Υπολογισμός εμβαδού γραφικής παράστασης

1
Γεια σας,

έχω μαι εργασία στην οποία μου δίνεται ένα διάγραμμα στο οποίο πρέπει να υπολογίσω το εμβαδόν της γραφικής. Προσπάθησα να μεταφέρω προσεγγιστικά τα σημεία της γραφικής παράστασης στο excel. Δυστυχώς η καμπύλη έχει απότομες αλλαγές και κλήσεις ώστε να μην μπορώ να βρω τη συνάρτηση και χρησιμοποιήσω ορισμένο ολοκλήρωμα για να βρω το εμβαδόν.Ξέρει κανείς εάν υπάρχει κάποιος τρόπος/εντολή σε κάποιο πρόγραμμα px excel matlab mathcad για τον υπολογισμό εμβαδού γραφικής παράστασης εάν έχεις μόνο τα σημεία της?
C'est en faisant n'importe quoi,
qu'on devient n'importe qui

Re: Υπολογισμός εμβαδού γραφικής παράστασης

2
Για ποιο μάθημα είναι η εργασία?Το διάγραμμα στο έχουν δώσει σε έντυπη μορφή? Μήπως απλά θέλουν να το βρεις προσεγγιστικά? (χωρίζοντας σε μικρότερα εμβαδά το χωρίο και υπολογίζοντας το κάθε εμβαδό ξεχωριστά με το χέρι?) Λέω εγώ τώρα...
In my glass coffin.
I'm waiting.

Re: Υπολογισμός εμβαδού γραφικής παράστασης

3
Εάν έχεις μόνο τα σημεία της μπορείς να χρησιμοποιήσεις κάποια από τις πολλές μεθόδους που προσφέρει η αριθμητική ανάλυση. Σύνθετος τύπος τραπεζίου, Simpson, 3/8 κλπ ή και πολυώνυμα Lagrange εάν θες πιο ακριβή αποτελέσματα.
People wishing to analyze nature without using mathematics just settle for a reduced understanding.

Re: Υπολογισμός εμβαδού γραφικής παράστασης

4
foivakos91 έγραψε:Γεια σας,

έχω μαι εργασία στην οποία μου δίνεται ένα διάγραμμα στο οποίο πρέπει να υπολογίσω το εμβαδόν της γραφικής. Προσπάθησα να μεταφέρω προσεγγιστικά τα σημεία της γραφικής παράστασης στο excel. Δυστυχώς η καμπύλη έχει απότομες αλλαγές και κλήσεις ώστε να μην μπορώ να βρω τη συνάρτηση και χρησιμοποιήσω ορισμένο ολοκλήρωμα για να βρω το εμβαδόν.Ξέρει κανείς εάν υπάρχει κάποιος τρόπος/εντολή σε κάποιο πρόγραμμα px excel matlab mathcad για τον υπολογισμό εμβαδού γραφικής παράστασης εάν έχεις μόνο τα σημεία της?
Mathcad saves the day again :razz:
"People don’t listen, they just wait for their turn to talk."
— Chuck Palahniuk
Συνημμένα
int_curve.xmcd
(43.26 KiB) Μεταφορτώθηκε 252 φορές

Re: Υπολογισμός εμβαδού γραφικής παράστασης

5
Στο σχεδιασμό χημικών προιόντων 7ου,ενταάξει καιε γώ το σκέφτηκα αυτό αλλά είπα μήπως υπάρχει κάποιος άλλος πιο ακριβής(και εύκολος) τρόπος.Αλλά μάλλον έτσι θα το κάνω...Μια εικόνα στο word ειναι το διάγραμμα και απλά έχει τις τιμές στους δυο άξονες.
C'est en faisant n'importe quoi,
qu'on devient n'importe qui

Re: Υπολογισμός εμβαδού γραφικής παράστασης

6
υπάρχει τρόπος μέσω matlab αν έχεις σημεία της καμπύλης, μέσω του curve fitting toolbox. ενεργοποιείται μέσω της εντολής cftool(b,a) όπου b τα y και a τα x. από εκεί διαλέγεις τα x,y από το data, κάνεις fitting με κάποιο πολυώνυμο και μετα πας στο analysis.
People who wish to analyze nature without using mathematics must settle for a reduced understanding
cron