Περί διεξαγωγής του μαθήματος...

1
Το παρακάτω κείμενο αφορά στο μάθημα του 4ου εξαμήνου "Θερμοδυναμική Χημικής Μηχανικής" και συγκεκριμένα στο θέμα της εναλλαγής των διδασκόντων στα δυο τμήματα. Θα ήθελα να τονίσω εξαρχής ότι δεν στρέφεται σε καμία περίπτωση κατά των καθηγητών, ούτε περιέχει ίχνος μνησικακίας απέναντί τους. Το κείμενο δεν αφορά ουσιαστικά τους ίδιους τους διδάσκοντες στη Θερμοδυναμική, αλλά τον τρόπο χωρισμού των τμημάτων και της ύλης.

Όπως είναι γνωστό, οι φοιτητές χωρίζονται σε δυο τμήματα και διδάσκουν δυο καθηγητές. Το πρόβλημα, κατά τη γνώμη μου, εντοπίζεται στο γεγονός ότι οι δυο καθηγητές έχουν χωρίσει μεταξύ τους την ύλη και διδάσκουν πότε στο ένα τμήμα και πότε στο άλλο. Κατά συνέπεια έχουμε να αντιμετωπίσουμε την εξής κατάσταση:
1. Δημιουργείται σύγχυση στους φοιτητές που παρακολουθούν, ιδιαίτερα στις πρώτες διαλέξεις ως προς το τι πρέπει να παρακολουθούν: τον καθηγητή ή το τμήμα. Δηλαδή γνωρίζοντας από το 3ο εξάμηνο ότι κάθε τμήμα έχει το δικό του καθηγητή, παρακολουθούν συνέχεια τον έναν από τους δυο καθηγητές με κίνδυνο να ακούν δυο φορές τα ίδια πράγματα όταν εκείνος τα διδάσκει στο ένα τμήμα και στο άλλο, και συγχρόνως να χάνουν το υπόλοιπο μισό της ύλης, του δεύτερου καθηγητή. Το φαινόμενο αυτό ήταν έντονο φέτος διότι υπήρχαν φοιτητές που έχασαν το πρώτο μάθημα, στο οποίο έγινε η σχετική διευκρίνηση, και στη συνέχεια δεδομένου ότι χάθηκαν μαθήματα δυσκολεύτηκαν να μπουν στο κλίμα διεξαγωγής του μαθήματος.
2. Και αν θεωρήσουμε στα δυο πρώτα μαθήματα το πρώτο θέμα έχει λυθεί, υπάρχει πρόβλημα στην κατανόηση της ύλης όταν εναλλάσσονται με αυτό τον τρόπο οι καθηγητές. Για παράδειγμα, όταν ένα τμήμα παρακολουθεί για 3 μαθήματα τη ροή ενός καθηγητή και στο 4ο μάθημα έρχεται ο δεύτερος καθηγητής για να διδάξει κάτι άλλο χωρίς να έχει τελειώσει ο πρώτος το κομμάτι του, τότε οι φοιτητές που παρακολουθούν χάνουν τον ειρμό τους. Επίσης είναι πιο δύσκολο οι φοιτητές να παρακολουθήσουν την ύλη όταν γίνεται κατά αυτόν τον τρόπο διότι κάποια πράγματα τα λένε και οι δύο, άλλες φορές αναφέρονται σε κάτι που θα γίνει στο μέλλον από τον άλλον καθηγητή και καμιά φορά δημιουργούνται πρωθύστερα.
3. Αμφιβάλλω αν κάθε τμήμα θα έχει ακούσει στο τέλος τα ίδια πράγματα.

Δεν ξέρω αν άτομα που έχουν ήδη παρακολουθήσει το μάθημα σε προηγούμενα έτη αντιμετώπισαν τα ίδια προβλήματα, αλλά έχοντας συζητήσει και με άλλους φοιτητές που παρακολουθούν διαπίστωσα πως είναι αρκετοί αυτοί που δυσανασχετούν με την κατάσταση. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να τονίσω ξανά πως αναφέρομαι στην αδυναμία του τρόπου που διεξάγεται το μάθημα και όχι με το πόσο μπορεί να ασχολείται κάποιος με αυτό ή με το πόσα μαθήματα μπορεί να χαθούν.

Από μέρους μου, θα πρότεινα αν δε γίνεται να αναλάβει κάθε καθηγητής ένα τμήμα, να διδάσκουν και οι δυο σε όλο το έτος σε ένα τμήμα, και να αλλάζει ο καθηγητής μόνο όταν έχει ολοκληρώσει ο προηγούμενος το κομμάτι ή το κεφάλαιο που έχει αναλάβει για να μην υπάρχει σύγχυση (όπως γίνεται σε άλλα μαθήματα της σχολής- π.χ Μαθηματικά Ι,ΙΙ και ΙV).

Δεν ξέρω αν υπάρχουν και άλλοι που συμφωνούν μαζί μου ή που έχουν να προτείνουν κάτι άλλο. Πάντως το θέμα δεν το θεωρώ επουσιώδες και γι' αυτό το λόγο θα ήθελα να ακούσω και τη γνώμη άλλων συναδέλφων.
Και για τις αποφάσεις,/ σ' εκείνες τις στιγμές της ανυπολόγιστης δύναμης μας,/ κανείς δεν πήρε την ευθύνη ύστερα από την ήττα.
Κι όχι γιατί δεν μετρήσαμε κόστη, συνέπειες ή απώλειες,/ αλλά ήτανε τέτοιες οι επιθυμίες/ που όλα τα δικαιολογήσαμε.

Re: Περί διεξαγωγής του μαθήματος...

3
Spoiler: show
griega έγραψε:Το παρακάτω κείμενο αφορά στο μάθημα του 4ου εξαμήνου "Θερμοδυναμική Χημικής Μηχανικής" και συγκεκριμένα στο θέμα της εναλλαγής των διδασκόντων στα δυο τμήματα. Θα ήθελα να τονίσω εξαρχής ότι δεν στρέφεται σε καμία περίπτωση κατά των καθηγητών, ούτε περιέχει ίχνος μνησικακίας απέναντί τους. Το κείμενο δεν αφορά ουσιαστικά τους ίδιους τους διδάσκοντες στη Θερμοδυναμική, αλλά τον τρόπο χωρισμού των τμημάτων και της ύλης.

Όπως είναι γνωστό, οι φοιτητές χωρίζονται σε δυο τμήματα και διδάσκουν δυο καθηγητές. Το πρόβλημα, κατά τη γνώμη μου, εντοπίζεται στο γεγονός ότι οι δυο καθηγητές έχουν χωρίσει μεταξύ τους την ύλη και διδάσκουν πότε στο ένα τμήμα και πότε στο άλλο. Κατά συνέπεια έχουμε να αντιμετωπίσουμε την εξής κατάσταση:
1. Δημιουργείται σύγχυση στους φοιτητές που παρακολουθούν, ιδιαίτερα στις πρώτες διαλέξεις ως προς το τι πρέπει να παρακολουθούν: τον καθηγητή ή το τμήμα. Δηλαδή γνωρίζοντας από το 3ο εξάμηνο ότι κάθε τμήμα έχει το δικό του καθηγητή, παρακολουθούν συνέχεια τον έναν από τους δυο καθηγητές με κίνδυνο να ακούν δυο φορές τα ίδια πράγματα όταν εκείνος τα διδάσκει στο ένα τμήμα και στο άλλο, και συγχρόνως να χάνουν το υπόλοιπο μισό της ύλης, του δεύτερου καθηγητή. Το φαινόμενο αυτό ήταν έντονο φέτος διότι υπήρχαν φοιτητές που έχασαν το πρώτο μάθημα, στο οποίο έγινε η σχετική διευκρίνηση, και στη συνέχεια δεδομένου ότι χάθηκαν μαθήματα δυσκολεύτηκαν να μπουν στο κλίμα διεξαγωγής του μαθήματος.
2. Και αν θεωρήσουμε στα δυο πρώτα μαθήματα το πρώτο θέμα έχει λυθεί, υπάρχει πρόβλημα στην κατανόηση της ύλης όταν εναλλάσσονται με αυτό τον τρόπο οι καθηγητές. Για παράδειγμα, όταν ένα τμήμα παρακολουθεί για 3 μαθήματα τη ροή ενός καθηγητή και στο 4ο μάθημα έρχεται ο δεύτερος καθηγητής για να διδάξει κάτι άλλο χωρίς να έχει τελειώσει ο πρώτος το κομμάτι του, τότε οι φοιτητές που παρακολουθούν χάνουν τον ειρμό τους. Επίσης είναι πιο δύσκολο οι φοιτητές να παρακολουθήσουν την ύλη όταν γίνεται κατά αυτόν τον τρόπο διότι κάποια πράγματα τα λένε και οι δύο, άλλες φορές αναφέρονται σε κάτι που θα γίνει στο μέλλον από τον άλλον καθηγητή και καμιά φορά δημιουργούνται πρωθύστερα.
3. Αμφιβάλλω αν κάθε τμήμα θα έχει ακούσει στο τέλος τα ίδια πράγματα.

Δεν ξέρω αν άτομα που έχουν ήδη παρακολουθήσει το μάθημα σε προηγούμενα έτη αντιμετώπισαν τα ίδια προβλήματα, αλλά έχοντας συζητήσει και με άλλους φοιτητές που παρακολουθούν διαπίστωσα πως είναι αρκετοί αυτοί που δυσανασχετούν με την κατάσταση. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να τονίσω ξανά πως αναφέρομαι στην αδυναμία του τρόπου που διεξάγεται το μάθημα και όχι με το πόσο μπορεί να ασχολείται κάποιος με αυτό ή με το πόσα μαθήματα μπορεί να χαθούν.

Από μέρους μου, θα πρότεινα αν δε γίνεται να αναλάβει κάθε καθηγητής ένα τμήμα, να διδάσκουν και οι δυο σε όλο το έτος σε ένα τμήμα, και να αλλάζει ο καθηγητής μόνο όταν έχει ολοκληρώσει ο προηγούμενος το κομμάτι ή το κεφάλαιο που έχει αναλάβει για να μην υπάρχει σύγχυση (όπως γίνεται σε άλλα μαθήματα της σχολής- π.χ Μαθηματικά Ι,ΙΙ και ΙV).

Δεν ξέρω αν υπάρχουν και άλλοι που συμφωνούν μαζί μου ή που έχουν να προτείνουν κάτι άλλο. Πάντως το θέμα δεν το θεωρώ επουσιώδες και γι' αυτό το λόγο θα ήθελα να ακούσω και τη γνώμη άλλων συναδέλφων.
Δεν θεωρώ ότι το 1 ισχύει απόλυτα, καθώς αρκεί κανείς να παρακολουθεί ένα συγκεκριμένο τμήμα για να μην υπάρχει σύγχυση, και θεωρητικά τουλάχιστον, αν κάποιος είχε χάσει το πρώτο μάθημα θα μπορούσε να ενημερωθεί για την κατάσταση από κάποιον άλλο συνάδελφο του. Αφού θα είχε χάσει το μάθημα λογικά θα ρωτούσε.

Όσο για τα υπόλοιπα που είπες, μπορώ να πω πως συμφωνώ σε μεγάλο βαθμό, αν και νομίζω πως στο τέλος των μαθημάτων θα έχεις ακούσει τα ίδια πράγματα ανεξάρτητα από το διδάσκοντα, απλά με μια σειρά που θα σου δημιουργήσει όλα τα προβλήματα που ανέφερες.

Τέλος, όσον αφορά τη λύση του προβλήματος, δεν θα μπορούσε να υιοθετηθεί η στρατηγική που ακολουθείται από τους ίδιους διδάσκοντες στο πρώτο μάθημα θερμοδυναμικής που διδάσκουν, στο 3ο εξάμηνο; Σε περίπτωση που λόγω πρακτικών δυσκολιών κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει στο εαρινό εξάμηνο, θα ήταν καλύτερο και τα δύο τμήματα να κάνουν μάθημα ταυτόχρονα, με διαφορετικό διδάσκοντα ανά θεματική ενότητα.
Kuchiki Byakuya

Re: Περί διεξαγωγής του μαθήματος...

4
Το γεγονός ότι επικρατεί σύγχυση ως προς το τι παρακολουθεί ο καθένας, το ανέφερα γιατί και εμένα μου το ανέφεραν αρκετοί συνάδελφοι. Ωστόσο δεν αποτελεί τη βάση του γενικότερου προβληματισμού ως προς τον τρόπο διεξαγωγής του μαθήματος.

Επίσης, σήμερα ο κύριος Βουτσάς ανακίνησε το θέμα του χωρισμού των τμημάτων και της ύλης και έδειξε ενδιαφέρον για το όλο ζήτημα.
Και για τις αποφάσεις,/ σ' εκείνες τις στιγμές της ανυπολόγιστης δύναμης μας,/ κανείς δεν πήρε την ευθύνη ύστερα από την ήττα.
Κι όχι γιατί δεν μετρήσαμε κόστη, συνέπειες ή απώλειες,/ αλλά ήτανε τέτοιες οι επιθυμίες/ που όλα τα δικαιολογήσαμε.