Εργαστήριο ΜΧΔ: Σαπωνοποίηση οξικού αιθυλεστέρα

1
Γνωρίζει κανείς ποιος κάνει το συγκεκριμένο πείραμα ή γενικότερα σε ποιον πρέπει να απευθυνθούμε για αναπλήρωση???
an idea which can be used once is a trick...if it can be used twice it's a device...if it can be used more than twice it becomes a method