[4ο] Φαινόμενα Μεταφοράς Ι- Μηχανική Ρευστών

13
Τα αποτελέσματα των Φαινομένων Ι στον παρακάτω σύνδεσμο: http://ecourses.chemeng.ntua.gr/courses ... t_2017.pdf

Οι βαθμοί είναι τελικοί, δηλαδή έχει συνυπολογιστεί ο βαθμός του υπoλογιστικού εργαστηρίου. Υπενθυμίζεται ότι ο βαθμός του υπολογιστικού εργαστηρίου λαμβάνεται (θετικά) υπόψη μόνο αν ο βαθμός του διαγωνίσματος είναι τουλάχιστον, και χωρίς προς τα άνω στρογγύλευση, 3.

Οσοι θέλουν διευκρινίσεις σχετικά με το βαθμό τους μπορούν να έρθουν στα γραφεία του κ. Μπουντουβή και του κ. Λυμπεράτου την Παρασκευή 29/9, 12.00-14.00.
cron