[4ο] Οργανική Χημεία (2018-19)

1
Από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19, σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα σπουδών, τα μαθήματα Οργανική Χημεία Ι και Οργανική Χημεία ΙΙ συγχωνεύονται σε ένα μάθημα.
Όσοι δεν έχουν περάσει ένα από τα 2 μαθήματα, σύμφωνα με το παλιό πρόγραμμα, χρωστούν ολόκληρη την Οργανική Χημεία.
Το μάθημα της θεωρίας διδάσκεται σε 2 παράλληλα τμήματα: Χαμηλάκης (Α-Με) και Δέτση (Μι-Ω).
Οι φοιτητές οι οποίοι ανήκουν στο 4ο εξάμηνο, έχουν δικαίωμα σε μια απαλλακτική γραπτή εξέταση, τέλη Μαΐου με τα θέματα του διδάσκοντα στο τμήμα του οποίου ανήκει, σύμφωνα με την κατανομή. Όποιος επιλέξει την απαλλακτική εξέταση, δεν έχει δικαίωμα στην κανονική εξέταση.
Οι φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι στο εργαστήριο, είναι κατανεμημένοι σε 3 τμήματα. Οι εργαστηριακές ασκήσεις είναι ένα 4ωρο την εβδομάδα.
sk

Re: [4ο] Οργανική Χημεία (2018-19)

3
Θέματα απαλλακτικού διαγωνίσματος 23/05/2019 στο τμήμα του κ. Χαμηλάκη.

Να σημειωθεί ότι στο 2ο θέμα, το π- στην ένωση δηλώνει ότι ο υποκαταστάτης θα μπει σε πάρα θέση.
Επίσης, στο ίδιο θέμα, θέλει να πούμε και το πώς σχηματίζεται ο υποκαταστάτης.
Δεν έχετε τα απαραίτητα δικαιώματα για να δείτε τα συνημμένα αρχεία σε αυτή τη δημοσίευση.
sk