Βαθμολογία ασκήσεων Θερμοδυναμικής ΧΜ

31
Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες για τις προαιρετικές ασκήσεις. Δείτε τις εδώ.

Οι βαθμολογίες που είναι με κόκκινη γραμματοσειρά δηλώνουν απουσία του φοιτητή στο εργαστήριο της συγκεκριμένης άσκησης (δεν γνωρίζω τι γίνεται με αυτές και τον μέσο όρο).

Οι μέσος όρος υπολογίζεται με παρονομαστή 5, ανεξαρτήτως του πόσες έχει δώσει ο καθένας και συμβάλει μόνο θετικά στο 40% του τελικού βαθμού και μόνο εάν ο βαθμός του τελικού γραπτού είναι άνω του 3.5 .