Έρευνα και ατομικές διαφορές

1
Καλησπέρα σε όλους και σε όλες :)

Χρειάζομαι την πολύτιμη βοήθειά σας!

Τα τρία παρακάτω links αφορούν έρευνα με θέμα τις ατομικές διαφορές σε διεθνές επίπεδο. Τα ερωτηματολόγια έχουν συνολική διάρκεια λιγότερη από 10 λεπτά, υπάρχει ανωνυμία και η συμμετοχή σας με βοηθάει πάρα πάρα πολύ. Είναι σημαντικό να συμπληρωθούν και τα τρία ερωτηματολόγια :) Σας ευχαριστώ!


http://www.badania.aps.edu.pl/index.php/776955?lang=el

http://www.badania.aps.edu.pl/index.php/561442?lang=el

http://www.badania.aps.edu.pl/index.php/853886?lang=el