και να την αντιστοιχίσετε (τυπικά) σε ένα μάθημα της σχολής. Για αυτή τη διαδικασία ενημερώνει η γραμματεία του τομέα τον καθηγητή και ο καθηγητής εσάς όταν έρθει η ώρα.
Σε κάθε περίοδο παρουσίασης διπλωματικών εργασιών ανακοινώνονται κάποιες ημερομηνίες για κατάθεση και παρουσίαση των εργασιών. Πριν παρουσιάσετε την εργασία σας είναι πιθανόν να πρέπει να καταθέσετε ένα (έστω ημιτελές) αντίτυπο στη γραμματεία του τομέα. Στη συνέχεια ο καθηγητής σας θα κανονίσει το πότε, το πού και μπροστά σε ποια επιτροπή θα παρουσιάσετε.

Πριν παρουσιάσετε την εργασία σας πρέπει να παραδώσετε -εντός καθορισμένου χρονικού πλαισίου- ηλεκτρονικά στον καθηγητή/-τριά σας ένα (ημιτελές ή μη) αντίτυπο της εργασίας σας και ο ίδιος/-α θα φροντίσει να το καταχωρήσει στο σύστημα της Γραμματείας. Η τριμελής εξεταστική επιτροπή από τον Ιούνιο του 2016 καθορίζεται ως εξής: 1ο μέλος είναι ο καθηγητής ή η καθηγήτριά σας, το 2ο μέλος επιλέγεται από τον καθηγητή/-τριά σας, και πρέπει να είναι σχετικό με το αντικείμενο της εργασίας σας (ανεξαρτήτως τομέα), το 3ο μέλος προκύπτει από κλήρωση στην οποία συμμετέχουν όλα τα μέλη ΔΕΠ της Σχολής εκτός από εκείνα που ανήκουν στον ίδιο τομέα με εσάς.

Η εκτύπωση αντιτύπων δεν είναι αναγκαία παρά μόνο εάν έπειτα από συνεννόηση με τα μέλη της επιτροπής, κάποιο από αυτά εκτός από το ηλεκτρονικό, ζητήσει και τυπωμένο αντίγραφο.


Την ημέρα της παρουσίασης θα πρέπει να έχετε μαζί σας τρία αντίτυπα, ένα για κάθε μέλος της επιτροπής. Θα χρειαστείτε επίσης ένα αντίτυπο για τη σχολή. Η εργασία σας βαθμολογείται επιτόπου, αμέσως μετά την παρουσίαση.

Μετά την παρουσίαση θα πρέπει να καταθέσετε ένα αντίτυπο στη γραμματεία του τομέα (ή στη γραμματεία της σχολής, ίσως έχει αλλάξει).Μετά την παρουσίαση μπορείτε εντός χρονικού πλαισίου να ανανεώσετε το κείμενο που έχει καταχωρηθεί στο σύστημα της Γραμματείας (και πάλι η καταχώρηση θα γίνει ηλεκτρονικά μέσω του/της επιβλέποντα/επιβλέπουσας). Επίσης θα πρέπει να ανεβάσετε την εργασία σας στο DSpace της Κεντρικής Βιβλιοθήκης, κάτι που ίσως σας βολέψει καλύτερα να το κάνετε από έναν Η/Υ της Βιβλιοθήκης. Αφού την ανεβάσετε θα σημειώσετε τον "κωδικό υποβολής" και θα πάτε στη Βιβλιοθήκη ένα CD/DVD με το pdf της εργασίας.

Από τη Βιβλιοθήκη θα πάρετε βεβαιώσεις για το ότι έχετε καταθέσει τη διπλωματική σας εργασία και για το ότι δεν έχετε οφειλές ως προς βιβλία. Την τελευταία βεβαίωση την αποκτάτε από ένα γραφείο στα δεξιά των γκισέ της Βιβλιοθήκης. Θα χρειαστεί να πάτε και την κάρτα βιβλιοθήκης, από την οποία θα κόψουν το barcode και θα σας την επιστρέψουν με την αντίστοιχη βεβαίωση.

Δικαιολογητικά (βλ. συνημμένα αρχεία)
Στη γραμματεία θα πρέπει να προσκομίσετε:
1. Μία φωτογραφία.
2. Ένα αντίγραφο ταυτότητας.
3. Ακαδημαϊκή ταυτότητα (πάσο) ή, αν την έχετε χάσει, σχετική δήλωση απώλειας η οποία εκδίδεται από αστυνομικό τμήμα. Επίσης πρέπει να παραδώσετε την κάρτα σίτισης, αν τυχόν έχετε.
4. Τις δύο βεβαιώσεις από την Κεντρική Βιβλιοθήκη (περί διπλωματικής και οφειλών)
5. Παράβολα: θα χρειαστείτε από ένα παράβολο (του 1.52€) για κάθε αντίγραφο διπλώματος/αναλυτικής βαθμολογίας που επιθυμείτε. Τα παράβολα εκδίδονται από το λογιστήριο του ΕΜΠ, το οποίο βρίσκεται στο κτήριο οικονομικών υπηρεσιών (κολλητά στο κτήριο διοίκησης). Η είσοδός του βρίσκεται στο ισόγειο πάρκινγκ, στην πλευρά που "βλέπει" τη βιβλιοθήκη. Το λογιστήριο βρίσκεται δεξιά μπαίνοντας, στο ίδιο επίπεδο.

Θα χρειαστεί να συμπληρώσετε επίσης κάποια χαρτιά που θα σας δώσει η γραμματεία. Αν για κάποιο λόγο δεν λάβατε ποτέ κάποιο χαρτί (πάσο, κάρτα σίτισης κτλ) συμπληρώνετε σχετική υπεύθυνη δήλωση που σας δίνει η γραμματεία. Σημειώστε πως πλέον η γραμματεία μπορεί να εκδίδει και πιστοποιητικά στην αγγλική γλώσσα.
dikaiologitika_paralavis_diplomatos.pdf
Odigies_ypovolis_DE.pdf


Τον "πάπυρο" θα τον λάβετε στην "τελετή απονομής διπλωμάτων" που θα γίνει τον Ιούνιο του επόμενου ημερολογιακού έτους από αυτό που αποφοιτήσατε. Δεν χρειάζεται να κάνετε κάποια αίτηση για αυτό. Αν δεν μπορέσετε να παραστείτε, μπορείτε να τον ζητήσετε αργότερα από τη γραμματεία της σχολής.

Πέρα από αυτά, το ΕΜΠ εκδίδει (συζητήσιμης βαρύτητας) πιστοποιητικό ισοδυναμίας του διπλώματος με Master Ομοταγών Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων. Θα χρειαστείτε άλλο ένα παράβολο ίδιας αξίας, ενώ η αίτηση κατατίθεται στη διεύθυνση σπουδών, στο κτήριο διοίκησης.

Διαβάστε επίσης το σχετικό άρθρο στο wiki του forum των ΗΜΜΥ. (όχι δεν ζητείται σε εμάς πιστοποιητικό γεννήσεως)

Εγγραφή στα ΤΕΕ - ΤΣΜΕΔΕ (προαιρετικά)
Για να γραφτείτε στο ΤΕΕ (Τεχνικό Επιμελητήριο) θα πρέπει, κάποια στιγμή αφού λάβετε το δίπλωμά σας, να συμμετάσχετε στις εξετάσεις για την άδεια άσκησης επαγγέλματος, οι οποίες ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ (και συνήθως και στις ανακοινώσεις του ΕΜΠ), μαζί με τη σχετική διαδικασία. Τα γραφεία του ΤΕΕ στην Αθήνα βρίσκονται στην οδό Νίκης 4, σχεδόν πάνω στην Ερμού. Εκεί καταθέτετε τα δικαιολογητικά και εκεί γίνονται οι εξετάσεις. Οι εξετάσεις είναι πολύ σύντομες και θα χρειαστεί απλώς να πείτε δυο λόγια για τη διπλωματική σας εργασία και να τη συζητήσετε με την επιτροπή.

Στο ΤΣΜΕΔΕ (ασφαλιστικός φορέας μηχανικών) γράφεστε αυτομάτως αφού λάβετε την άδεια άσκησης επαγγέλματος από το ΤΕΕ. Σημειώστε ότι το ΤΣΜΕΔΕ δεν στέλνει ειδοποιητήρια για την πληρωμή της (ιδιαίτερα υψηλής) συνδρομής, άρα θα πρέπει κάποια στιγμή να απευθυνθείτε σε αυτό για να πληρώσετε τη συνδρομή σας.

Συμπληρώσεις και διορθώσεις είναι κάτι παραπάνω από ευπρόσδεκτες. :)

Ανανέωση κειμένου από την i griega (5/10/2016)
Προσθήκη συνημμένων από την i griega (19/10/2016)
Δεν έχετε τα απαραίτητα δικαιώματα για να δείτε τα συνημμένα αρχεία σε αυτή τη δημοσίευση.
Τελευταία επεξεργασία από το μέλος i griega την Τετ 15 Φεβ 2017, 5:56 pm, έχει επεξεργασθεί 3 φορές συνολικά.

Re: Διαδικασία λήψης διπλώματος: διπλωματική, χαρτιά κ.α.

2
Άλλαξε ο τρόπος της ηλεκτρονικής υποβολής των διπλωματικών κλπ.
Πλέον γίνεται κανονικά το ανέβασμα στο D-space, αλλά δεν αρκεί.
Στη συνέχεια, πρέπει να περάσετε από τη βιοβλιοθήκη για να γίνει έλεγχος και αντιπαραβολή των στοιχείων με το τυπωμένο αντίτυπο και μετά από αυτή τη διαδικασία μπορείτε να πάρετε την απαραίτητη βεβαίωση προς κατάθεση στη γραμματεία.

Περισσότερες λεπτομέρειες επισυνάπτονται στο σχετικό pdf.
Anakoinosi_kathesi_Dipl_ME_DD.pdf
edit: προσθέθηκε και άδεια creative commons ;)
Δεν έχετε τα απαραίτητα δικαιώματα για να δείτε τα συνημμένα αρχεία σε αυτή τη δημοσίευση.
Hatred is Blind, Rage carries you Away...
and He who pures out Vengeance, runs the Risk of tasting a Bitter draught
...
One is All and All is One

Re: Διαδικασία λήψης διπλώματος: διπλωματική, χαρτιά κ.α.

4
Θα ήθελα προσωπικά να δώσω κάποιες περαιτέρω πληροφορίες για τη διαδικασία στο ΤΣΜΕΔΕ:

Αρχικά, προκειμένου κάποιος να θεωρείται ασφαλισμένος στο ΤΣΜΕΔΕ (να έχει δηλαδή και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη), πρέπει να καταβάλει πρώτα απ' όλα τις εισφορές του εξαμήνου (που είναι της τάξης των 1000+ ευρώ). Αυτά θα πρέπει να καταβληθούν στο ταμείο του ΤΣΜΕΔΕ (1ος όροφος), αφού πάρει νουμεράκι και περιμένει με υπομονή στο χώρο αναμονής. Στη συνέχεια, δίνεται μια ασφαλιστική ενημερότητα η οποία πρέπει να κατατεθεί στο τμήμα υγείας, που βρίσκεται στον ίδιο όροφο, στο βάθος ενός διαδρόμου, αφού πάλι πάρει καινούριο νουμεράκι... Στο τμήμα υγείας, καταθέτει την ενημερότητα, 2 φωτογραφίες, μια υπεύθυνη δήλωση και μια βεβαίωση εγγραφής από το ταμείο στο οποίο ήταν ασφαλισμένος (συνήθως ως προστατευόμενο μέλος των γονιών του, π.χ. ΙΚΑ). Πρέπει επίσης να ξέρει το ΑΜΚΑ και το ΑΦΜ του. Εννοείται να έχει μαζί του και την ταυτότητά του (Δε θυμάμαι αν χρειάζεται και φωτοτυπία ταυτότητας). Μετά την κατάθεση όλων αυτών, λαμβάνει ένα συνταγολόγιο, και δυο μικρά βιβλιαράκια, τα οποία στις εσωτερικές σελίδες αναγράφουν κάποια βασικά στοιχεία και αριθμούς όπως ο αριθμός δύναμης. Με αυτά μπορεί να πάει σε οποιοδήποτε γιατρό συμβεβλημένο στον ΕΟΠΠΥ, εντελώς δωρεάν, αρκεί ο γιατρός να μην έχει συμπληρώσει 200 ραντεβού μέσα στον μήνα. Σε αυτή την περίπτωση ο ασθενής πληρώνει κανονικά την επίσκεψη στο γατρό και δεν του επιστρέφεται τίποτα από το ΤΣΜΕΔΕ...

Επίσης, υπάρχουν πλέον και ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Αν κάποιος θέλει να δει τις οφειλές του ή να εκτυπώσει μόνος του την ασφαλιστική του ενημερότητα, μπορεί να το κάνει μετά από εγγραφή του στο site του ΤΣΜΕΔΕ (http://www.tsmede.gr/). Δεν αρκεί όμως μόνο η εγγραφή...Θα πρέπει να ξαναεπισκευτεί το αγαπητό κτίριο στην Κολοκοτρώνη μετά την εγγραφή στο site, ώστε να γίνει ενεργοποίηση των κωδικών στο βάθος αριστερά του 4ου ορόφου...

Re: Διαδικασία λήψης διπλώματος: διπλωματική, χαρτιά κ.α.

5
Kate έγραψε:Θα ήθελα προσωπικά να δώσω κάποιες περαιτέρω πληροφορίες για τη διαδικασία στο ΤΣΜΕΔΕ:

Αρχικά, προκειμένου κάποιος να θεωρείται ασφαλισμένος στο ΤΣΜΕΔΕ (να έχει δηλαδή και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη), πρέπει να καταβάλει πρώτα απ' όλα τις εισφορές του εξαμήνου (που είναι της τάξης των 1000+ ευρώ). Αυτά θα πρέπει να καταβληθούν στο ταμείο του ΤΣΜΕΔΕ (1ος όροφος), αφού πάρει νουμεράκι και περιμένει με υπομονή στο χώρο αναμονής. Στη συνέχεια, δίνεται μια ασφαλιστική ενημερότητα η οποία πρέπει να κατατεθεί στο τμήμα υγείας, που βρίσκεται στον ίδιο όροφο, στο βάθος ενός διαδρόμου, αφού πάλι πάρει καινούριο νουμεράκι... Στο τμήμα υγείας, καταθέτει την ενημερότητα, 2 φωτογραφίες, μια υπεύθυνη δήλωση και μια βεβαίωση εγγραφής από το ταμείο στο οποίο ήταν ασφαλισμένος (συνήθως ως προστατευόμενο μέλος των γονιών του, π.χ. ΙΚΑ). Πρέπει επίσης να ξέρει το ΑΜΚΑ και το ΑΦΜ του. Εννοείται να έχει μαζί του και την ταυτότητά του (Δε θυμάμαι αν χρειάζεται και φωτοτυπία ταυτότητας). Μετά την κατάθεση όλων αυτών, λαμβάνει ένα συνταγολόγιο, και δυο μικρά βιβλιαράκια, τα οποία στις εσωτερικές σελίδες αναγράφουν κάποια βασικά στοιχεία και αριθμούς όπως ο αριθμός δύναμης. Με αυτά μπορεί να πάει σε οποιοδήποτε γιατρό συμβεβλημένο στον ΕΟΠΠΥ, εντελώς δωρεάν, αρκεί ο γιατρός να μην έχει συμπληρώσει 200 ραντεβού μέσα στον μήνα. Σε αυτή την περίπτωση ο ασθενής πληρώνει κανονικά την επίσκεψη στο γατρό και δεν του επιστρέφεται τίποτα από το ΤΣΜΕΔΕ...

Επίσης, υπάρχουν πλέον και ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Αν κάποιος θέλει να δει τις οφειλές του ή να εκτυπώσει μόνος του την ασφαλιστική του ενημερότητα, μπορεί να το κάνει μετά από εγγραφή του στο site του ΤΣΜΕΔΕ (http://www.tsmede.gr/). Δεν αρκεί όμως μόνο η εγγραφή...Θα πρέπει να ξαναεπισκευτεί το αγαπητό κτίριο στην Κολοκοτρώνη μετά την εγγραφή στο site, ώστε να γίνει ενεργοποίηση των κωδικών στο βάθος αριστερά του 4ου ορόφου...
Αν δε με απατάει η μνήμη μου θέλει φωτοτυπία ταυτότητας. αλλα γενικά καλύτερα να έχεις κάτι παραπάνω παρά να σου λείπει.
Επίσης, σχετικά με τη βεβαίωση διαγραφής από το προηγούμενο ταμείο χρειάζονται όλα τα παραπάνω στοιχεία του γονέα, δλδ ΑΜΚΑ, ΑΦΜ κλπ. κανονικά υποτίθεται ότι πρέπει να το κάνει ο ίδιος, αλλά επιτρέπουν να γίνει και από το ίδιο το προς διαγραφή μέλος
Hatred is Blind, Rage carries you Away...
and He who pures out Vengeance, runs the Risk of tasting a Bitter draught
...
One is All and All is One

Re: Διαδικασία λήψης διπλώματος: διπλωματική, χαρτιά κ.α.

6
Για όσους έχουν πάρει πτυχίο, είναι καλό να γνωρίζουν ότι από τη γραμματεία μπορούν να παραλάβουν και μια βεβαίωση χρήσης Η/Υ. Η βεβαίωση αναφέρεται σε όλα τα υπολογιστικά πακέτα που έχουμε χρησιμοποιήσει κατά τη διάρκεια της φοίτησης μας κατά καιρούς σε διάφορα μαθήματα (π.χ. mathcad, mathematica, aspen, autocad, κτλ) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο βιογραφικό, για επιβεβαίωση γνώσης των ανωτέρω.

Re: Διαδικασία λήψης διπλώματος: διπλωματική, χαρτιά κ.α.

7
Kate έγραψε:Για όσους έχουν πάρει πτυχίο, είναι καλό να γνωρίζουν ότι από τη γραμματεία μπορούν να παραλάβουν και μια βεβαίωση χρήσης Η/Υ. Η βεβαίωση αναφέρεται σε όλα τα υπολογιστικά πακέτα που έχουμε χρησιμοποιήσει κατά τη διάρκεια της φοίτησης μας κατά καιρούς σε διάφορα μαθήματα (π.χ. mathcad, mathematica, aspen, autocad, κτλ) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο βιογραφικό, για επιβεβαίωση γνώσης των ανωτέρω.
Βρε Kate μου, εσυ εχεις κανει τετοια αιτηση? μου εχουν πει οτι καλο ειναι να την παρω... ξερεις τη διαδικασια?
Hatred is Blind, Rage carries you Away...
and He who pures out Vengeance, runs the Risk of tasting a Bitter draught
...
One is All and All is One

Re: Διαδικασία λήψης διπλώματος: διπλωματική, χαρτιά κ.α.

8
Πας απλά στη γραμματεία μας και συμπληρώνεις την κλασική αίτηση που κάναμε πάντα για βεβαίωση σπουδών, αναλυτική βαθμολογία κτλ, απλά σημειώνεις κάπου που έχει κενό ότι θες 1 αντίτυπο βεβαιώσης Η/Υ. Περιμένεις κλασικά 1-2 βδομάδες όπως πάντα για να εκδοθεί και πας και την παίρνεις. Απλά πράγματα! Δε λέει κάτι συγκεκριμένο, απλά επιβεβαιώνει ότι έχεις διδαχθεί συγκεκριμένα υπολογιστικά πακέτα σε κάποια μαθήματα. Εγώ την πήρα την προηγούμενη βδομάδα. (Ένα ακόμα χαρτί μαζί με τ' άλλα...)

Re: Διαδικασία λήψης διπλώματος: διπλωματική, χαρτιά κ.α.

10
madadayo έγραψε:Καλά ναι, προφανώς δε σημαίνει κάτι... αλλά όπως είπες ένα χαρτί ακόμη ;) thanks :)
Μια απορία μόνο:
Αν δεν αποτελεί κάτι αυτό το χαρτί (δηλαδή κάποια πιστοποίηση γνώσης) ξέρετε με ποιον τρόπο κι αν μπορεί να πιστοποιηθεί η γνώση μας πάνω σε πακέτα που διδαχθήκαμε στο ΕΜΠ, ανεξάρτητα λοιπόν από βεβαίωση της σχολής?
Jealousy is the fear or apprehension of superiority: envy our uneasiness under it.
-William Shenstone
cron